100 modele de texte argumentative pentru bacalaureat

II.1 (adevăr)

 

Adevarul este, mai intai de toate, o virtute.

 

Afirmaţia lui Steinhardt este valabilă pentru noi toţi. Nimic nu este mai adevărat decât faptul că oamenilor le place să fie minţiţi. Cu toţii negăm realitatea, fie că e vorba de ceea ce suntem, de societatea în care trăim sau, de ce nu, de modul în care banii se obţin. Toţi încercăm să fentăm într-un fel sau altul realitatea. Vrem ca lumea să ne considere mai buni şi vrem să profităm de orice şansă de a ne fi mai bine cu un minimum de efort. Dar până la urmă ce are dacă este aşa?

 

În primul rând, lăsând ipocrizia caracteristică nouă tuturor la o parte, pot spune ca noi, oamenii, avem nevoie cu toţii de minciuni, de iluzii. Adevărul, pe lângă faptul că doare, ne şi dezarmează. Adevărul i-a determinat pe unii oameni chiar să recurgă la masuri extreme, cum ar fi suicidul. Cert este că fiecare dintre noi a pus măcar o dată un bilet la loto, fiecare am fost impresionaţi de viaţa pe care o vedem în filme şi în romane sau de averile care se pot câştiga la bursă. Toate aceste şanse ne fac viaţa mai frumoasă şi ne motivează să mergem mai departe cu speranţa că în viitor norocul va fi de partea noastră.

 

În al doilea rând aş putea spune chiar, că în unele aspecte ar trebui sa le mulţumim acestor negustori de iluzii pentru faptul că ne determină să vedem cu alţi ochi viaţa. Aceşti negustori, pe de altă parte, sunt şi ei oameni ca noi, oameni interesaţi de binele lor. Diferenţa este că ei conştientizează mai bine decât noi faptul că până la urmă nimeni nu-ţi dă nimic degeaba. Fie că este vorba de banci care oferă prima rată gratuit, de patronii de cazinouri şi, de ce nu, de artişti, co toţii au ca scop prezentarea unei realităţi mai puţin dure. Negustorii trăiesc din fericirea noastră, iar noi trăim din minciunile lor.

 

În concluzie, pot spune că, atâta timp cât nu ne lăsăm duşi de val devenind dependenţi de ceea ce vând aceşti negustori de iluzii, putem privi minciuna ca un mod mai uşor şi mai plăcut de a trece prin viaţă.

 

II.2 (menirea artistului)

 

În opinia mea, afirmaţia lui George Enescu, în care acesta susţine că “artistul dezvăluie omenirii calea spre armonie, care e fericire şi pace”, este una întemeiată.

 

Din cele mai vechi timpuri, arta are rolul de a satisface omul din punct de vedere spiritual, indiferent de forma pe care aceasta o îmbracă. Muzica, poezia, teatrul sau pictura au toate menirea de a crea în rândul publicului o anumită stare sufletească; de regulă, formele artistice dau naştere unor trăiri interioare intense, dar natura sentimentelor generate depinde şi de mesajul pe care artistul a dorit să îl transmită, dar şi de cel care îi “consumă” şi interpretează opera. De exemplu, muzica rock induce persoanelor care o ascultă o altă stare de spirit decât muzica clasică, un film horror provoacă alte trăiri decât unul romantic, o poezie de dragoste eminesciană trezeşte în rândul cititorilor alte sentimente decât una simbolistă bacoviană, dar totodată, o piesă de teatru care se vrea a fi dramă poate impresiona şi emoţiona la nivele diferite două persoane din public, aşa cum o comedie poate fi extrem de amuzantă pentru cineva, dar penibilă pentru altcineva.

 

Totodată, “consumarea” formelor artistice, precum citirea unei carţi, vizionarea unui film sau a unei piese de teatru, poate conduce oamenii spre cunoaşterea de sine, spre autocunoaştere, care, dacă este conştientizată şi interpretată în mod just, constituie “calea spre armonie”.

 

Prin urmare, eu consider ca menirea artistului este aceea de a dezvălui omenirii calea spre anumite trăiri şi sentimente, iar atunci cand mesajul transmis este unul propice, “spre armonie, care e fericire şi pace”.

 

 

II.3 (avere)

 

Consider că afirmaţia făcută de Cilibi Moise, conform căreia “Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi”, este una întemeiată, având în vedere că drumul spre îmbogăţire este dificil şi implică sacrificii uriaşe, ajungându-se chiar la pierderea cinstei şi a moralităţii.

 

În primul rând, preocuparea pentru bani este inevitabilă, având în vedere că banul ne asigură traiul şi existenţa, dar banii nu aduc fericirea în casa omului, ci viaţa în linişte şi pace alături de cei dragi. Din păcate, unii oameni fac din îmbogăţire un adevărat ţel, setea de avere creându-le dependenţă şi ajungând, treptat, să le domine existenţa. Aceşti oameni uită să mai acorde importanţă lucrurilor care contează cu adevărat.

 

În al doilea rând, această goană după îmbogăţire poate transforma oamenii cinstiţi în indivizi capabili de a face orice pentru a câştiga cât mai mulţi bani, determinându-i chiar să renunţe la onestitate, la principiile morale şi chiar să îşi neglijeze propria familie. Aşa cum afirma un vechi proverb românesc, banul este „ochiul dracului”.

 

În concluzie, oamenii „care cred numai în bani” sunt învăluiţi de mirajul averii şi pot acţiona şi pe căi necinstite pentru a o obţine, neînţelegând că, deşi sunt necesari pentru a asigura existenţa, „banii nu aduc fericirea” sau armonia în familie şi nu trebuie consideraţi un ideal.

 

II.4 (bătrâneţe)

 

Din această afirmaţie a lui Mircea Eliade rezultă că valoarea tinereţii rezidă în efemeritatea ei. Eu sunt de acord cu acest fapt, consider că tinereţea este perioada în care omul are un potenţial maxim de dezvoltare şi afirmare, potenţial pe care trebuie să îl utilizeze cu înţelepciune şi raţiune, pentru că nu va dispune de el pentru totdeauna.

Cu siguranţă, dacă tinereţea ar fi singurul stagiu al vieţii, dacă oamenii ar rămâne pururea tineri, probabil că nu ar sti să aprecieze acest lucru, nu ar cunoaşte altceva şi nu ar avea un element de comparaţie.

Bătrâneţea este etapa ce survine tinereţii, în care omul, deşi are mai multă experienţă de viaţă şi probabil este mai înţelept decât a fost până atunci, nu mai are puterile pe care le avea cand era tânăr, nu are capacitatea de acţiune pe care o avea cu ani în urmă.

De aceea cred că, văzând uneori neputinţa sau slăbiciunea celor în vârstă, cei tineri ajung să preţuiască mai mult ceea ce au, conştienţi că îmbătrânirea este un proces care nu iartă pe nimeni.

Prin urmare, consider că preţuirea fiecărei perioade din viaţa este mai ales urmarea conştientizării că şi aceasta este doar o etapă trecătoare şi ireversibilă.

 

II.5 (însemnătatea binelui pentru educaţia individului)

 

Cred că binele ar trebui să joace un rol important în educaţia şi autoeducaţia oricărui individ. Ioan Slavici, prin afirmaţia sa, pune în vedere faptul că binele este singurul care se potriveşte, din punct de vedere moral, cu firea omenească.

Consider că omul nu a fost creat pentru a săvârşi răul, ci pentru a alege binele în orice situaţie, şi de aceea sunt de acord cu Ioan Slavici că binele este singurul care apare ca natural pentru firea omenească.

De asemenea, sunt de părere că omul nu alege întotdeauna ceea ce este bun, sau ceea ce este bine, tocmai datorită educaţiei sale. Nu mă refer aici doar la educaţia primită în familie, ci şi la autoeducaţia pe care şi-o face fiecare, educaţie determinată, în mare parte de condiţiile în care individul trăieşte, dar pe care el are posibilitatea (desigur, condiţionată de voinţă), de a şi-o modela.

De aceea, cred că un om, pentru a face alegerile bune în viaţă, pentru a distinge binele de rău şi pentru a urma calea corectă, trebuie să aibă parte de o educaţie potrivită în acest sens, în care valorile binelui să îşi aibă locul cuvenit.

 

II.6 (fericire)

 

Cred că în această afirmaţie, Marin Preda face o descriere succintă a oricărui om, prezentând câteva însuşiri care, probabil, caracterizează majoritatea indivizilor din zilele noastre.

În primul rând, el pune în vedere aspiraţia oricărui om de a fi fericit. De asemenea, reliefează faptul că acestă fericire este relativă la cei din jur. Prea de multe ori, unii oameni se simt nefericiţi doar pentru că au impresia că cei de langă ei au mult mai multe motive să fie fericiţi decât ei înşişi. Cred însă că, astfel, respectivii pierd din vedere motivele pe care le-ar avea chiar ei de a se bucura şi de a se simţi împliniţi.

În al doilea rând, cred că prin aceste cuvinte Marin Preda scoate în evidenţă tendinţa oamenilor de a fi invidioşi, de a se compara întotdeauna cu cel de lângă ei, şi de a fi, de obicei, nemulţumiţi de situaţia lor.

Cred, de asemenea, că o cale pe care un om ar putea ajunge la o stare de fericire ar fi să înceteze să se compare pe sine cu alţii, să devină conştient că el este o persoană unică, că are căi de împlinire unice.

În concluzie, consider că fericirea este o stare de spirit, o împlinire şi o linişte interioară de care fiecare din noi este personal răspunzător. Fericirea proprie nu ar trebui să depindă de nefericirea altora, dar nici nefericirea noastră de fericirea celor din jur.  

 

II.7 ( bunătate)

 

Sunt de acord cu afirmaţia lui Vasile Voiculescu, “A vorbi de bunătate în vremurile acestea când principiul luptei pentru existenţa umple, ca un Dumnezeu neînduplecat, tot cerul creaţiunii pare o naivitate sau o ironie”, deoarece aceasta exprimă o realitate a zilelor noastre.

În primul rând, cred că într-adevăr pare ironic să aducem vorba despre bunătate, când valorile promovate astăzi sunt egoismul, nepăsarea, şi când toţi cei din jurul nostru sunt cuprinşi doar de lupta pentru existenţa. În aceste condiţii, cu greu ne putem închipui cum cineva ar mai putea în zilele noastre să facă o faptă bună doar pentru că ştie că a proceda aşa este corect şi frumos.

În al doilea rând, cred câ toţi oamenii au devenit atât de preocupaţi de ei înşişi, de dorinţa de a le fi lor mai bine, încât a devenit un lucru obişnuit să crezi că cel care încă mai speră în existenţa bunătăţii, a generozităţii şi a ajutorului neinteresat este doar un naiv incurabil, şi că el trebuie tratat ca atare.

În concluzie, consider că remarca lui Vasile Voiculescu exprimă succint un adevăr profund şi trist al zilelor noastre, şi, totodată, remarcă pericolul în care se află omenirea, de a pierde una din valorile ei esenţiale: acel sentiment nobil, bunătatea.

 

 

II.8 (caracter)

 

În vremurile noastre, în care interesul şi parvenirea sunt la ordinea zilei, caracterul omului se depreciază într-atât încât inconsecvenţa şi duplicitatea sunt tot mai des întâlnite.

Un prim argument ar fi faptul că fiecare persoană caută să se afirme în societate, să devină o personalitate recunoscută printre ceilalţi care alcătuiesc grupul său social. În opinia mea, un om valoros este acela care poate rămâne consecvent ideilor sale în orice circumstanţă. Din acest motiv cred că cei care, din interese personale şi materiale meschine, trădează propriul cuvânt, la fel de lesne îşi pot trăda semenii şi, deci, sunt demni de tot oprobriul.

În al doilea rând, consider că un exemplu potrivit de astfel de oameni “încăpători” sunt foştii activişti şi politici comunişti din ţara noastră. Din acest grup se disting, totuşi, cei care, pe de-o parte , cred în continuare în convingerile lor şi, pe de altă parte, cei care îşi recunosc vina. Dând la o parte aceste două categorii, rezultă o masă compactă de oameni fără caracter şi fără scrupule, care astăzi se erijează în cei mai virtuoşi conducători ai naţiunii.

În concluzie, după cum toţi oamenii au defecte, anumite vicii ale societăţii le pot revela şi accentua, dovedindu-se că, într-adevăr, mulţi oameni sunt “încăpători”.

 

 

II.9 (cunoaştere)

 

Prin afirmaţia sa “Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoaşterii dobândit prin îndelungata experienţă”, Eusebiu Camilar pune în evidenţă importanţa cunoaşterii, şi mai ales, valoarea cunoaşterii îndelung aprofundate.

În primul rând, se ştie că, de cele mai multe ori , cunoştinţele se acumulează odată cu experienţa, iar cu cât experienţa este mai îndelungată, cu atât şi cunoştinţele au o mai mare valoare.

De asemenea, când o persoană este preocupată de un anumit domeniu, iar preocuparea sa se concretizează într-o muncă asiduă şi o continuă încercare de a găsi răspunsuri la variate probleme din domeniul respectiv, dupa un timp, va ajunge la o cunoaştere minuţioasă a detaliilor, pe care probabil nu le-ar putea învăţa dintr-o carte, sau nu i-ar putea fi dezvăluite de altcineva.

