Variantele extrase si Baremele de evaluare la ultima proba a examenului de bacalaureat 2013, proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Fizica, Filosofie, Geografie, Informatica, Logică, Psihologie si Sociologie


5 iulie 2013: Candidaţii examenului de bacalaureat 2013 au susţinut ultima proba a examenului de bacalaureat 2013: Proba la alegere a profilului si specializării – proba E)d) – proba scrisă. Pentru proba la alegere a profilului candidaţii examenului de bacalaureat 2013 au trebuit să aleagă una dintre materiile: Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Fizică, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, Psihologie şi Sociologie în funcţie de filieră şi specializarea liceului absolvit.

Varianta extrasă pentru fiecare probă în parte a fost Varianta cu numărul 2. 

 

Variantele extrase si Baremele de evaluare şi de notare Proba la alegere a profilului si specializării. VARIANTELE OFICIALE publicate de edu.ro.

 

• ANATOMIE şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană: VARIANTA EXTRASĂ + BAREM, BACALAUREAT 2013

 ANATOMIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• BIOLOGIE vegetală şi animală: VARIANTA EXTRASĂ + BAREM, BACALAUREAT 2013

 BIOLOGIE  - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  CHIMIE anorganică (nivel I/ nivel II) Filiera tehnologică– profil tehnic, profil resurse naturale şi protecţia mediului

 CHIMIE ANORGANICĂ, Filiera Tehnologică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  Chimie anorganică (nivel I/ nivel II) Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică

 CHIMIE ANORGANICĂ, Filiera Teoretică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  CHIMIE ORGANICĂ (nivel I/ nivel II) Filiera tehnologică – profil tehnic, profil resurse naturale şi protecţia mediului

 CHIMIE ORGANICĂ, Filiera Tehnologică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

•  CHIMIE ORGANICĂ (nivel I/ nivel II) Filiera teoretică – profil real, specializarea matematică-informatică, specializarea ştiinţele naturii. Filiera vocaţională – profil militar, specializarea matematică-informatică  

 CHIMIE ORGANICĂ, Filiera Teoretică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

• ECONOMIE Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar  

 ECONOMIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

• FILOSOFIE Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

 FILOSOFIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013 

 

• FIZICĂ Filiera tehnologică – profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului

 FIZICĂ, Filiera Tehnologică - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• FIZICĂ Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională – profilul militar

 FIZICĂ, Filiera Teoretică, Filiera Vocaţională - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• GEOGRAFIE

 GEOGRAFIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializările: matematică-informatică matematică-informatică intensiv informatică. Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică

 INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Profilul Real şi Militar - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

• INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii

  INFORMATICĂ Limbajul C/C++ Profilul Profilul REAL, specializarea științe ale naturii  - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 

 LOGICĂ, ARGUMENTARE ŞI COMUNICARE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  PSIHOLOGIE Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

 PSIHOLOGIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

•  SOCIOLOGIE Profilul umanist din filiera teoretică

 SOCIOLOGIE - Varianta extrasă + Barem de corectare, bac 2013

 

Bacalaureat 2013 afişarea rezultatelor:

8 iulie 2013: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
8 iulie 2013: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013: Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013: Afişarea rezultatelor finale

8 iulie 2013
Afisarea rezultatelor
 
8 iulie 2013
Depunerea contestatiilor (orele 08:00 – 12:00)
 
9 - 10 iulie 2013
Rezolvarea contestaţiilor
 
12 iulie 2013
Afisarea rezultatelor finale

Ultimele Articole