Variantele extrase la examenul de Bacalaureat 2013 sesiunea de vara: iunie - iulie 2013


Subiectele extrase la proba scrisă de Limba şi Literatura Română Bacalaureat 2013, sesiunea iunie - iulie.

 

  Varianta extrasă + Barem Limba şi Literatura Română PROFIL REAL, TEHNOLOGIC

 

 Varianta extrasă + Barem Limba şi Literatura Română PROFIL UMAN, PEDAGOGIC

 

Variantele de rezervă

 Varianta de rezervă Limba şi Literatura Română, PROFIL REAL şi TEHNOLOGIC

 Varianta de rezervă Limba şi Literatura Română, PROFIL UMAN şi PEDAGOGIC

 


2 iulie 2013: Examenul de bacalaureat a continuat cu proba scrisă la Limba şi Literatura Maternă proba E)b); proba pentru Secţia bilingvă francofonă şi proba pentru Cultură spaniolă Secţiile bilingve româno-spaniole.

 

Subiecte extrase şi Bareme pentru Limba şi Literatura Maternă, Bac2013

 Subiecte extrase şi Barem Limba şi literatura Croaţă maternă, Bac 2013

 Subiecte extrase şi Barem Limba şi literatura Germană maternă, Bac 2013

 Subiecte extrase şi Barem Limba şi literatura Maghiară maternă, Bac 2013

 Subiecte extrase şi Barem Limba şi literatura Sârbă maternă, Bac 2013

 Subiecte extrase şi Barem Limba şi literatura Slovacă maternă, Bac 2013

 Subiecte extrase şi Barem Limba şi literatura Turcă maternă, Bac 2013

 Subiecte extrase şi Barem Limba şi literatura Ucraineană maternă, Bac 2013


Subiecte extrase şi Bareme pentru DNL Secţii bilingve francofone, Bac2013

 Biologie: Subiecte extrase şi Barem Secţii bilingve francofone, Bac 2013, proba DNL

 Chimie: Subiect extras şi Barem Secţii bilingve francofone, Bac 2013, proba DNL

 Economie: Subiect extras şi Barem Secţii bilingve francofone, Bac 2013, proba DNL

 Fizică: Subiecte extrase şi Barem Secţii bilingve francofone, Bac 2013, proba DNL 

 Geografie: Subiecte extrase şi Barem Secţii bilingve francofone, Bac 2013, proba DNL

 Istorie: Subiecte extrase şi Barem Secţii bilingve francofone, Bac 2013, proba DNL

 Matematică: Subiecte extrase şi Barem Secţii bilingve francofone, Bac 2013, proba DNL

 

Subiecte extrase şi Bareme pentru Cultură spaniolă Secţiile bilingve româno-spaniole, Bac2013

 Varianta extrasă şi Barem la Cultură spaniolă Secţiile bilingve româno-spaniole

 


 

3 iulie 2013:  Candidaţiiexamenului de bacalaureat 2013 au susţinut Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisă laMatematică sau Istorie. Varianta extrasă este Varianta 02.

Profilul Uman şi Filiera Vocaţională au dat examenul de bacalaureat la disciplinaIstorie; între timp absolvenţii profilului real, filiera vocaţională şi tehnologică au susţinut proba examenului de bacalaureat la Matematică.

Examenul de bacalaureat din 2013 a adus modificări în ceea ce priveşte subiectele la matematică. Candidaţii fiecărei filiere absolvite au avut subiecte diferite în funcţie de profil şi specializare. Dacă până acuma examenul de bacalaureat la matematică era divizat în matematică M1, M2, M4, în acest an ministerul educaţiei a optat pentru: MatematicăM_mate-infoM_tehnologic, M_şt-nat şi M_pedagogic.

 

VARIANTE EXTRASE LA MATEMATICA BACALAUREAT 2013, SESIUNEA IUNIE - IULIE

 

♦ Matematică M_mate-info
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică informatică
 Matematică M_mate-info, Varianta extrasă + Barem

 

♦  Matematică M_tehnologic
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale
 Matematică M_tehnologic, Varianta extrasă + Barem
 

♦  Matematică M_şt-nat
Filiera teoretică, profilul real, specializarea stiinţe ale naturii
 Matematică Specializarea Ştiinţe ale naturii, Varianta extrasă + Barem

 

♦  Matematică M_pedagogic
Filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.
 Matematica M_pedagogic, Varianta extrasă + Barem

 

 

VARIANTE EXTRASE LA ISTORIE BACALAUREAT 2013, SESIUNEA IUNIE - IULIE

Specializările care susţin proba de Istorie: Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocaţională - profil artistic, toate specializările; - profil sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator, instructor pentru activităţi extraşcolare, pedagog şcolar; - profil teologic, toate specializările.

 Varianta extrasă la Istorie + Barem de evaluare şi notare


 

5 iulie 2013: Candidaţii examenului de bacalaureat 2013 au susţinut ultima proba a examenului de bacalaureat 2013: Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă. Pentru proba la alegere a profilului candidaţiiexamenului de bacalaureat 2013 au trebuit să aleagă una dintre materiile: Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie şi Sociologie în funcţie de filieră şi specializarea liceului absolvit.

Varianta extrasă pentru fiecare probă în parte a fost Varianta cu numărul 2. 

 

Variantele extrase si Baremele de evaluare şi de notare Proba la alegere a profilului si specializării. VARIANTELE OFICIALE publicate de edu.ro.

 

• ANATOMIE şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană: VARIANTA EXTRASĂ + BAREM, BACALAUREAT 2013

 ANATOMIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• BIOLOGIE vegetală şi animală: VARIANTA EXTRASĂ + BAREM, BACALAUREAT 2013

 BIOLOGIE  - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  CHIMIE anorganică (nivel I/ nivel II) Filiera tehnologică– profil tehnic, profil resurse naturale şi protecţia mediului

 CHIMIE ANORGANICĂ, Filiera Tehnologică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  Chimie anorganică (nivel I/ nivel II) Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

 CHIMIE ANORGANICĂ, Filiera Teoretică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  CHIMIE ORGANICĂ (nivel I/ nivel II) Filiera tehnologică – profil tehnic, profil resurse naturale şi protecţia mediului

 CHIMIE ORGANICĂ, Filiera Tehnologică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

•  CHIMIE ORGANICĂ (nivel I/ nivel II) Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică  

 CHIMIE ORGANICĂ, Filiera Teoretică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

• ECONOMIE Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar  

 ECONOMIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

• FILOSOFIE Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

 FILOSOFIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

• FIZICĂ Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

 FIZICĂ, Filiera Tehnologică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• FIZICĂ Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

 FIZICĂ, Filiera Teoretică, Filiera Vocaţională - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• GEOGRAFIE

 GEOGRAFIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

 INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Profilul Real şi Militar - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

  INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Profilul Profilul REAL, specializarea științe ale naturii  - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 

 LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  PSIHOLOGIE Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

 PSIHOLOGIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  SOCIOLOGIE Profilul umanist din filiera teoretică

 SOCIOLOGIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

Ultimele Articole