De aici consider eu că vine valoarea cunoaşterii dobândite prin experienţa, o valoare într-adevăr deosebită, ce nu poate fi înlocuită şi nici obţinută pe alte căi.

 

 

II.10 (cinste)

 

Consider adevarata afirmaţia lui Ştefan Zeletin din care se desprinde ideea că oamenii josnici (“suflarea măgărească”, după cum îi numeşte autorul) care nu inteleg arta şi frumosul, în semn general, încearcă să le distrugă.

În primul rând, oamenii parveniţi din ce în ce mai numeroşi, ce controlează societatea, nu apreciază la adevărata valoare, din punct de vedere cultural sau spiritual un lucru.

În al doilea rând, talentul a început să-şi piardă din importanţă în perioada contemporană, în care el se împleteşte cu artificialul şi nonvaloarea, pierzându-şi din strălucire şi fiind chiar dat la o parte, “înăbuşit”, “tăiat din rădăcina” de persoane lipsite de cultură, răuvoitoare, dar cu mare influenţă.

Nu în ultimul rând, este trist că nu se mai pune preţ pe cinste. De exemplu, cine mai apreciază un om cu o conştiinţă curată, cu o privire sinceră şi cu dorinţa de a face bine ? Din păcate, nimeni. Se caută venituri rapide, voci artificiale, picturi copiate, sculpturi ieftine, imitaţii, cărţi traduse greşit, melodii ce promovează banii şi nonvaloarea. Cinstea a fost dusă la rangul de ruşine: “Cine e cinstit, e prost, nu va şti să se descurce.”

Ca o concluzie, prin afirmaţia sa, Ştefan Zeletin încearcă să ne facă să fim conştienţi de caracterul distructiv al celor ce nu înteleg adevăratele valori precum cinstea şi talentul, criticând dur pe cei necinstiţi.

 

 

II.11 (conştiinţă)

 

Pentru a putea avea succes în orice activitate ar întreprinde, omul trebuie să-şi conştientizeze simţul datoriei. Aceasta îl motivează pe om să persevereze în munca sa.

Un prim argument în sprijinul afirmaţiei citate ar fi faptul că datoria pe care omul şi-o asumă trebuie să pornească din interiorul conştiinţei sale şi să fie corespunzătoare moralei sale proprii. Astfel, omul, fiind în strânsa legatură cu semenii săi şi cu societatea, trebuie să fie animat de datoria faţă de munca sa, dar şi de datoria faţă de societate. În opinia mea, conceptul kantian al datoriei ca imperativ categoric al existenţei caracterizează omul ideal.

Pe de altă parte, eu consider că legile, deşi sunt factori regulatori indispensabili în societate, prin caracterul lor coercitiv, nu pot influenta conştiinţa omului. Fiinţa umană iubeşte şi conştientizează mult mai profund rodul gândirii ei decât un imperativ exterior. În plus, eu cred ca propria conştiinţă morală este mai valoroasă decât legea prin faptul că, de multe ori, ceea ce este legal nu este moral.

În concluzie, conştiinţa trebuie să fie cel mai ascuţit simţ al omului şi să-l ajute să se înalţe în fiecare zi mai mult.

 

II.12 (copilărie)

 

Vârsta copilăriei fericite este una dintre cele mai frumoase etape ale vieţii omului, motiv pentru care fiecare adult şi-o rememorează cu plăcere.

În primul rând, copilăria este perioada inocenţei şi a grijii pentru cei dragi, pentru natură, pentru micul univers în care copilul traieşte. La această vârstă, omul matur în devenire ia în serios orice lucru, cât de neînsemnat, îl cercetează cu multă curiozitate şi emite păreri una mai originală decât cealaltă. Acestea sunt motivele pentru care oamenii mari se amuză la emisiunile televizate în care prichindeii îşi dau cu părerea- pe un ton grav- în legatură cu problemele vieţii. Această primă parte a vieţii este crucială prin fundamentul pe care îl pune la temelia viitoarei individualităţi (comportament, maniere, cunoştinţe primare). De aceea, nu este întamplător faptul ca poporul român a cristalizat această etapă formativă în expresia “cei şapte ani de-acasă”.

În al doilea rând, este important de menţionat că adevărata conştientizare a vârstei copilăriei se petrece în a doua parte a vieţii. Odată cu apariţia copiilor, apoi a nepoţilor, omul matur îşi aminteşte cu nostalgie de vremea când era copilul inocent pe care îl întrezăreşte pe chipurile acestora. Grijile vieţii îl aspresc şi îl fac de multe ori să spună: “ ce n-aş da să fiu copil din nou”.

În concluzie, copilăria şi imaginea asociată a casei părinteşti sunt două rădacini cărora omul le rămâne tributar întreaga viaţa.

 

II.13 (necesitatea culturii)

 

Cultura se constituie într-o parte integrantă a matricei definitorii a fiinţei umane. Ceea ce deosebeşte însă oamenii este atitudinea lor faţă de fenomenul cultural, în căutarea propriei personalităţi.

În primul rând, civilizaţia şi cultura s-au dezvoltat concomitent, una fiindu-i indispensabilă celelilalte. De cele mai multe ori, însă, ni se poate părea ca ele merg pe drumuri separate, ca nu ar converge spre acelaşi punct. În realitate însă, în timp ce civilizaţia este mai degrabă instanţa exterioară în care toţi oamenii trăiesc şi îşi exersează capacităţile, cultura este lumea interioară a individului, esenţa sa intelectuală şi puntea de legatură cu civilizaţia. Deşi, la modul general, cultura nu este  (sau nu ar trebui să fie) apanajul unei elite, acestea există, sub forma academiilor naţionale. Ele sunt considerate etaloane ale culturii şi puncte de reper ale civilizaţiei, semn că şi la nivel colectiv cultura are acelaşi rol binefăcător ca la nivel individual.

În al doilea rând, falia dintre civilizaţie şi cultură pe care o sesizează Vasile Băncilă este mult mai evidentă în societatea noastră. Cel puţin în ultimele două secole, mediul românesc a fost şi este supus unui proces de “ardere a etapelor”, de importare a unor forme fără fond. Într-un astfel de climat cultural, atenţia acordată culturii alunecă spre latura prozaică a lumii, restrângând-o spre cercurile elitiste.

În concluzie, civilizaţia şi cultura sunt indisolubil legate, iar dezvoltarea uneia nu merită să se facă în detrimentul celeilalte.

 

II.14 (curaj)

 

Una dintre cele mai importante căi de cunoaştere este experienţa. Ea este totodată şi cea mai dură, multe întamplări ale vieţii cerându-se abordate cu mult curaj.

Un prim argument în sprijinul ideilor mele ar fi faptul că atitudinea fiecărui om faţă de situaţiile cu care se confruntă este una foarte pesonală, în sensul că există oameni care trăiesc doar câteva decenii şi lasă în urmă o bogată experienţă de viaţă şi oameni care, deşi ating vârste matusalemice, reuşesc să-şi păstreze inocenţa cognitivă. Este vorba aici despre curajul de a păşi pe tărâmuri necunoscute şi de a căuta mereu noi provocări.

Un al doilea argument ar fi faptul că cei mai mulţi oameni au predispoziţia de a ceda în faţa obstacolelor, după cum marturiseşte autorul citat. El afirmă, totodată, că de multe ori dificultatea, înălţimea obstacolului sunt aparente şi trebuiesc înfruntate în mod curajos, ezitarea ilustrând ulterior zicala: “după război, mulţi viteji se-arată”. În plus, acceptarea neputinţei privează mintea şi sufletul de bucuria unei victorii; din dezertare în dezertare, subconştientul se încarcă negativ şi sentimentul eşecului se permanentizează.

Aşadar, curajul este una dintre cele mai utile calităţi umane, fiind un energizant al minţii şi o treaptă spre cunoaştere.

 

II.15 (destin)

 

Personal, nu sunt de acord cu afirmaţia lui Andrei Pleşu, deoarece consider că a afirma supremaţia destinului în viaţa omului este echivalent cu a te disculpa de propriile greşeli invocand soarta implacabilă.

Un prim argument ar fi faptul că aşa-numitul destin reprezintă, de fapt, o predestinare de a te naşte, de a trăi într-un anumit loc şi timp. Însă restul acţiunilor omului, precum şi implicaţiile acestora cad în responsabilitatea exclusivă a individului. Omul, fiind înzestrat cu discernământ şi intelect, are capacitatea de a-şi construi viaţa independent, dar şi responsabil.

Un al doilea argument în sprijinul ideii este perspectiva creştină asupra destinului si responsabilităţii. Deşi Dumnezeu îl aşază pe om într-un anumit context spaţial şi temporal şi îi transmite setul de norme dupa care să se ghideze în viaţă, îi lasă acestuia libertatea de a-şi alege propria cale. Adoptând această atitudine, omul îşi caştigă importanţa în viaţa sa, care devine o întamplare plină de rost. Destinul imuabil nu mai poate fi invocat.

În concluzie, destinul trebuie privit ca o predestinare, în contextul libertăţii şi responsabilităţii individuale.

 

 

II. 16. (dor)

 

Sunt de accord cu părerea lui Mircea Eliade despre dor, anume că: „Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică omul în totalitatea sa.”.

În primul rând, putem preciza că acest cuvânt este intraductibil în alte limbi din cauza semanticii sale deosebit de bogate. „Dor” poate semnifica dragoste, pasiune, frământare sentimentală, năziunţă, aspiraţie, alean, nostalgie, suferinţă din dragoste, dorinţă de a revedea persoana dragă, durere, atracţie erotică… Toate trăiri ce reprezintă omul în totalitatea sa. De exemplu, expresiile uzuale: „mi-e dor de tine” (a-ţi lipsi persoana dragă), „a zice cu dor” (cu patimă), „cântă să-şi mai potolească dorul” (tristeţea), „de dorul cireşelor abia aştepţi primăvara” (poftă), exprimă frământări sentimentale de la pasiune până la senzaţii cu semnificaţii mai puţin profunde, dar ce se identifică la fel de bine cu firea umană.

În al doilea rând, prin cuvântul „dor” ne putem exprima şi nevoia de experienţă reală, aspiraţia spre aceasta, deoarece cuvântul sugerează doar dorinţa (faţă de persoana dragă aflată departe, erotică, culinară), dar fără a şti dacă va fi îndeplinită sau este doar utopie.

În concluzie, cuvântul „dor” reflectă toate faţetele firii umane, reprezentând-o în totalitatea sa.

 

II. 17. (iubire)

 

Sunt de acord cu părerea lui Ioan Slavici conform căreia „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să şti de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum şi te duce fără ca să şti unde.”.

În primul rând, iubirea apare spontan, fiind imprevizibilă, ca orice sentiment al omului. Din această cauză, s-a considerat că dragostea „este din altă lume”, pogorându-se asupra noastră ca un har divin, ca o vrajă, ori o boală. Un exemplu din literatura noastră este mitul zburătorului, regăsit în poezia „Sburătorul” a lui Ion Heliade Rădulescu, unde fata care se îndrăgosteşte cere ajutorul mamei pentru a scăpa de acele senzaţii necunoscute ei.

În al doilea rând, odată îndrăgostiţi, cei doi tineri pot renunţa la orice pentru a-şi păstra iubirea, trecând peste prejudecăţi majore: sociale, rasiale, religioase, ceea ce îi aruncă în tumultul vieţii, fără a şti unde. Spre exemplu în legenda „Romeo şi Julieta” se ajunge la un final tragic pornind de la o pasiune înflăcărată ce încalcă regulilile sociale. Un alt exemplu se regăseşte în romanul „Mara” al lui Ioan Slavici, unde Persida trece peste contrângeri religioase, sociale, etnice, incompatibilitate de temperament ducând la o situaţie mai puţin tragică, dar la o căsnicie nefericită.

În concluzie, iubirea poate fi privită ca o pasiune apărută din senin, ce ne poartă pe căi neprevăzute, dacă nu optăm pentru o viaţă constrânsă de rigorile raţiunii.

 

 

II. 18. (dreptate)

 

Acest proverb românesc sugerează ideea cu care sunt şi eu de acord, că dreptatea, valoarea cel mai uşor de negat, iese, la un moment dat la iveală, indiferent de forţa şi dibăcia celor care nu o vor.

Eu consider ca învătând regulile jocului şi ale vieţii la perfecţie, omul ştie cum să le încalce. Dreptatea nu poate fi descoperită şi apreciată fără a şti ceea ce o neagă. Există foarte multe persoane puternice, influente care nu numai că fug de dreptate, dar o ascund cu orice preţ şi învinovăţesc pe nedrept. De exemplu, în  justiţie, deşi se aduc multe probe false şi cel vinovat scapă nepedepsit, cineva tot ştie adevărul şi mai devreme sau mai târziu el va ieşi la iveală.

O altă situaţie este cea în care avem multe motive să plângem, dar când se face dreptate, descoperim că este suficient unul singur pentru a zâmbi. Spre exemplu, la un examen la care toate subiectele au fost grele, iese soarele şi supărările trec atunci când rezultatul ne face dreptate, reuşind să treacă cei ce au învăţat serios şi le este recompensată munca.

În concluzie, lumea în care trăim este plină de nedreptăţi (de observat şi faptul ca “dreptate” nu are plural, în timp ce antonimul sau da: „nedreptati”),  dar dreptatea există şi ea iese la suprafaţă precum lemnul împins în apă.

