0 Europa si Romania. Cuprins

1. ELEMENTE FIZICO-GEOGRAFICE DEFINITORII ALE EUROPEI

ŞI ALE ROMÂNIEI


1.1. RELIEFUL MAJOR – TREPTE, TIPURI ŞI UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF


a) Europa – trepte de relief

b) Europa - unităţi morfostructurale

România – trepte de relief

România – unităţi morfostructurale1.1.1. TIPURI GENETICE DE RELIEF


a. Tipuri genetice de relief din Europa

b. Tipuri genetice de relief din România
1.1.2. UNITĂŢI MAJORE DE RELIEF


A. Unităţi majore de relief ale Europei

Unităţi montane

a. Unităţi alpine

b.

Unităţi caledonice

c. Pe structuri hercinice

d. Relief dezvoltat pe structuri mai noi


Unităţi de câmpie

a. Câmpii fluvio-glaciare

b. Câmpii fluvio-lacustre

c. Câmpii pe structură de podiş.

d. Câmpii fluvio-litorale.
B. Unităţi majore de relief din România

Unităţi montane carpatice

Carpaţii Orientali

Carpaţii Meridionali

Carpaţii Occidentali

Depresiunea colinară a Transilvaniei


--Unităţi de dealuri şi podişuri


- Subcarpaţii

- Podişul Mehedinţi

- Piemontul Getic

- Podişul Moldovei

- Podişul Dobrogei

Dealurile de Vest

Unităţile de câmpie

Delta Dunării
1.2. CLIMA - FACTORII GENETICI, ELEMENTELE CLIMATICE ŞI REGIONAREA CLIMATICĂ

EUROPA - Factorii genetici

ROMÂNIA - Factorii genetici


EUROPA - ELEMENTELE CLIMEI

ROMÂNIA - ELEMENTELE CLIMEI


EUROPA - REGIONAREA CLIMATICĂ

ROMÂNIA - REGIONAREA CLIMATICĂ


Etajele de climă
1.3. HIDROGRAFIA EUROPEI ŞI A ROMÂNIEI - ASPECTE GENERALE


EUROPA

1. Factorii care influenţează hidrografia Europei:

2. Componentele hidrografiei Europei

a. Apele subterane

b. Oceane şi mări

c. Fluvii şi râuri

d. Lacurile

e. Gheţari şi banchiză


ROMÂNIA

Componente ale hidrografiei României:

a. Râurile interioare

b. Lacurile

c. Apele subterane


DUNĂREA ŞI MAREA NEAGRĂ

1. Dunărea

2. Marea Neagră
1.4. ÎNVELIŞUL BIOPEDOGEOGRAFIC


EUROPA

a.Vegetaţia subtropicală, mediteraneeană

b. Zona de deşert şi semideşert

c. Stepa + silvostepa

d. Zona pădurilor de foioase

e. Taiga = păduri de conifere

f. Tundra


ROMÂNIA

zona stepei

Zona silvostepei

Zona pădurilor de foioase

zona alpină
2. ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ ALE EUROPEI ŞI ROMÂNIEI


Caracteristici generale

Europa

România


2.1. HARTA POLITICĂ A EUROPEI ROMÂNIA CA STAT AL EUROPEI

România, stat al Europei
2.2. POPULAŢIA ŞI CARACTERISTICILE EI GEODEMOGRAFICE


EUROPA

a. Evoluţia numerică a populaţiei Europei

b. Distribuţia spaţială a populaţiei

c. Mişcarea naturală a populaţiei

d. Speranţa de viaţă

e. Mobilitatea teritorială a populaţiei

f. Structura populaţiei pe grupe de vârstă

g. Structura profesională a populaţiei

h. Structura populaţiei pe medii (urban/rural)

i. Structura confesională


ROMÂNIA

a. Evoluţia numărului de locuitori

b. Mişcarea naturală a populaţiei

c. Mobilitatea teritorială a populaţiei

d. Densitatea populaţiei

e. Structura pe grupe de vârstă

f. Structura profesională a populaţiei

g. Structura pe naţionalităţi

h. Structura pe medii (rural/urban)

i. Alte aspecte
2.3. SISTEMUL DE ORAŞE AL EUROPEI


Clasificarea oraşelor după criterii geografice


SISTEMUL DE ORAŞE AL ROMÂNIEI
ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN EUROPA


Londra

Paris

Viena

Moscova

Roma


ANALIZA GEOGRAFICĂ A UNOR ORAŞE DIN ROMÂNIA


Bucureşti

Iaşi

Constanţa

Timişoara

Braşov
2.4. ACTIVITATILE ECONOMICE – CARACTERISTICI GENERALE

2.5. SISTEME DE TRANSPORT


2.6. MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE
B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ


1.FORMAREA UNIUNII EUROPENE ŞI EVOLUŢIA INTEGRĂRII EUROPENE


a) Iniţiative de-a lungul istoriei, care au susţinut ideea unei Europe unite

b) Etapele constituirii Uniunii Europene

c) Tratatele Uniunii Europene

d) Aquis-ul comunitar

e) Însemnele Uniunii Europene

f) Obiectivele U.E., spre care tind şi statele care aderă
2. CARACTERISTICI GEOGRAFICE, POLITICE ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE U.E.


a) Caracteristici geografice

b) Caracteristici politice

c) Caracteristici economice
3. STATELE UNIUNII EUROPENE


Franţa

Germania

Regatul Unit (Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord)

Italia

Spania

Portugalia

Grecia (Republica Elenă)

Austria
4. ROMÂNIA CA PARTE A UNIUNII EUROPENE


a) Oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E.

b) România şi ţările U.E – interdependenţe geografice,economice şi culturale.
5. PROBLEMA ENERGIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN ROMÂNIA
C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ


1. PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE

a) Schimbările climatice

b) Poluarea

c) Instabilitatea politică, economică şi socială

d) Epuizarea resurselor

e) Îmbătrânirea demografică

f) Suprapopularea

g) Creşterea criminalităţii

h) Terorismul
2. ROLUL EUROPEI ÎN CONSTRUIREA LUMII CONTEMPORANE


a) Civilizaţia greacă

b) Civilizaţia romană

c) Renaşterea

d) Revoluţia industrială

e) Revoluţia franceză

f) Regionalizare
3. UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ANSAMBLURILE ECONOMICE ŞI GEOPOLITICE ALE LUMII CONTEMPORANE – PRIVIRE COMPARATIVĂ

a) UE – ONU

b) UE – NATO

c) UE – OCDE

d) UE – OSCE

e) UE – NAFTA

f) UE – MERCOSUR

g) UE – ASEAN

h) UE – OCEMN

i) UE – APEC

j) UE – OCS
4. MONDIALIZARE, INTERNAŢIONALIZARE, GLOBALIZARE DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ

a) Globalizare

b) Mondializare

c) Internaţionalizare

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]