0 Europa si Romania. Cuprins

1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI
ŞI ALE ROMÂNIEI

1.1. RELIEFUL MAJOR – TREPTE, TIPURI ŞI UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF

a) Europa – trepte de relief
b) Europa - unităţi morfostructurale
România – trepte de relief
România – unităţi morfostructurale

1.1.1. TIPURI GENETICE DE RELIEF

a. Tipuri genetice de relief din Europa
b. Tipuri genetice de relief din România


1.1.2. UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF

A. Unităţi majore de relief ale Europei
Unităţi montane
a. Unităţi alpine
b. Unităţi caledonice
c. Pe structuri hercinice
d. Relief dezvoltat pe structuri mai noi

Unităţi de câmpie
a. Câmpii fluvio-glaciare
b. Câmpii fluvio-lacustre
c. Câmpii pe structură de podiş.
d. Câmpii fluvio-litorale.


B. Unităţi majore de relief din România
Unităţi montane carpatice
Carpaţii Orientali
Carpaţii Meridionali
Carpaţii Occidentali
Depresiunea colinară a Transilvaniei

--Unităţi de dealuri şi podişuri

- Subcarpaţii
- Podişul Mehedinţi
- Piemontul Getic
- Podişul Moldovei
- Podişul Dobrogei
Dealurile de Vest
Unităţile de câmpie
Delta Dunării


1.2. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA CLIMATICĂ
EUROPA - Factorii genetici
ROMÂNIA - Factorii genetici

EUROPA - ELEMENTELE CLIMEI
ROMÂNIA - ELEMENTELE CLIMEI

EUROPA - REGIONAREA CLIMATICĂ
ROMÂNIA - REGIONAREA CLIMATICĂ

Etajele de climă


1.3. HIDROGRAFIA EUROPEI ŞI A ROMÂNIEI - ASPECTE GENERALE

EUROPA
1. Factorii care influenţează hidrografia Europei:
2. Componentele hidrografiei Europei
a. Apele subterane
b. Oceane şi mări
c. Fluvii şi râuri
d. Lacurile
e. Gheţari şi banchiză

ROMÂNIA
Componente ale hidrografiei României:
a. Râurile interioare
b. Lacurile
c. Apele subterane

DUNĂREA ŞI MAREA NEAGRĂ
1. Dunărea
2. Marea Neagră


1.4. ÎNVELIŞUL BIOPEDOGEOGRAFIC

EUROPA
a.Vegetaţia subtropicală, mediteraneeană
b. Zona de deşert şi semideşert
c. Stepa + silvostepa
d. Zona pădurilor de foioase
e. Taiga = păduri de conifere
f. Tundra

ROMÂNIA
zona stepei
Zona silvostepei
Zona pădurilor de foioase
zona alpină


2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI

Caracteristici generale
Europa
România

2.1. HARTA POLITICĂ A EUROPEI ROMÂNIA CA STAT AL EUROPEI
România, stat al Europei


2.2. POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE

EUROPA
a. Evoluţia numerică a populaţiei Europei
b. Distribuţia spaţială a populaţiei
c. Mişcarea naturală a populaţiei
d. Speranţa de viaţă
e. Mobilitatea teritorială a populaţiei
f. Structura populaţiei pe grupe de vârstă
g. Structura profesională a populaţiei
h. Structura populaţiei pe medii (urban/rural)
i. Structura confesională

ROMÂNIA
a. Evoluţia numărului de locuitori
b. Mişcarea naturală a populaţiei
c. Mobilitatea teritorială a populaţiei
d. Densitatea populaţiei
e. Structura pe grupe de vârstă
f. Structura profesională a populaţiei
g. Structura pe naţionalităţi
h. Structura pe medii (rural/urban)
i. Alte aspecte


2.3. SISTEMUL DE ORAŞE AL EUROPEI

Clasificarea oraşelor după criterii geografice

SISTEMUL DE ORAŞE AL ROMÂNIEI


ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN EUROPA

Londra
Paris
Viena
Moscova
Roma

ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN ROMÂNIA

Bucureşti
Iaşi
Constanţa
Timişoara
Braşov


2.4. ACTIVITATILE ECONOMICE – CARACTERISTICI GENERALE
2.5. SISTEME DE TRANSPORT

2.6. MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE


B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

1.FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE

a) Iniţiative de-a lungul istoriei, care au susţinut ideea unei Europe unite
b) Etapele constituirii Uniunii Europene
c) Tratatele Uniunii Europene
d) Aquis-ul comunitar
e) Însemnele Uniunii Europene
f) Obiectivele U.E., spre care tind şi statele care aderă


2. CARACTERISTICI GEOGRAFICE, POLITICE ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE U.E.

a) Caracteristici geografice
b) Caracteristici politice
c) Caracteristici economice


3. STATELE UNIUNII EUROPENE

Franţa
Germania
Regatul Unit (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord)
Italia
Spania
Portugalia
Grecia (Republica Elenă)
Austria


4. ROMÂNIA CA PARTE A UNIUNII EUROPENE

a) Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E.
b) România şi ţările U.E – interdependenţe geografice,economice şi culturale.


5. PROBLEMA ENERGIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA


C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

1. PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE
a) Schimbările climatice
b) Poluarea
c) Instabilitatea politică, economică şi socială
d) Epuizarea resurselor
e) Îmbătrânirea demografică
f) Suprapopularea
g) Creşterea criminalităţii
h) Terorismul


2. ROLUL EUROPEI ÎN CONSTRUIREA LUMII CONTEMPORANE

a) Civilizaţia greacă
b) Civilizaţia romană
c) Renaşterea
d) Revoluţia industrială
e) Revoluţia franceză
f) Regionalizare


3. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ANSAMBLURILE ECONOMICE ŞI GEOPOLITICE ALE LUMII CONTEMPORANE – PRIVIRE COMPARATIVĂ
a) UE – ONU
b) UE – NATO
c) UE – OCDE
d) UE – OSCE
e) UE – NAFTA
f) UE – MERCOSUR
g) UE – ASEAN
h) UE – OCEMN
i) UE – APEC
j) UE – OCS


4. MONDIALIZARE, INTERNAŢIONALIZARE, GLOBALIZARE DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ
a) Globalizare
b) Mondializare
c) Internaţionalizare

Alte Lectii din geografie