 

II. 19. (prietenie)

 

După părerea mea, politica Ileanei Vulpescu din acest citat este falsă şi nu sunt de acord cu ea. Ea susţine că prietenia trebuie tratată cu distanţă. Eu cred că fără a oferi totul şi a nu cere nimic nu poţi simţi împlinirea oferită de prietenie. Duşmanul este cel care face rău intenţionat şi o poate face încă o dată, fără a putea vreodată să se apropie de sufletul celuilalt ca un adevărat prieten.

Un prim argument este că doar cel capabil să te accepte cu defectele tale, fără a pretinde să te schimbi, este un prieten adevărat. El cunoaşte cântecul inimii tale şi îl poate cânta atunci când ai uitat versurile. Prietenul nu va înşela aşteptările niciodată intenţionat şi de aceea nu va putea face rău precum un duşman. De exemplu, atunci când greseşte, pentru că e omeneşte, nu o face cu răutate, chiar dacă ne cunoaşte punctele slabe şi prietenia va rezista obstacolelor.

Pe de altă parte,duşmanul trebuie tratat cu rezervă şi atenţie, cu oarecare respect, dar niciodată ca pe unul care se va putea într-o zi apropia de sufletul meu. Spre exemplu, duşmanului îi se poate vorbi frumos, fără a avea altceva de împărţit cu el, şi mai ales, fără a dori vreodată răzbunarea.

În concluzie, cu teama de dezamăgire, omul nu va descoperi niciodată ce este prietenia. Un prieten adevărat caştigat într-o viaţă nu se poate transforma peste noapte într-un duşman, iar cel care ne-a vrut răul nu va merita niciodată încrederea noastră.

 

II. 20. (educaţie)

 

Sunt de acord cu părerea lui Marin Voiculescu că faptele noastre sunt oglinda propriei gândiri, cunoaşteri şi mai ales a educaţiei primite.

În primul rând, prin fapte împărtăşim şi altora din cunoştinţele noastre şi acesta e un prim pas în cucerirea eternităţii. Educaţia transformă omul şi-i dă altă natură. Tot  ce facem este ceea ce gândim, ce şi cum este înăuntrul nostru. Cel educat este călăuzit prin convingere spre corectitudine şi datorie şi mai greu va săvârşi ceva nepotrivit. De exemplu, nu ne vom putea încălca principiile şi vom respecta oamenii pe stradă, la şcoală, la serviciu, pe toţi cei cu care intrăm în contact, dacă aşa am văzut la părinţii noştri şi aşa am fost îndrumaţi să facem.

Un alt argument este că, dacă educaţia primită este una aleasă, roadele ei se vor vedea în faptele noastre. Propriile sale fapte îl fac pe om însemnat ori ba. Prin ele el ori se înalţă tot mai sus, ori cade. Sufletul fără învăţătură nu poate da roade. De exemplu, inteligenţa nu poate surclasa niciodată educaţia. Oricâte diplome ai avea, comportamentul urât sfidează capacităţile intelecuale.

De asemenea, educaţia odată însuşită este greu de reorientat. Cei şapte ani de acasă nu se vor întoarce şi comportamentul de pe parcursul întregii noastre vieţi va reflecta mereu ceea ce am fost învăţaţi să facem. Cel mai bun exemplu care poate susţine aceasta este că există tineri cu judecată şi bătrâni fără minte. Nu timpul ne învaţă să gândim, ci o educaţie timpurie şi bună.

Aşadar, educaţia este baza firii omului, iar fără ea restul nu ar conta. Ea ne influenţează parcursul în viaţă pentru că de calitatea ei depind toate faptele noastre.

 

II. 31 (glorie)

Mă număr printre cei care sunt de acord cu afirmaţia lui Tudor Muşatescu potrivit căreia nu gloria este efemeră, ci doar aceia care o au.

În primul rând, omul este, prin însăşi natura sa muritoare, efemer din punct de vedere fizic, dispariţia trupului său fiind inevitabilă. Însă există oameni care, pe parcursul vieţii, reuşesc prin faptele sau calităţile lor excepţionale să câştige aprecierea şi respectul a numeroase persoane, devenind faimoşi şi fiind încununaţi de glorie. Aceste persoane de renume, reprezentând mari valori pentru societate, primesc numeroase onoruri şi rămân întipărite în mintea semenilor lor.

În al doilea rând, gloria obţinută de cei care au reuşit să se remarce în mod deosebit nu se menţine doar pe durata vieţii acestora deoarece ei rămân, prin ceea ce au realizat, în istorie şi devin exemple demne de urmat pentru posteritate. Astfel, atunci când aceşti oameni se sting din viaţă, ei lasă în urma lor o moştenire spirituală, care, datorită valorii ei pentru umanitate, este perpetuată de către urmaşi, iar viaţa şi faptele lor devin o sursă de inspiraţie pentru generaţiile viitoare. Prin urmare, gloria cu care au fost răsplătiţi oamenii excepţionali dăinuie cu mult după dispariţia lor şi este modul prin care ei reuşesc să devină eterni.

În concluzie, oamenii sunt într-adevăr efemeri, dar prin realizările lor remarcabile ei dobândesc glorie, care îi menţine vii în amintirea urmaşilor.

 

II. 32 (rolul guvernării)

Afirmaţia citată exprimă ideea necesitaţii ca un om de stat să fie în primul rând un bun cunoscător al poporului în fruntea căruia se află. Singurul mod în care un guvern îşi poate exercita în mod real menirea este ca oamenii care îl compun să cunoască nevoile, calităţile, dar mai ales defectele naţiunii pe care o reprezintă.

În primul rând, se porneşte de la ideea de baza pe care se sprijină orice sistem de guvernare. Prin vot, sunt delegaţi oameni care în opinia alegătorilor pot reprezenta şi proteja cel mai bine interesele lor.

Astfel, se ajunge la premisa necesităţii cunoaşterii grupului de oameni pe care omul de stat trebuie să îl reprezinte în sistemul legislativ sau executiv. Omul de stat se aseamănă în cazul de faţă cu un părinte care trebuie să ia hotărârile potrivite pentru copiii săi, cel ce nu îndeplineşte această cerinţă nefiind altceva decât un demagog. În acest sens, istoria serveşte numeroase exemple de oameni politici care nu au rezistat foarte mult în funcţiile lor din cauza îndepărtării de oamenii pe care ar fi trebuit să îi reprezinte. Detaşarea de defectele şi scăderile unei naţiuni nu duce decât la crearea unui sistem utopic, ce guvernează bazându-se pe impresii greşite. Luciditatea şi spiritul critic ar trebui să fie principiile iniţiale după care să-şi orienteze activităţile un om de stat.

În concluzie, omul de stat ar trebui să fie capabil să îşi depăşească poporul, să fie în stare să poziţioneze interesele politice ale poporului înaintea intereselor personale de orice fel, deşi este bine cunoscut că această condiţie este greu de realizat în practică.

 

II. 33 (ideal)

 

Panait Istrati afirmă că se poate spune că ai un ideal doar atunci când te dedici acestuia şi nu precupeţeşti niciun sacrificiu pentru a-l atinge. Consider că Panait Istrati are dreptate când afirmă că ,,iubirea” pentru un ideal se materializează prin fapte.

În primul rând, existenţa unui ideal îi face pe oameni să înfăptuiască tot ce le stă în putinţă pentru ca acesta să devină realitate. Astfel, despre cei care fac prea puţine pentru idealul lor, se poate afirma că nu-şi doresc în mod real împlinirea acestuia.

În al doilea rând, se ştie că cei care îşi propun  să atingă un ideal trebuie să sacrifice alte lucruri în favoarea acestuia. De exemplu, cei care doresc să aibă rezultate remarcabile la examene trebuie să-şi dedice timpul liber învăţării. Nu se obţine nimic durabil fără un efort susţinut.

Pe de altă parte, dacă parcursul până la atingerea unui ideal presupune depăşirea multor dificultăţi, toate acestea îl vor face pe cel care luptă să treacă peste ele să aprecieze mai mult valoarea idealului propus iniţial şi îi vor întări caracterul, conferindu-i şi încredere în forţele proprii.

În concluzie, existenţa unui ideal implică sacrificii deoarece acesta necesită timp şi dedicare maximă pentru a deveni realitate.

 

 

II. 34 (idee)

 

Barbu Ştefănescu Delavrancea afirmă prin intermediul unei metafore eminesciene că viaţa omului capătă sens în momentul în care el nutreşte idei înălţătoare, în caz contrar aceasta menţinându-se la un nivel inferior. Consider că ideea este tot ceea ce deţinem mai însemnat, ea reprezentând incursiunea minţii umane în planul absolut, intangibil prin lumea simţurilor unde domneşte legea relativităţii.

În primul rând, raţiunea este ceea ce deosebeşte omul de animal, care deşi este inteligent nu are capacitatea de a raţiona, iar ideea este un produs al raţiunii. Atunci înseamnă că ideea este cea care ridică omul pe o treaptă mai înaltă, care îi conferă statutul de fiinţă superioară cu o viaţă marcată de un sens ce depăşeşte biologicul.

În al doilea rând, prin mijlocirea raţiunii şi a ideilor, ca produse raţionale, omul a ajuns să impună o ordine lumii, să îşi adapteze înţelegerii sale mecanismul acesteia prin construirea unui sistem de convenţii pe care l-a dezvoltat ideatic. Astfel, ideile, care sunt adevărate în ele însele, fiind rezultatul unor convenţii şi a unor deducţii raţionale, reprezintă pilonul de siguranţă de care se prinde viaţa omului pentru a se sustrage haosului relativităţii.

În concluzie, ideile se asemuiesc iederii care se agaţă de arborii ce semnifică stabilitatea care conferă sens destinului uman, în absenţa unui demers raţional totul s-ar cantona într-o lume lipsită de aspiraţii.

 

II. 35 (iluzie)

 

Mihail Sadoveanu susţine că omul are tendinţa de a se hrăni cu ceea ce îşi clădeşte el ca fiind ideal. Astfel visul şi iluzia devin rezultate ale dorinţelor subiective ale fiecăruia dintre noi. Consider că afirmaţia sa este adevărată, bazându-mă pe motive precum dorinţa omului de a se detaşa în anumite momente de realitatea cotidiană, care poate deveni dură, lipsită de sensibilitate.

În primul rând, permanenta încercare de a schimba ceva în viaţa de zi cu zi ţine de natura umană, care îşi construieşte instinctiv şi o imagine a idealului. Reuşeşte sau nu să-şi atingă „idealul”, omul are nevoie permanent de speranţă, de conservarea dorinţei de a merge mai departe. Iluzia şi visul pot să-i ofere această forţă.

În al doilea rând, nu trebuie uitat faptul că suntem fiinţe duale, avem dimensiune materială, dar şi spirituală. Sufletul –  latura sensibilă a personalităţii noastre, ne defineşte chiar individualitatea, făcând diferenţa dintre eu şi un altul. În fond, lumea e „visul sufletului nostru”.

Nu în ultimul rând, aş menţiona că uneori iluzia poate duce la realitate. Pornind de la o idee, care ne apare iniţial doar ca o iluzie, putem ajunge să înfăptuim lucruri surprinzătoare atât pentru noi, cât şi în viziunea celorlalţi. Trebuie numai să credem cu adevărat.

În concluzie, dincolo de realul şi concretul vieţii avem nevoie şi de iluzie, de vis. Determinant pentru om nu este doar ceea ce face zilnic, ci şi ceea ce încearcă să-şi clădească în paralel, pentru a-şi satisface nevoia de „ideal”.

 

 

II. 36 (inteligenţă)

 

Consider că afirmaţia lui Mihai Ralea din „Scrieri”, conform căreia inteligenţa înseamnă succes este nefondată.

Mulţi  oameni nu reuşesc în viaţă doar datorită inteligenţei, ci şi datorită capacităţilor de a stabili şi de a atinge anumite obiective, cum ar fi avansarea într-o poziţie socială mai bună. Pe de altă parte, există oameni foarte inteligenţi care cad pradă unor patimi cumplite şi unor impulsuri necontrolate; de exemplu, un om cu o inteligenţă peste medie care şi-a câştigat un statul privilegiat într-un domeniu de activitate, poate să se dovedească a fi  foarte slab în faţa unei tentaţii foarte mari, cum sunt drogurile.  Din acest exemplu reiese faptul că inteligenţa, nu l-a ajutat să facă faţă ispitei, lăsându-se „învins”. În acest caz, alte calităţi sunt  necesare, precum cunoaşterea de sine, motivarea sau autocontrolul.

În al doilea rând, pot face referire la faptul că multe studii de specialitate arată  că factorii care au un rol decisiv, atât în plan profesional cât şi în plan social, precum munca, disciplina, respectul de sine şi respectul faţă de ceilalţi, au o pondere mult  mai ridicată decât inteligenţa. Inteligenţa este, fără îndoială, o capacitate extraordinară, dar dacă nu este completată şi de alte capacităţi nu poate face diferenţa. A fi inteligent nu înseamnă totul în viaţă.

În concluzie, inteligenţa este doar „un atu” în lupta pentru afirmare a propriei identităţi şi în faţa tentaţiilor, nicidecum garantul succesului, sau cu atât mai puţin echivalentul succesului, victoriei.

