Exprima-ti opinia in legatura cu un text

Exprimă-ţi opinia, motivează-ţi/ argumentează-ţi opinia

Presupune un răspuns mai amplu, subiectiv care vizează modul în care a fost însuşită deprinderea de a argumenta.

Răspunsul poate începe astfel: opinia mea este, cred că, în ceea ce priveşte... consider că/ opinia mea este, răspunsul poate continua cu formulări de tipul: îmi susţin opinia prin următorul/ următoarele argumente; argumentele le susţin cu următoarele exemple; în concluzie...

Notă! Exprimarea opiniei presupune:

1. Formularea opiniei, adică ipoteza

2. Susţinerea opiniei cu argumente

3. Exemplificarea argumentelor

4. Concluzia

 

Exemplul 1

Iubite Domnule Slavici,

Prin poşta de astăzi, am trimis o scrisoare D-lui librariu Socec, poftindu-l să-mi răspundă dacă binevoieşte a primi în desfacere cărţi didactice de ale noastre: Metodă nouă, învăţătorul copiilor, Regulile limbei romane de Maiorescu etc, dăndu-i de la mie înainte, rabat de 35%.Noi am avea plăcere să facem şi această negustorie (deşi nu-i vreo pricopseală), găndindu-ne la mulţimea ce s-ar putea trece; mai ales că chiar acum suntem la corectura coalei I, ediţia XVI, şi am putea trage cu înlesnire un număr şi mai mare de exemplare.

Vă rog dar, în puterea prieteşugului, dragă D-le Slavici, abateţi-vă în treacăt p la Socec, intraţi în vorbă cu el despre această afacere, stăruiţi să ne răspundă ori de ! ori ba şi totodată comunicaţi-mi şi Dv. rezultatul.

Vă salut cu dragă inimă!

Salutări şi sărutări din parte-mi D-lor Eminescu, Nica, Gaster.

I. Creangă

N.B. Acum un an am vorbit cu Socec chiar eu şi ne-a lăsat cu 40%. Poate să lest cu 35%. în sfârşit, ori aşa, ori aşa; asta spre ştiinţa D-voastre. Marfa, ce-i drept, t prostuţă; dar am văzut şi mai proastă vănzându-se la dansul, dacă are noroc...

(I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare)

Cerinţă Exprimă-ţi opinia despre relaţia dintre emiţător (expeditor) şi receptor (destinatar), având în vedere modul de adresare şi conţinutul scrisorii.

Indicaţii:

Formularea tezei:

1. Relaţia dintre emiţător şi receptor este, în cazul de faţă dublu articulată: în plan social şi în conformitate cu tipul de text dat, respectiv scrisoarea.

Argumentul (argumentele):

2. în acest contex trebuie să evidenţiezi cele două tipuri de relaţii; prima dată poţi evidenţia relaţia dintre expeditor şi destinatar fiindcă reiese din tipul de text, apoi relaţia socială pe care o evidenţiezi cu date din text.

Dovezi:

3. Discursul este caracteristic pentru stilul colocvial [epistolar], fapt indicat de forma textului: formula de adresare, Iubite Domnule Slavici, formula finală, Vă salut cu dragă inimă!. Ambele formule sunt specifice scrisorii familiale. Chiar şi cererea este formulată tot pe baza relaţiei de prietenie: Vă rog dar, în puterea prieteşugului, dragă D-le Slavici. Şi relaţia oficială este tangentă la prietenie fiindcă se înscrie în apartenenţa comună la un grup social: Salutări şi sărutări din parte-mi D-lor Eminescu, Nica, Gaster. I Creangă.

Alte Lectii din romana