 

 

II. 37 (invidie)

 

 

Îndemnul exprimat de G. Călinescu este, nu numai necesar pentru ca omul să-şi poată recunoaşte „specificitatea speciei”, ci şi esenţial pentru cel în cauză, de aceea mă declar adeptul acestei atitudini la care face referire citatul.

La fel cum Mihai Eminescu susţinea în poemul filozofic „Scrisoarea I”, se poate afirma faptul că societatea omenească este, de cele mai multe ori, înclinată spre a minimaliza realizările celor care, prin munca lor au contribuit la evoluţia acesteia. Acest tip de discreditare se datorează, în mare parte, dorinţei de autoafirmare îndreptată într-o direcţie greşită. Actul de a fi remarcat este înţeles într-un mod superficial, iar  evoluţia în ierarhia socială este realizată prin subaprecierea meritelor oponenţilor şi nu prin cultivarea propriilor valori.

Pe de altă parte, dispreţul faţă de „omul excepţional” reprezintă o negare a calităţilor regăsite într-o măsură mai mare în felul său de a fi. Greşeala constă în acţionarea sub impulsul invidiei care determină, am putea spune, o autodistrugere la nivel moral pentru cel stăpânit de acest sentiment. Rezultatul unei astfel de manifestări colective va produce o inversare a valorilor şi, implicit, o decadenţă spirituală a celor invidioşi.

Prin urmare, a înţelege şi a preţui un om de valoare reprezintă, în primul rând,  un bun câştigat de înfăptuitor.

 

II. 38 (ipocrizie/ falsitate)

 

 

Sunt de acord cu afirmaţia lui Tudor Muşatescu potrivit căreia refuzul sincer este de preferat aprobării ipocrite.

În primul rând, ascunderea adevăratelor sentimente, opinii şi dorinţe în spatele unei atitudini aprobative, indiferent de circumstanţe, înfăţişarea realităţii inconvenabile într-un mod care să le facă plăcere celorlalţi,  într-un cuvânt – ipocrizia, le dăunează în primul rând celor cărora le este prezentată o versiune mult distorsionată a adevărului, celor care sunt astfel încurajaţi să-şi creeze o imagine eronată atât despre ceea ce îi înconjoară, cât şi despre propria persoană. Unii oameni recurg la ipocrizie pentru a obţine de la ceilalţi ceea ce îşi doresc, arătându-se mereu dispuşi să-i urmeze şi să îmbrăţişeze credinţele lor. Alţii consideră că este mai bine să îi mintă pe cei din jur decât să îi rănească spunându-le un adevăr neplăcut. Şi cel de-al doilea caz, deşi diferit din punct de vedere al motivaţiei faţă de primul, este reprobabil deoarece nu există nicio scuză pentru înşelarea deliberată a semenilor.

În al doilea rând, apelarea la ipocrizie îl influenţează negativ chiar pe cel care alege această atitudine. O persoană care le spune mereu celorlalţi ceea ce îşi doresc să audă, care îşi disimulează trăirile interioare şi care îşi ascunde adevăratul caracter devine frustrată din pricina imposibilităţii  de a-şi manifesta adevărata personalitate şi poate ajunge treptat să creadă că numai afişând permanent o atitudine aprobativă, încurajatoare, va fi acceptată de ceilalţi.

În concluzie, consider că afirmaţia lui Tudor Muşatescu este adevărată şi că este întotdeauna necesară exprimarea sentimentelor şi a părerilor sincere, chiar dacă în multe situaţii această cale nu e uşor de urmat.

 

II. 39 (ironie)

 

Tudor Vianu afirmă în Opere faptul că persiflarea nu îţi acordă statutul de popular, ci, de cele mai multe ori, te face doar temut.

Personal, sunt de acord cu această afirmaţie întrucât ironia folosită excesiv poate da impresia de artificial, ajungând până la a înlătura persoanele din jur, iar un soi de ironie subtilă va trece probabil neobservată. Consider că oamenii nu îşi câştigă popularitatea prin intermediul unei singure trăsături de caracter, ci printr-un ansamblu a acestora. Personalitatea, temperamentul, aptitudinile definesc o persoana, iar în funcţie de gradul lor de dezvoltare, de inedit, de originalitate va surveni şi popularitatea.

Pe de altă parte, popularitatea poate să survină şi din aspecte negative, cum ar fi  predilecţia permanentă a unei persoane către ironie. În cazul în care ea e dusă la extrem, aşa cum am precizat mai sus, efectul va fi renegarea acelei persoane într-un grup şi, de ce nu, într-o societate, pentru că ironia presupune de multe ori şi o uşoară batjocură, iar lumea va încerca să se distanţeze de un astfel de individ. A fi popular, în sens pozitiv,  presupune a fi simplu, natural, a avea un comportament prietenos, cordial faţa de toată lumea. Fără îndoială că ironia îşi are rolul ei, dar nu atunci când devine o constantă în modul de a fi al unei persoane.

În concluzie, ironia ca parte din comportamentul unei persoane nu conferă popularitate, ci ansamblul de trăsături şi modul în care acestea se combină, iar ironia nu reuşeşte decât să te facă temut.

 

 

II. 40 (însemnătatea cunoaşterii istoriei)

 

I. L. Caragiale susţine ideea unei naţiuni ce ar trebui să vadă în istorie ghidul spre viitor, deoarece cu ajutorul conştiinţei formate pe axa timpului, încă din cele mai vechi vremuri, vom reuşi întotdeauna să descoperim valori precum adevărul şi virtutea.

Consider afirmaţia lui I. L. Caragiale a fi cât se poate de  veridică, întrucât istoria reprezintă depozitul întregilor noastre acţiuni, martor al trecutului, atât un exemplu pentru prezent cât şi un avertisment şi o îndrumare pentru viitor. Astfel, istoria este totodată cauză şi efect, ceea ce suntem şi, poate mai important, de ce suntem ceea ce suntem.

Un alt argument în sprijinul afirmaţiei citate îl constituie formarea unei game de valori, ce nu pot fi atinse decât prin exemple elocvente care îndeamnă generaţiile viitoare la asimilarea lor. Prin cunoaşterea trecutului se va atinge virtutea menţionata de scriitor, care este perfecţiunea stării umane, fără însă a exclude carenţele, întrucât istoria reflectă atât victoriile cât şi eşecurile.

În concluzie, cei care nu au o conştiinţa istorică sau cei care îşi uită trecutul riscă să nu-şi cunoască propria individualitate cu avantajele şi limitele ei.

 

 

II. 41 (înţelepciune)

 

Afirmaţia lui Constantin Noica cuprinde în sine un mare adevăr şi anume acela că nu se poate vorbi de un adevăr al înţelepciunii, în sensul că nu există o măsură unică care să cuantifice precis acest concept.

În primul rând, înţelepciunea este un nivel spiritual atins de o persoană, pe care fiecare om îl înţelege diferit. Există opinii care susţin că anumiţi oameni se nasc înţelepţi, în vreme ce există şi opinii care cred că înţelepciunea se dobândeşte odată cu câştigarea experienţei. Înţelepciunea, în opinia mea, poate fi dobândită pe timpul vieţii, însa depinde de fiecare cum asimilează experienţele pe care le trăieşte. Înţelepciunea presupune echilibru, presupune armonie  între minte şi inima. Marcel Proust spunea despre înţelepciune că noi nu ne naştem cu înţelepciunea, ci din contra, că ea trebuie descoperită în noi înşine în urma unei călătorii pe care nimeni nu o poate face în locul nostru.

În al doilea rând, consider că înţelepciunea ne poate caracteriza pe fiecare dintre noi dacă avem răbdare în a o dobândi. Da, nu ştim exact care este misterul ei, dar putem să sperăm că într-o zi această capacitate superioară de înţelegere şi de judecare a lucrurilor va reprezenta una dintre cele mai remarcabile calităţi ale noastre.

În concluzie, nu se poate discuta despre un adevăr unic al înţelepciunii, ci se poate discuta despre profunzimea conceptului şi despre starea de spirit pe care ţi-o conferă.

 

 

II. 42 (inteligenţă)

 

Constantin Brâncuşi se foloseşte în afirmaţia sa de nuanţele diferite pe care limba română le are pentru a denumi în contexte diferite o singură trăsătură. Astfel artistul susţine că cea mai importantă  deosebire între  deştepţi  şi inteligenţi, este aceea că  omul înzestrat cu inteligenţă nu poate fi manipulat.

Mă  număr printre cei ce consideră că  Brâncuşi  a  făcut o afirmaţie  adevărată  întrucât  oamenii  dotaţi cu inteligenţă  nu doar o conştientizează, dar o folosesc  pentru a  crea lucruri bune, frumoase,  lucruri  şi fapte care să reflecte  trăsăturile lor de caracter şi principiile  puternice pe care le au.  De cealaltă parte oamenii deştepţi  sunt conştienţi de  abilităţile lor, dar nu  au o personalitate destul de puternică pentru a  realiza  ceva prin forţe proprii fiind uşor de influenţat.

Deşi atât cei  inteligenţi  cât şi cei deştepţi  sunt  înzestraţi,  oamenii cu adevărat valoroşi, care merită să fie  apreciaţi  sunt cei inteligenţi  pentru ca ei au ştiut  cum să valorifice  acest dar,  să  adauge  talentului şi munca necesară înfăptuirii lucrurilor măreţe. Inteligenţa nu este suficientă  pentru  a fi  un om  de seama, aici  graniţa între cele doua idei fiind greu de stabilit, pentru că  modul în care personalitatea fiecăruia conlucrează cu ea dă societăţii cele două categorii de oameni: inteligenţi şi deştepţi.

În  concluzie, Constantin Brâncuşi  redă adevărul în afirmaţia în care susţine că trebuie să facem diferenţa între oamenii deştepţi şi cei inteligenţi,  pentru a  şti  în care să ne încredem .

 

 

II. 43 (lene)

 

Afirmaţia lui Nicolae Iorga, conform căreia „Lenea e sinucidere blânda”, surprinde unul dintre cele mai periculoase defecte pe care un om le poate avea: lenea. Consider că lenea anulează un aspect important şi necesar oricărei iniţiative umane  – entuziasmul, aflat în strânsă legătură cu voinţa, de aceea cred în ideea citată.

În primul rând, o atitudine pasivă, lipsită de implicare, fără dorinţa de a construi ceva şi aşteptând doar ca totul să ne fie dat, fără vreun efort personal, ne poate transforma în nişte persoane fără scopuri în viaţă. Or, fără dorinţa de a ajunge „undeva” existenţa este inutilă. Cred ca rostul omului în viaţă este acela de a crea, de a lăsa ceva în urmă, însă odată instalată lenea, aceasta „interzice orice paradis”, cum spune Vasile Ghica, ne face să dăm înapoi, să renunţam înainte de a începe şi, în consecinţă, să nu realizăm nimic. Lenea poate fi considerată un lux permis în mod nejustificat, dacă ne gândim la existenţa noastră limitată în timp

De multe ori omul este definit de ceea ce face, de ceea ce întreprinde. Mai mult, dacă ne lăsăm acaparaţi de această stare de lene vom pierde multe dintre bucuriile vieţii cum ar fi, de exemplu,  savoarea emanată de o victorie obţinută prin efort propriu.

Prin urmare, stă doar în puterea noastră să alegem dacă vrem să ne sinucidem  „blând”, sau să ne umplem existenţa cu împliniri, luând afirmaţia dată ca pe un avertisment.

 

 

II. 44 (libertate)

 

Afirmaţia lui Mihail Sadoveanu se referă la libertatea de a acţiona conform propriilor principii, făcând abstracţie de ceilalţi, de interes, dar şi de instinct.

Personal, mă declar întru totul de acord cu această idee, considerând că libertatea este o lege a naturii în fiecare dintre noi, un dar pe care fiecare l-a primit la naştere. Avem deci un destin. Avem şi o libertate, un fel propriu, natural de a fi. Libertatea e nemăsurabilă, atâta timp cât o conştientizăm şi încercăm s-o valorificăm.

Sunt însă de părere că important nu este faptul că am primit acest „dar”, ci cum ne folosim de el şi în ce scop. Aici intervine alegerea, ca o componentă de bază a libertăţii. De multe ori de-a lungul vieţii se face simţită prezenţa ezitării în faţa deciziei. Riscul provoacă teamă, inhibă, descumpăneşte. Cum orice alegere poate fi bună ori rea, ea atrage după sine reuşita sau eşecul. Şovăiala face corp comun cu alegerea care stă pe cale să se producă.

Odată depăşite aceste ezitări trebuie să facem alegerea fără a ne lăsa influenţaţi de alţii şi să ne asumăm urmările. Ajungem la reuşită sau la eşec, important e că ne-am exercitat dreptul de libertate în alegerea făcută şi nu în ultimul rând am câştigat experienţă pentru viitor.

În concluzie, omul este liber în faţa limitelor sale, având drept repere propriile-i principii care îi vor servi, sau nu, la împlinirea de sine.

 

 

II. 45 (limba română)

 

Consider că afirmaţia lui I.A.Bassarabescu, conform căreia ,,apărarea intereselor limbii româneşti e una din garanţiile viitorului nostru naţional şi prin urmare o sfântă datorie patriotică” e adevărată.

În primul rând, românii au avut un respect deosebit pentru graiul prin care s-au transmis de la o generaţie la alta marile noastre valori spirituale. Efortul de valorificare a potenţialului expresiv al graiului strămoşesc a fost şi este considerat  în cultura noastră un adevărat act patriotic, în care sunt exprimate sentimentele de adâncă dragoste şi preţuire pentru limba romană.

Pe de alta parte, valoarea acestei comori, ce vine din adâncurile trecutului nostru, trebuie redescoperită de fiecare nouă generaţie, care va găsi în ea un străvechi tezaur de gândire, simţire, înţelepciune. Semn de individualitate a poporului, limba romană oglindeşte viaţa şi idealurile oamenilor plaiurilor carpato-dunărene, constituind conştiinţa de sine a uni neam nevoit să-şi apere permanent independenţa şi integritatea. Muzicalitatea şi farmecul limbii române au transformat-o într-un cântec, simbol al frumuseţii artistice a cărei expresie deplină este în creaţia populară doina, adevărata emblemă a simţirii şi spiritualităţii româneşti.

Deci, aşa după cum afirmă şi I.A.Bassarabescu, apărarea intereselor limbii româneşti e o garanţie a viitorul nostru naţional. Reflex al existenţei noastre milenare pe acest pământ, limba se constituie ca un proces în continuă devenire, având puterea miraculoasă de a ne exprima pe toţi prin inepuizabila ei frumuseţe şi  forţă de expresie.

 

 

II. 46 (relaţia dintre limba naţională şi identitatea unui popor)

 

În condiţiile unei epoci în care globalizarea are un rol din ce în ce mai important, există riscul ca identitatea naţională a unui popor să fie puternic estompată; acest fapt apare cât se poate de bine evidenţiat prin tendinţa actuală de a utiliza o limbă de circulaţie internaţională. Nu trebuie să uităm însă că limba naţională este un element care contribuie la conturarea identităţii unui popor şi, aşa cum afirmă Vasile Alecsandri, trebuie privită ca un „actul de nobleţe a unui neam”.

În primul rând, limba naţională individualizează şi atestă un trecut istoric şi o evoluţie naţională; particularizează un popor, aşa după cum am mai menţionat. De aceea, Vasile Alecsandri utilizează metafora „act de nobleţe” în descrierea acesteia, prin trimitere la ceea ce desemnează cuvântul „nobil”: ceva nobil are întotdeauna trăsături, care îl individualizează şi nu poate fi descris prin generalizări.

Desigur, există mai multe modalităţi de păstrare şi cultivare a identităţii naţionale, exemple în acest sens putând fi istoria sau valorile folclorului unui neam, însă limba naţională este trăsătura supremă care individualizează un popor de altul.

În concluzie, limba naţională defineşte identitatea unui popor, fiind un factor determinant în crearea şi menţinerea acesteia, mai ales în contextul actual, în care globalizarea devine un fenomen din ce în ce mai important şi determinant în evoluţia fiecărei societăţi în parte.

 

 

II. 47 (impactul literaturii asupra cititorului)

 

În prima afirmaţia citată, G. Călinescu susţine ideea că operele literare sunt valoroase în măsura în care graniţa dintre realitate şi ficţiune este abia perceptibilă, scriitorul fiind de altfel un adept declarat al formulei estetice realiste. Cu cât personajele par a fi mai reale, cu atât cititorii devin mai interesaţi să cunoască opera respectivă.

Autorii au încercat de-a lungul timpului să-şi apropie cât mai mult creaţiile literare de realitate. Ceea ce trebuie să ştie însă un cititor despre o operă literară,  este că aceasta nu copiază realitatea, ci doar transfigurează anumite aspecte ale ei. Cu cât opera pare mai reală, cu atât receptorii problematizează mai mult, şi au tendinţa de a se pune în locul personajelor, simulându-şi atitudinea în diferite situaţii ale vieţii.

Originalitatea unui scriitor constă în tehnicile pe care acesta le foloseşte pentru a-şi convinge cititorii să creadă ficţiunea propusă, în modalitatea prin care creatorul prezintă printr-o viziune subiectivă realul. Cu cât autorul reuşeşte să se apropie mai mult de realitate cu atât cititorii devin dornici să citească şi să mizeze pe „veridicitatea” scrierii. În fond, importantă este puterea unui scriitor de a-l face pe cititor să-i accepte comunicarea.

În concluzie, literatura are un impact mare asupra cititorilor în măsura în care îi poate atrage şi interesa prin plăcerea estetică pe care vizează să o inducă. Cititorul îşi doreşte să găsească într-o carte situaţii noi de viaţă şi prototipuri umane cât  mai reale, pentru a se putea pregăti pentru ce îi oferă viaţa sau din contră, vrea prin intermediul literaturii să evadeze din realitatea de care este înconjurat, vrea să creadă într-o altă „realitate”.

 

 

II. 48 (despre condiţia omului în lume)

 

Definirea condiţiei omului în lume ţine de domeniul filosofiei, preocupându-i în special pe existenţialişti. Marin Sorescu însă formulează propria sa concepţie referitoare la acest subiect prin piesa „Iona”, limbajul utilizat fiind, aşa cum se poate observa şi din citatul dat, unul metaforic. Marea, reprezintă lumea, peştii care o populează – oamenii, iar nadele – capcanele vieţii, încercările pe care trebuie să le trecem. Trecând de la limbajul figurat la cel denotativ, ideea pasajului ar fi aceea de a nu uita să trăim frumos.

Consider că indiferent de mrejele pe care viaţa ni le oferă pentru a ne ademeni într-un fel sau altul, important este ca fiecare dintre noi să-şi stabilească foarte bine, care va fi calea pe care o va urma. Omul aspiră în mod natural la mai mult, la mai bine, dar permanent trebuie să avem în minte şi gândul că viaţa noastră e limitată. Dacă ne petrecem toată existenţa în a atinge perfecţiunea, absolutul s-ar putea să uităm a ne bucura de lucrurile mărunte, care dau culoare vieţii. Asta nu însemnă să ne mulţumim cu ceea ce avem, ci doar să fim caracterizaţi de un echilibru în ceea ce priveşte raportul ideal – real.

Abordând tema dată dintr-o altă perspectivă, aş sublinia faptul că pentru fiecare persoană „scopul vieţii” poate să fie reprezentat de alte valori, de alte idei decât pentru ceilalţi. Fiind fiinţe sociale nu de puţine ori avem tendinţa de a ne compara cu cei din jurul nostru şi de a trage în mod pripit  concluzia că ceea ce reprezentăm nu ajunge nici pe departe la înălţimea valorii altora; de aici până la o adevărată dramă personală nu mai este decât un pas. În măsura în care fiecare om e diferit de celălalt, în măsura în care defectele unuia pot reprezenta calităţi pentru celălalt, viziunea ar trebui să se schimbe şi valorile reprezentate de cei din jurul nostru ar trebui doar să ne ambiţioneze în încercarea de a le atinge şi noi.

Concluzionând, e clar că nu e posibilă o definire unică a „condiţiei umane”, în general expresia desemnând ansamblul însuşirilor umane care determină aspectele esenţiale ale existenţei individuale, independent de factorii sociali. Rămâne ca fiecare să găsească modalitatea cea mai potrivită personalităţii sale pentru a trece frumos prin viaţă şi pentru a-şi descoperi menirea.

 

 

II. 49 (lupta)

 

În opinia mea, afirmaţia lui Steindhart conform căreia lupta este văzută ca o acţiune obligatorie, condiţia de a o câştiga nefiind una esenţială, este încărcată de spirit combativ, încurajând pe fiecare să încerce să se afirme, să lupte pentru ideile şi idealurile sale.

În primul rând, lupta denotă curajul celui ce îndrăzneşte să îşi susţină opinia, să ia iniţiativa într-un domeniu, într-o problemă în care se confruntă cu piedici din partea celor din jur, curajul reprezentând nu o dovadă de inconştienţă, ci forţa morală de a înfrunta primejdiile şi neajunsurile de orice fel. Lupta dreaptă poate fi considerată o trăsătură fundamentală a omului, acesta fiind mijlocul prin care se poate apăra de agresiunile ce provin din exterior.

În al doilea rând, o importanţă mult mai mare o are faptul că lupta a fost dată, că s-a încercat modificarea unor aspecte considerate incorecte decât resemnarea cu gândul că deşi soluţii existau, că se putea schimba ceva, nu a avut cine să preia iniţiativa să lanseze ideile inovatoare şi ulterior să le susţină. Înfrângerile nu trebuie considerate a fi demoralizatoare ci, dimpotrivă, trebuie să motiveze şi mai mult, să impulsioneze.

Nu în ultimul rând, orice om ar trebui să fie conştient de faptul că lupta este echivalentul supravieţuirii, iar cei ce renunţă fără a încerca măcar să câştige bătălie cu bătălie, pot pierde chiar lupta cu viaţa însăşi.

Deci, lupta e importantă chiar dacă e urmată de  înfrângere, pentru că aceasta poate însemna o determinare mai fermă în acţiunile viitoare, sau de satisfacţia unei victorii; ambele consecinţe sunt elemente ce te pot orienta spre a atinge fericirea la un moment dat.

 

 

II. 50 (dragostea de mamă)

 

Mă număr printre cei care sunt de acord cu ideea expusă în afirmaţia lui Honore de Balzac din opera „Gobsek” conform căreia capacitatea de a iubi a unei mame este nemărginită şi necondiţionată, aceasta fiind capabilă întotdeauna să ierte.

Una dintre cele mai puternice legături interumane este, cu siguranţă, cea dintre o mamă şi copilul său. În cele mai multe cazuri, această legătură nu poate fi clătinată de niciun factor extern. O adevărată mamă simte nevoia de a fi alături de copilul său în orice situaţie şi ipostază, este permanent dispusă să-l ajute, să-l ghideze în viaţă, şi să-i înţeleagă acestuia deciziile chiar şi în momentul în care ele nu sunt bazate pe o raţiune corectă. Din aceste considerente definirea metaforică a sufletului mamei ca un abis mi se pare foarte potrivită; e imposibil să înţelegem până la capăt de unde poate veni iertarea din inima mamei.

Este bine ştiut faptul că mama este persoana la care oricine, în mod obişnuit, s-ar putea îndrepta în căutarea unui sfat sau în căutarea înţelegerii. Dacă aceasta nu ar avea resurse spirituale suficiente sau ar refuza să îşi ierte copilul, atunci s-ar dărâma ideea bine stabilită a sprijinului permanent şi necondiţionat al oricărui om.

În concluzie, într-o lume în care încă se mai respectă regulile nescrise ale legăturilor între oameni, mama este aceea care, în felurite situaţii, îşi va ierta copilul, continuând să îl iubească şi implicit, să îl îndrume spre un echilibru mai bun.

 

 

 

II. 51 (mândrie)

 

Mândria pe care un om o simte şi o exprimă cu privire la realizările sale îl face să îşi construiască şi să îşi fortifice personalitatea, într-o lume plină de mediocritate.

Astfel, un om care este mândru de ceea ce a reuşit să realizeze sau să obţină, atât pentru el cât şi pentru societate, va fi, în primul rând, un om care impune respect chiar prin felul său de a fi.

Un prim argument în acest sens este că a fi mândru înseamnă a nu da dovadă de falsă modestie. Realizările nu ar trebui ascunse, ci ar trebui să reprezinte o motivare pentru ceilalţi, pentru ca ei să depăşească această condiţie de mediocritate. Tot astfel, falsa modestie înseamnă suprimarea adevăratei personalităţi a unui om, fiind inautentică.

Al doilea argument ce poate veni în sprijinul afirmaţiei lui Petre Pandrea este acela că, într-o lume plină de interese mediocre şi meschine, omul mândru, atâta timp cât mândria nu se transformă în infatuare, îşi dovedeşte sieşi că este cu un pas înaintea celorlalţi, că este unic, iar acest lucru sporeşte încrederea de sine şi întăreşte personalitatea.

Ca o concluzie, se poate afirma că citatul din Petre Pandrea ar trebui să aibă un ecou în mintea fiecăruia. Mândria, în sens pozitiv, este o parte a personalităţii, care trebuie manifestată plenar.

 

 

II. 52 (melancolie)

 

Melancolia apare în momentele în care simţim că realitatea ne dezamăgeşte şi se identifică cu starea de tristeţe vagă, aparent fără motiv, care conduce către dorinţa de izolare de tot, într-un loc ascuns, sigur. Aici melancolicul îşi ţese o reţea de vise şi speranţe deoarece, mai presus de toate, el simte nevoia de a evada şi devine obsedat de problematica morţii şi a sinuciderii.

Emil Cioran este de părere că melancolia este rezultatul conştientizării brutale a omului că tot ceea ce el cunoaşte, ceea ce iubeşte, este efemer, la fel ca şi propria sa existenţa. Acesta simte că lucrurile „trec” şi este îngrozit de perspectiva opririi lor.

Consider că afirmaţia lui Cioran este pertinentă,  întrucât, în primul rând, este în concordanţă cu concluziile dezbaterilor unor importante figuri din filosofie, sociologie, psihologie etc. Pierderea unui obiect sau a unei fiinţe apropiate ne poate lăsa într-o stare de tristeţe profundă. Pradă ideilor negativiste şi pustietăţii sufleteşti, omul se afundă într-o lume întunecată, renunţă la pozitivism, se desprinde de lume, fiind sigur că la un moment dat un alt lucru iubit îi va fi răpit. Aşadar, el alege să se izoleze şi să mediteze la nedreptatea sorţii de a fi muritor.

În al doilea rând, pentru a vă convinge şi mai bine de veridicitatea cuvintelor lui Emil Cioran, vă propun să analizaţi portretul unui melancolic veritabil. George Bacovia, de exemplu, poetul simbolist cel mai cunoscut din Romania, este considerat unul dintre cei mai impresionanţi melancolici. Acesta a folosit în poeziile sale teme precum regretul pentru trecut, pentru lucrurile răpite de timp (cum se întâmplă în poemul „De iarnă” ), tema dorinţei de izolare, de rupere de lume (în poezia “Rar” ) şi cea a neantului existenţial („Plumb” ).

În concluzie, comparând definiţia recunoscută a melancoliei şi coroborând-o cu exemplul unui melancolic tipic, putem afirma just că Emil Cioran a intuit corect cauza principală a melancoliei, şi anume, aceea a „tristeţii de a fi”.

 

 

II. 53 (milă)

 

Sunt de acord cu afirmaţia lui Garabet Ibrăileanu, deoarece consider că mila este un sentiment frumos, foarte nobil dacă este sincer şi creştinesc.

În primul rând, mila trebuie să fie însoţită de iubire, deoarece la baza tuturor celor întreprinse de om, trebuie să stea cel mai înălţător sentiment, acela al iubirii.

În al doilea rând, mila, în cazul în care nu este însoţită de iubire, poate fi ofensatoare, deoarece persoanei căreia îi „adresezi” acest sentiment se poate simţi umilit sau dispreţuit. Poate că unii preferă să înfrunte direct dispreţul decât viclenia acestui tip de milă.

Actele de caritate întâlnite în zilele noastre la tot pasul sunt rareori însoţite de mila creştinească împletită cu iubire. Din păcate, aceste acte se fac doar în apropierea sau cu ocazia marilor sărbatori creştine şi în „luminile rampei”, foarte vizibil, mulţi uitând, pe de o parte,  că anul nu este alcătuit doar din zile de sărbatoare şi, pe de altă parte, că discreţia însoţeşte cel mai bine caritatea.

În concluzie, atunci când mila nu este dublată şi de iubire, poate fi, de multe ori, mai ofensatoare decât dispreţul.

 

 

II. 54 (minciună)

 

Sunt de acord cu afirmaţia lui Dimitrie Cantemir, „Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează, iar mai pe urmă sufletul îşi ucide”, deoarece o minciună spusă iniţial pare un lucru inocent şi inofensiv, dar mai multe minciuni spuse în timp pot distruge sufletul unei persoane.

În primul rând, când spui o minciuna nu ai cum să dai înapoi, trebuie să mergi până la capăt, iar dacă eşti descoperit obrazul ţi „se înroşeşte”

În al doilea rând, nu numai frica de a fi prins îţi „ucide” sufletul, ci sentimentul inautenticităţii existenţei. O viaţă clădită pe minciună este ca decorul calp al unui teatru, doar o iluzie. Oricât de inofensive par unele minciuni, toate duc spre o viaţă în negare, creându-ţi o viaţă falsă.

Minciuna este ca o boală a sufletului, pentru că are multe ramificaţii şi consecinţe, fiind în acelaşi timp riscantă şi, după cum am spus, oricând poate distruge: aflată, distruge imaginea socială a unei persoane („obrazul”, cum spune Cantemir), chiar rămasă ascunsă, distruge viaţa interioară, structura morală a unui caracter, coerenţa lăuntrică a fiinţei („sufletul”)

În concluzie, nicio minciuna nu ar trebui spusă, oricât de nevinovată ar părea, deoarece fiecare aduce după ea o altă minciună, într-o spirală care nu poate duce la nimic bun.

 

 

II. 55 (raportul dintre raţiune şi pasiune)

 

Titu Maiorescu susţine că omul se lasă condus de inimă în momentele în care raţiunea ar trebui să îi dicteze direcţia finală. Eu consider că are dreptate deoarece, deşi este fiinţă raţională, esenţa omului este reprezentată de pasiune, sentimente, vise şi aspiraţii.

 

În primul rând, aşa cum spune şi criticul, raţiunea arată alternativele deciziei optime. Ea reprezintă capacitatea specific umană de a distinge binele de rău, de a alege şi de a acţiona responsabil. Însă rolul său de judecător este diminuat de fondul sentimental permanent activ, în care se află dorinţele şi trăirile noastre interioare. Prin urmare, tindem să ne lăsam ghidaţi de pasiune şi să urmăm calea inimii, fiindcă ea reflectă ceea ce ne dorim cu adevărat.

Un alt argument ar fi că inima, identificându-se cu vocea interioară a omului, este singura capabilă să ştie ceea ce este mai bun pentru noi. De aceea, ea lasă raţiunea să îşi „expună” variantele şi o alege pe cea potrivită. Aşadar, raţiunea şi pasiunea ar trebui să fie complementare, ajutându-se reciproc.

Având în vedere argumentele de mai sus, eu cred că în momentele hotărâtoare, „direcţia finală o dă inima” deoarece, dincolo de raţiune, omul este un cumul de sentimente, pasiuni, năzuinţe care îl definesc întreaga viaţă, indiferent de moment sau situaţie.

 

 

II. 56 (relaţia viaţă-moarte)

 

Sunt de acord cu afirmaţia exprimată de personajul Victor Petrini deoarece moartea este un lucru cât se poate de normal şi de natural. Omul trebuie să moară. Se naşte, creşte, se înmulţeşte şi moare, ca orice e viu. Moartea este văzută de oameni ca un element negativ al vieţii, ca o pieire definitivă ori ca o catastrofă. Dar oare de ce ne sperie atât de tare un lucru atât de firesc?

Un prim argument ce susţine ideea exprimată mai sus ar fi acela că frica de moarte se naşte din cauză că suntem mult prea legaţi  de viaţă, de ceea ce este material, iar acest lucru ne împiedică să înţelegem ce este moartea. Omul incapabil de a cunoaşte moartea va fi incapabil să cunoască viaţa, pentru că în fond nu este vorba de altceva decât despre două ramuri ale aceluiaşi copac. Numai trăind vei ajunge să mori.

Un al doilea argument ce vine să întărească afirmaţia se referă la faptul că noi ne formăm o imagine culturală, educată asupra fenomenului morţii făcându-l traumatizant. Diversele cărţi apărute de-a lungul timpului, în legătură cu subiectul morţii, apasă inconştient chiar şi asupra celor mai neinstruiţi dintre noi cu greutatea unor reflexe acumulate vreme de mii de ani. Prin urmare privim moartea cu spaimă şi cu îngrijorare, asemeni modului în care anticipăm durerea.

În concluzie, oricâte convingeri livreşti am avea, oricât de multă încredere am fi investit în acestea, nimeni şi nimic nu ne va oferi în cursul vieţii vreo certitudine asupra morţii până când experienţa acesteia nu va deveni personală.

 

 

II. 57 (modestie)

 

Cred că ideea principală din afirmaţia lui Nicolae Iorga este aceea că omul modest îşi cunoaşte mult mai bine interiorul, care este mai de preţ şi poate mai frumos decât exteriorul pe care îl vede „acel care se potriveşte în oglindă”. Sunt de acord cu afirmaţia aceasta şi voi demonstra de ce.

În primul rând, modestia este una din virtuţile creştine pe care trebuie să le dobândească un om pentru a accede la viaţa veşnică promisă de Dumnezeu oamenilor credincioşi, smeriţi, miloşi etc, după cum spune şi Biblia, în Epistola după Matei, capitolul 18, versetul 4: „De aceea oricine se va smeri (ca acest copilaş), va fi cel mai mare în Împaraţia cerurilor”.

În viaţă, modestia cântăreşte mai mult decât mândria. De obicei, dacă eşti modest, eşti luat drept fraier sau fără caracter. După părerea mea, modestia este, în zilele noastre, o calitate foarte puţin întâlnită într-o lume în care competiţia primează, şi reprezintă faptele în locul cuvintelor.

De câte ori nu am văzut, copii fiind, la desene animate, eroi care, după ce salvau lumea, dispăreau? Eram uimiţi de atitudinea lor, pentru că, deşi erau oameni normali atunci când nu purtau hainele de supererou, nu aveau posturi importante, ci lucrau ca orice om, nefăcând caz de popularitatea lor. Şi ne doream foarte mult să fim şi noi ca ei, nu-i aşa?

În mod sigur, să fii modest nu înseamnă să mergi privind în jos, ci să te cunoşti pe tine însuţi, să capeţi calitatea modestiei şi să devii în ochii tăi eroul care ai dorit mereu să fii.

 

 

II. 58 (moralitate)

 

Sunt de acord cu afirmaţia „Moralitatea se razimă pe respectul [faţă] de alţii şi pe respectul de sine”, întrucât o persoana integră îşi respectă semenii şi totodată pe ea însăşi.

În primul rând, în opinia mea, o persoana morală trebuie să aibă o serie de calităţi morale. De exemplu, trebuie să fie tolerantă cu celelalte persoane şi să nu judece pe nimeni după aparenţe. Trebuie, mai cu seamă, să practice ea însăşi atitudinile morale pe care le doreşte de la ceilalţi.

În al doilea rând, moralitatea se bazează pe cunoaşterea legilor şi a drepturilor omului, pentru ca persoanele înzestrate cu această calitate să ştie să acţioneze întotdeauna corect. De asemenea, o persoana morală trebuie să fie întotdeauna mai exigentă faţă de sine decât faţă de ceilalţi, în acest fel ea putând sa se analizeze mai bine si să-şi stabilească anumite principii după care să se ghideze. Principiile sunt esenţiale pentru moralitate, întrucât un tip moral are un mod de viaţă bine organizat şi nu îşi încalcă regulile impuse aşa de uşor.

Concluzia pe care o putem deduce din această afirmaţie este faptul că o persoană morală trebuie să fie indiscutabil tolerantă, cu bun-simţ şi să se autocunoască pentru a-şi putea stabili anumite principii în viaţă.

 

 

II. 59 (muncă)

E o axiomă să spunem că munca stă la baza consolidării caracterului fiecărui om, definirii corecte a unui drum în viaţă, drum pe care fiecare dintre noi alege să-l urmeze prin mai multă sau mai puţină trudă.

Pe de o parte, o activitate întreprinsă poate conduce la libertatea materială, dar şi spirituală, numai prin consecvenţă, onestitate, disciplină şi înţelepciune. Astfel, pentru a ne dobândi libertatea personală este necesar ca munca depusă să fie justă, să nu creeze prejudicii. Din aceasta perspectivă, munca poate însemna purificarea fiinţei.

Pe de altă parte, fără efortul de a munci permanent asupra noastră şi nu numai pentru ceea ce este strict material, noi nu vom putea avea acces la cultură şi totodată nu vom putea dobândi experienţa necesară. Aşadar, cultura înseamna cunoaştere, înseamna strădanie şi perseverenţă în timp, deci este o valoare obţinută prin muncă.

Nu în ultimul rând, de muncă este nevoie şi nu atât de talent pentru a realiza ceva în viaţă. Thomas Edison spunea că geniul este „1% inspiraţie şi 99 % transpiraţie”, idee ce exprimă foarte expresiv, în termeni statistici, că nu neapărat harul, inspiraţia, talentul nativ fac dintr-un om un geniu, ci volumul imens de muncă şi dorinţa de autodepăşire.

În concluzie, a munci semnifică a avea o atitudine liberă, o gândire corectă, iar experienţa cunoaşterii trebuie să fie asociată cu bogaţia de a fi cult.

 

 

II. 60 (natură)

Pornind de la afirmaţia lui Nicolae Iorga: „natura-ţi dă zilnic exemplul de a trăi”, putem înţelege că natura este ansamblul de lucruri şi fiinte din univers care nu face prea mari sacrificii să ne înveţe să trăim, ea recurgând la naturaleţe.

În primul rând, natura nu are nimic artificial, acest lucru dovedindu-ne nouă că se poate trăi firesc şi fără falsuri. Comunităţile tradiţionale, arhaice, trăiau în interdependenţă cu natura şi ştiau să-i asculte semnele, organizându-şi existenţa conform marilor cicluri naturale. Omul arhaic celebra soarele, apa, vegetaţia şi animalele care-l hrăneau. Ritmul vieţii sale se integra firesc în ritmurile naturii. Din păcate, omul modern a ajuns, prin cultură şi civilizaţie, foarte departe de natură, pe care nu o mai înţelege şi nu o mai protejează.

Un al doilea argument adus afirmaţiei de mai sus este acela că omul nu este un „prizonier” al naturii, ci dimpotrivă, natura îi arată cum să trăiască, oferindu-i toate bogăţiile şi frumuseţile sale.

Prin urmare, orice fiinţă din univers trebuie să descopere misterele naturii, are libertatea de a-şi lua drept exemplu de a trăi de la ea, fără ca aceasta să aştepte ceva din partea noastra, singura ei condiţie fiind să o respectăm şi să o ocrotim, deoarece natura este viaţa în sine, iar noi facem parte din ea.

 

II. 61 (minciună)

În opinia mea, afirmaţia lui Alexandru Macedonski este cât se poate de adevărată, deoarece minciuna este unul dintre cele mai imorale lucruri, care deformează realitatea şi dezumanizează persoana. Odată descoperit, individul poate cadea în dizgraţia celor din jur.

Un prim argument ar fi acela că, minciuna, prin esenţa ei dăunătoare, degradează natura umană, afectează persoana, ca fiinţă raţională, în totalitatea ei. Acest fenomen conduce la prejudicierea integrităţii individului, la şubrezirea credibilităţii şi a poziţiei ocupate de el în cadrul societăţii, pervertind relaţiile dintre oameni, chiar distrugându-le.

Pe de altă parte, efectele minciunii nu se fac simţite doar la nivelul relaţiilor interpersonale. Trebuie menţionat faptul că minciuna este cea care a dus la declinul unor mari puteri şi a determinat instaurarea regimurilor totalitare: comunism, fascism, rezultatele ei fiind puternice şi nocive.

În concluzie, minciuna denotă decadenţă şi lezează onestitatea persoanei. Ea răpune datorită forţei de persuasiune, a felului în care îl face pe individ să fie vulnerabil, neţinând cont de sisteme de valori, de calităţile şi capacităţile celui pe care îl afectează. Aşadar, afirmaţia lui Alexandru Macedonski îşi dovedeşte pe deplin valabilitatea.

 

 

II. 62 (nădejde)

Este foarte adevărat faptul că „Forma reală a fericirii e nădejdea. Cine nu mai speră, nu poate fi fericit.”, după cum spune Victor Eftimiu în Spovedanii.

Un prim argument ar fi că fericirea poate fi definită ca fiind suma trăirilor pe care le avem legate de împlinirea unui vis. Astfel asociem drumul spre reuşită cu un scop, nu cu un mijloc, adevărata bucurie fiind savurată intens atunci când sperăm, visăm la ceva, bucurie mult mai mare decât cea din momentul reuşitei.

Un al doilea argument îl constituie faptul că viitorul ni-l creăm singuri prin ceea ce visăm, de aici putem trage concluzia că un om fără visuri, speranţe ori idealuri este un om nefericit. Conştiinţa fiecărui individ este influenţată de speranţe, până la urmă de aici provenind şi fericirea. Cum fiecare este diferit, văzând fericirea într-un anumit fel, este cu atât mai dificil să îi găsim o definiţie. Însă de aici putem deduce că singurul lucru în comun în definirea fericirii este speranţa.

Cel mai elocvent exemplu pentru argumentele de mai sus este că atunci când eşti fericit, transmiţi şi celor din jur starea ta de bine. De fapt, este vorba de transmiterea speranţei, speranţa că vor fi şi ei fericiţi ca tine, căci ei nu se pot bucura pentru reuşita ta, esenţa egoistă a omului nepermiţându-le acest lucru,dacă ar fi să-l credem pe Schopenhauer.

 

Concluzionând, mulţi au încercat să definească fericirea şi din atâtea încercări au reieşit tot atâtea definiţii, drept urmare fericirea nu poate fi un rezultat. Ceea ce obţinem noi şi credem că ne face fericiţi nu poate fi considerată expresia fericirii, esenţa ei trebuie căutată în altă parte. De aceea, speranţa este indispensabilă din viaţa unui om împlinit, cu adevărat fericit.

 

 

II. 63 (nedreptate)

Consider că afirmaţia lui Ioan Slavici este pe deplin justificată, întrucât dreptatea presupune a-i acorda fiecăruia ceea ce merită. A priva pe cineva de ceea ce-i revine înseamnă evident a face o nedreptate. Tot o nedreptate va fi deci şi a oferi ceva în mod nejustificat.

În primul rând, a fi drept presupune a trata pe fiecare în mod obiectiv, a-l evalua corect, iar apoi a-i atribui ceea ce este în concordanţă cu meritele sale. Eforturile trebuie desigur răsplătite, iar dezinteresul şi neimplicarea nu ar trebui să aibă nici un fel de consecinţe pozitive. Acest lucru însă nu este mereu aplicat în societate.

Pe de altă parte, consider că o nedreptate trebuie pedepsită indiferent de modalitatea prin care se realizează. Problema este însă a sesiza injusteţea, şi atunci când se omite meritul celui în cauză, dar şi atunci când celorlalţi li se dă ceva fără ca aceştia să aibă vreo contribuţie. Fiecare ar trebui să primească ceea ce i se cuvine strict în funcţie de ceea ce realizează, şi nu pe baza altor motive (în funcţie de simpatii ori interese, de exemplu).

Prin urmare, sunt de acord cu afirmaţia lui Ioan Slavici. Cred că a acţiona injust înseamnă a comite o eroare de judecată şi este un fapt ieşit din sfera moralităţii sau în unele cazuri, chiar a legalităţii.

 

 

II. 64 (nefericire)

Dintotdeauna, între om şi natură a existat o legatură specială, fără de care viaţa nu ar fi fost posibilă. Natura a fost când element protector, când factor negativ, când minimalizată, cand înzestrată cu puteri magice, dar întotdeauna un element constant, ce a stârnit atât admiraţie cât şi controverse.  De aceea, în opinia mea, afirmaţia este mai mult decât adevarată.

în primul rând, starile sufleteşti pe care le experimentăm ne influenţează semnificativ percepţia despre lume. Întotdeauna când suntem fericiţi, toate celelate probleme par mult mai uşor de rezolvat, vremea este mai frumoasă, soarele strălucitor, iar norii dispar cu desăvârşire de pe cerul sufletului. De accea, când în suflet este senin, afară nu va ploua niciodată.  Apoi, când oamenii sunt trişti, deziluzionaţi sau dezamăgiţi, întodeauna  vor considera că natura le împartăşeşte sentimentele, regăsind parcă în stropii de ploaie picăturile lor de tristeţe.

În al doilea rând, participarea naturii la stările sufleteşti ale oamenilor este reliefată şi în diverse opere literare. În general apa este elementul cel mai des întâlnit, dar putem regăsi şi pădurea sau vântul. Apa poate simboliza în acelaşi timp împlinire sau disperare, iar padurea poate fi atât spaţiu protector, cât şi labirint. Soarele în schimb este mereu asociat cu pacea, seninătatea, bogăţia.

În concluzie, având la baza aceste argumente, putem afirma cu convingere că Mihail Codreanu are dreptate. Niciodata soarele nu străluceşte aşa de puternic ca atunci când sufletul îţi râde, precum nici ploaia nu este vreodată aşa de rece, ca atunci când sufletul îţi plânge.

 

 

II. 65 (muncă)

Problema pe care o ridică munca este că ea poate fi privită din două perspective: a pasiunii şi a datoriei.

În opinia mea, pentru a evolua într-un domeniu şi, de asemenea, pentru a evolua ca persoană, practicarea unei meserii trebuie să fie însoţită de pasiune. În caz contrar, omul poate dezvolta un sentiment al inutilitaţii, al înstrăinării de sine. Cel a cărui muncă nu este un scop în sine, ci doar un mijloc pentru a obţine satisfacţii financiare, se va dezumaniza treptat şi nu va găsi resursele interioare necesare pentru a continua să muncească o perioadă lungă de timp.

Pe de altă parte, gânditorul Immanuel Kant subliniază importanţa simţului datoriei în faţa instabilităţii firii umane. Dacă omul continuă să lucreze doar atâta timp cât pune suflet, el va observa că sufletul lui e schimbator şi ataşamentul excesiv pentru muncă îi poate fi dăunător. De aceea Kant consideră că un om cu adevărat evoluat va putea lăsa la o parte înclinaţia pentru o muncă sau alta şi va continua să lucreze atunci când îi displace, pentru că îşi dă seama că e de datoria lui.

Prin urmare, ambele aspecte sunt importante când ne raportăm la muncă dar cheia este să ştim cum să le îmbinăm pentru a avea o etică echilibrată a lucrului.

 

 

II. 66 (noroc)

A fi norocos este poate un dar, pe cât de preţios şi râvnit, pe atât de iluzoriu. Se spune că norocul îl poţi avea sau nu, şi că te poate urmări toată viaţa la fel cum te poate şi părăsi. A face din acesta un adevăr tangibil folosit drept scuză privatoare de orice argument aduce cu sine ancorarea în superficialitatea clişeelor.

Primul argument în acest sens este imposibilitatea de a defini şi delimita norocul în realitatea cotidiană. Subiectivitatea îşi spune cuvântul mai ales pentru că nimeni nu poate stabili cu exactitate unde a fost vorba de noroc, soartă, coincidenţă sau doar capacitatea cuiva de a îndeplini cu succes ceea ce îşi propune prin propriile forţe.

Dacă unii susţin că fără noroc nu obţii nimic în viaţă, alţii sunt de părere că nu ai nevoie de noroc dacă faci tot ceea ce îţi stă în putinţă pentru a‑ţi împlini visul. Acestea fiind spuse, un al doilea argument reprezintă faptul că norocul poate fi doar o scuză pentru cei incapabili sau insuficient pregătiţi pentru a‑şi asuma responsabilităţi, care fac prea puţin şi se aşteaptă la prea mult în schimb.

În concluzie, chiar dacă nimeni nu poate spune exact ce este norocul sau ce trebuie făcut pentru a‑l avea, cei mai mulţi vorbesc despre noroc ca despre ceva obţinut fără niciun merit şi fără nimic în schimb. Dar aşa cum nimic nu se obţine fără un preţ sau fără efort, putem afirma că norocul nu este altceva decât cea mai bună scuză pentru o aglomerare fericită de împrejurări.

 

 

II. 67 (deschiderea către nou)

Discutând problema omului şi relaţia acestuia cu elementele noului, Eugen Lovinescu afirma că dorinţa de nou este calitatea de bază a omului şi cea mai nobilă dintre acestea. Întrebarea care urmează este dacă suntem sau nu îndreptăţiţi să credem astfel.

În primul rând, privind omul ca pe o componentă socială, ca pe un element din mecanismul societăţii, putem constata că dorinţa şi atracţia spre noutate a stat la baza progresului activităţilor umane. Aceasta afirmaţie poate fi demonstrată din punct de vedere istoric. Curiozitatea care rezidă în natura umană a condus la apariţia marilor invenţii ale umanităţii, de la roată la computer, de la elemente culturale şi sociale până la cele două revoluţii industriale.

În al doilea rând, nevoia de nou şi spiritul inovator sunt însuşirile fundamentale care ne separă de celelalte fiinţe ale lumii. Fără aceste două calităţi ce îşi au izvorul în raţiune, omul nu ar fi putut exista şi, cu atât mai mult, evolua.

Luând în considerare afirmaţia lui Eugen Lovinescu, precum şi aceste două argumente, putem conclude că, într-adevăr, dorinţa de nou este cea care îi conferă omului caracterul său de fiinţă superioară.

 

 

II. 68 (menirea operei de artă)

În general, operele de artă au fost gândite de artişti cu un scop precis, ele având ca destinaţie finală impresionarea celor care iubesc cultura. Asta deoarece în momentul în care se stabileşte primul impact între artist şi cel căruia i se adresează, ceva cu totul miraculos se petrece: odata cu înţelegerea operei de arta şi integrarea semnificaţiei în propriul sistem de gândire, receptorul va începe să se simtă din ce în ce mai influenţat de noua taina descoperită. Se creează astfel o legătura între artist şi receptorul său, cel din urmă, sedus fiind, se va lasa modelat cu buna-ştiintă de puterea simbolisticii aflate ce va deveni o parte permanentă din viaţa lui mentală şi sufletească. Artistul are responsabilitatea de a crea prin operele sale modele de caractere viabile şi de a descoperi sacrul în locul cel mai întunecat al universului: în sufletul uman.

În viziunea mea, artistul este un fel de magician, un vrăjitor de suflete care aduce astfel în viaţa cititorului, prin opera sa, o lume misterioasă, nemaivazută şi, pocnind din degete, îl trezeşte pe acesta pentru a vedea cele mai mici detalii care dau farmec vieţii.

În primul rând, există o aură halucinatorie a oricărei opere de artă care evocă misterul, straniul într-un mod nedeclarat, dar persistent. Acest mister nu trebuie să fie creator de vid, însă nici de adulaţie, pentru că semnificaţia lui poate pendula între extreme şi acest lucru nu face bine sufletului omenesc. Omul trebuie să întrezărească lucid încă de la început puterea pe care o creaţie o poate exercita asupra sa, pentru a nu se lăsa copleşit de ea, ci pentru a învăţa din ea.

În al doilea rând, artistul alchimist preface prin operele sale oamenii în indivizi plini de înţelesuri, mai buni, mai blânzi sau, din contra, mai cruzi, mai revoltaţi.

Oricum ar fi opera de artă, frumuseţea ei stă în încremenirea tuturor formelor sale de manifestare în nişte rame fixe care, pentru oameni, reprezintă un joc nesfârşit al regăsirii şi despărţirii de lume.

 

 

II. 69 (orgoliu)

Contrar concepţiei adânc înrădăcinate, orgoliul este o trăsătură generală, proprie fiecărui om normal, într-o măsură mai mică sau mai mare.

Orgoliul este un viciu când întrece anumite limite, dar şi o calitate utilă dacă este corect orientat. De fapt, orgoliul este expresia principiului universal al dezvoltării, o manifestare particulară a acestuia în spaţiul specific şi complex al psihicului uman. Orgoliul este motivul psihologic din cauza căruia tindem spre un anumit ideal omenesc, care ne face să ne afirmăm şi să ne realizăm atât intelectual, cât şi spiritual şi fizic. Orgoliul generează simţul demnităţii şi ne îndeamnă să ne cunoaştem pe noi înşine.

Dacă este însoţit de talent, intelect, bunătate sufletească şi bună-creştere, orgoliul devine instrumentul nostru cel mai de preţ, cu ajutorul căruia ne făurim destinul. Orgoliul este forţa priomordială a progresului în orice domeniu de activitate, de la meşteşuguri şi arte până la ştiinţe şi politică.

Dar când întrece limitele raţionalului, orgoliul devine cu adevărat un viciu. Dintr-o forţă benefică, orientată spre creaţie şi activitate utilă, el devine un instrument al distrugerii. Conflictele cauzate de ciocnirea orgoliilor sunt cele mai dureroase şi mai greu de aplanat. Invidia şi ura, aceste manifestari ale orgoliului rănit, sunt cele mai dezastruoase emoţii – ele distrug şi macină în primul rând sufletele acelora care nu se pricep să le ţină în frâu. Orgoliul este în stare să nimicească cele mai frumoase relaţii omeneşti, întinându-le şi întunecându-le, substituind competiţia sănătoasă prin intrigă şi duşmănie, activitatea utilă prin speculaţie şi demagogie, adevărul prin minciună şi lupta ideilor prin lupta indivizilor.

Lipsa totală de orgoliu generează inactivitate şi laşitate, excesul acestuia macinând şi distrugând ceea ce au creat alţii. Trebuie să ne ferim a parcurge distanţa între „vreau să fiu cel mai bun” şi „vreau să fiu primul”, între „vreau să fiu respectat“  şi „vreau să mi se ştie de frică“ . Aici se află hotarul dintre orgoliul pozitiv, edificator şi cel negativ, malefic. Pe aici trece limita dintre puterea intelectuală benefică, bazată pe înţelepciune şi bunătate, şi puterea brută, întemeiată pe teroare şi umilinţă.

 

 

II. 70 (pasiune)

Pasiunea este însuşirea fundamentală a umanităţii, este baza pe care se construieşte structura societăţii, precum şi orice produs spiritual. În numele şi datorită pasiunii, umanitatea înaintează, această noţiune dă imboldul creaţiei.

Dacă există o calitate indispensabilă omului, aceea este pasiunea, căci din ea decurg voinţa şi dedicarea. Nimic nu poate fi construit fără motivaţie, oamenii sunt fiinţe empirice, un amestec de sentimente şi impulsuri, care au nevoie de motive şi imbolduri pentru a acţiona. Prin urmare, dacă nu suntem motivaţi de nimic, nu vom putea crea nimic. În schimb, dacă avem interesul necesar, produsele eforturilor şi ale dăruirii noastre vor fi valoroase.

Calitatea muncii noastre este direct dependentă de gradul de implicare. În plus, putem spune că pasiunea şi dedicarea au un rol decisiv în naşterea unor creaţii de valoare, modele pentru viitoare realizări. Astfel, evoluţia noastră psihologică şi culturală este influenţată în mare măsură de puterea volitivă, determinată la rându-i de prezenţa convingerilor şi trăirilor puternice.

Aşadar, existenţa unor creaţii valoroase este posibilă numai datorită existenţei pasiunii. Nu putem fi constrânşi sa creăm, realizăm actul de creaţie, nu un act impus, doar în prezenţa unui puternic imbold dat numai şi numai de pasiune

 

 

II. 71 ( păcat)

Cred că afirmaţia lui Vasile Băncilă este adevărată în parte, în majoritatea cazurilor. Tentaţia este pretutindeni, acolo unde omul are libertatea alegerii, acolo unde poate alege cum să trăiască. Dar libertatea acestuia nu existã decât atâta timp cât nu limitează viaţa şi libertatea celor din jur.

Păcătuim numai când ştim că păcătuim, afirmă eseistul. Eu cred că este vorba doar de una dintre situaţiile în care apare păcatul. În acest caz, omul conştientizează faptul că nu poate rezista tentaţiei care ia forma instinctelor, a dorinţei de supravieţuire, de fericire, de dominare a celorlalţi. Spre exemplu în literaturã, drama acestui păcătos, conştient de păcatul lui, este fundamentală la Dostoievski.

Pe de altã parte, eu cred că  şi acţiunile care au urmări dezastruoase, comise fără acest ,,liber consimţământ” intră tot în categoria vastă a păcatelor. Păcat este tot ceea ce încalcă libertatea celuilalt şi drepturile lui. Putem spune astfel că Ion, personajul lui Rebreanu, a păcătuit. Este ,,bruta ingenuã” (N. Manolescu), prin urmare, un om care nu are conştiinţa răului pe care-l face şi,  totuşi, nu putem spune că nu păcătuieşte.

In concluzie, păcatul este în strânsã legătură cu conştientizarea sau neconştientizarea lui, dar, poate, în şi mai strânsă legătură cu consecinţele.

 

 

II. 72 (plăcere)

Afirmaţia lui Tudor Arghezi nu e valabilă întotdeauna.  Descoperirea lumii din nou poate fi  plăcută sau poate crea suferinţă si dezamăgire, în funcţie de trăirile si destinul fiecărui om.

În general, oamenilor le place să descopere ceva nou, fie că e vorba de un loc, de o persoană, de o teorie ştiinţifica sau de o operă de artă.  După cum spune si Tudor Arghezi , descoperirea lumii din nou e o plăcere durabilă deoarece complexitatea lumii înconjurătoare ne determină să găsim noi sensuri ale vieţii, să ne schimbam viziunea asupra existentei, să ne bucuram de fiecare dată când descoperim ceva, deorece am găsit un motiv în plus pentru a trăi.

Din punctul de vedere al savanţilor, preocuparea de a descoperi şi de a emite teorii noi e un lucru plăcut, fie că o teorie e adevărată sau eronată .  Pentru artişti descoperirea lumii din nou e un fapt esenţial, deoarece putem spune că ei creează lumea din nou; iar pentru a crea o lume, trebuie mai întâi să o descoperi. Fiecare creaţie sau imagine artistică arată o viziune nouă si spectaculoasă asupra lumii. Un exemplu este poezia argheziană cu tematica ei foarte variată.

Spuneam că descoperirea lumii din nou poate provoca si dezamăgire. Descoperirea că speranţele noastre s-au spulberat, că am fost trădaţi, că oamenii nu sunt aşa cum credeam ne întristează. Şi dacă destinul nostru e tragic, această descoperire provoacă răni care nu se mai vindecă niciodată . În cel mai bun caz ne putem resemna şi chiar dacă avem puterea să luam totul de la început,  rămânem cu un gust amar. În “Luceafărul”, de exemplu, Hyperion doreşte să-si sacrifice nemurirea “pentru o oră de iubire”, dar este dezamăgit când descoperă că iubirea sa nu se poate împlini, că oamenii sunt mărginiţi şi altfel decât el. În romanul lui Camil Petrescu, Ştefan Gheorghidiu care la început o idealiza pe Ela, descoperă că ea îl trădează  şi că dragostea pură, absolută este greu de întâlnit.

Viaţa nu e întotdeauna însoţită de plăcere. Dar fie că e plăcută sau nu, din fiecare experienţă  învăţăm ceva nou.

 

 

II.73 (poezie)

Fireşte, ideea lui G. Călinescu conform căreia o mare poezie este interpretată diferit pe parcursul timplului, este adevărată. Operele scriitorilor consacraţi, din orice literatură au fost, în multiple rânduri comentate în diverse moduri. Aceasta pluritate a lecturilor a condus la o permanentă actualizare a lor.

“O mare poezie” creează impresia că o putem întelege altfel la fiecare lectură. Sensul operei nu diferă doar în funcţie de receptarea critică, ci şi de experienţa personală. Spre exemplu, “Luceafărul”,capodopera lui Eminescu, permite şi o lectură în funcţie de vârstele la care este citit poemul: ca un basm ( în copilărie), ca imaginea iubirii imposibile (în adolescenţă) sau ca poem al singurătăţii geniului (la maturitate).

Pe de altă parte, “o mare poezie” oferă cititorului, printre altele, şi un joc al sensurilor, pe care cititorul le descoperă, plăcerea lecturii fiind cu atât mai mare cu cât este mai variată pluritatea sensurilor. “Luceafărul” prezintă în aparenţă o poveste destul de simplă, având ca temă dragostea. În realitate, tema poemului este omul de geniu. Din epoca în care a apărut textul şi până astăzi, “Luceafărul” a fost dezbătut şi interpretat diferit, chiar contradictoriu.

În concluzie, eu cred că marea poezie rezistă în timp pentru că ne permite să o regândim şi s-o retrăim.

 

II. 74 (prezent / viitor)

Ion Heliade Rădulescu priveşte prezentul şi viitorul în relaţie de interdependenţă: în opinia lui, existenţa momentului actual şi cunoaşterea lui fac posibilă întrezărirea viitorului. Afirmaţia sa contrazice exemple atât reale, cât şi virtuale,  ceea ce mă determină să o combat.

În primul rând, literatura oferă argumente în acest sens. De exemplu, nuvela La ţigănci de Mircea Eliade prezintă modelul omului simplu, ratat în toate planurile vieţii.Gavrilescu este conştient de insuccesul său şi îşi plasează existenţa în trecut, apoi în viitor. Nu numai că nu a reuşit să anticipeze evenimentele,dar nici în faţa lor nu înţelege ce se întâmplă.

Pe de altă parte, în plan real, timpul este, de asemenea, neputincios în a ne ajuta să-l întrezărim.Un exemplu concludent este acela al atacului din anul 2001 în ziua de 11 septembrie asupra SUA. Populaţia de acolo îşi cunoştea prezentul, trăia după regulile lui, însă acest lucru nu i-a putut nici măcar sugera ceea ce avea să urmeze.

În concluzie, timpul ne oferă doar posibilitatea de a privi înapoi, viitorul fiind o fereastră închisă până în momentul trăirii lui.

 

 

II. 75 (prietenia)

Aserţiunea lui La Rochefoucauld privind faptul că “Prieteniile reînnodate cer mai multă răbdare decât cele care n-au fost rupte niciodată” se referă atât la rezistenţa în timp a prieteniei, cât şi la faptul că prieteniile adevărate trebuie cultivate, preţuite şi întreţinute cu grijă, căci adevăratul prieten este un lucru rar. Consider că opinia lui La Rochefoucauld este adevarată numai atunci când vorbim de adevărata prietenie, căci indiferent de schimbările prin care trec prietenii, acest sentiment este necesar sa fie trăit în mod autentic.

Un prim argument este faptul că prietenia se bazează pe fidelitate şi dăruire. Prietenia reînnodată are nevoie de mai multă atenţie, grijă, deoarece ea nu cunoaşte jumătate de măsură. Din punctul meu de vedere, prietenia nu cunoaşte jumătate de măsură, fiindcă ea nu poate înceta, dacă există cu adevărat.

Un alt argument ce vine în sprijinul afirmaţiei lui La Rochefoucauld se referă la sentimentul ce ţine prietenii uniţi. O prietenie adevărată se bazează pe un sentiment puternic, manifestat prin grijă, respect, înţelegere, toleranţă, încredere. O prietenie reînnodată trebuie sa ţină seama şi de evenimentele sufleteşti şi spirituale ale celuilalt. O astfel de prietenie te îmbogățeşte, mai ales pentru faptul că trebuie să ţii cont şi de ceea ce îl preocupă pe celălalt. Binenţeles că o astfel de prietenie nu se va epuiza atunci când fiecare dintre cei doi îşi descoperă aceste preocupări. Desigur că este dificil să fii întotdeauna perfect într-o prietenie, dar având atenţia trează şi fiind autentic în relaţia ta de prietenie, îţi poţi descoperi noi valenţe sufleteşti.

În concluzie, cred că o prietenie reînnodată nu poate fi influenţată de trecerea timpului şi este la fel de stabilă ca orice prietenie.

 

 

II.76 (gloria)

Ceea ce spune Victor Eftimiu e un loc comun, o banalitate acceptată de toată lumea. Cu atât mai mult pare adevărată ideea în epoca noastră care a creat fenomenul gloriei de scurtă durată, datorate în mare măsură mass-mediei.   Concurenţa acerbă pentru vizibilitate publică reclamă mai mult decât altădată puterea de a câştiga gloria zilnic. Nu sunt suficiente talentul, ingeniozitatea şi munca. Pentru această continuă vizibilitate, apariţia ”pe sticlă” sau în presa scrisă este esenţială. Câţi dintre noi ar şti despre succesul echipei feminine de gimnastică, dacă ultima întrecere europeană n-ar fi devenit subiect important în media, câteva zile la rând?

Pe de altă parte, dacă gloria e autentică, ea nu înseamnă decât recunoaşterea publică a unei valori. Ceea ce trebuie câştigat zilnic, până la urmă, este chiar această valoare. Spre exemplu, marii creatori sunt, într-un fel, nişte eterni debutanţi, din cauza competiţiei dramatice, de multe ori, cu propriile limite fizice şi intelectuale.

În concluzie, te poţi culca pe lauri dacă iubeşti anonimatul, rutina, dulceaţa existenţei care întoarce spatele competiţiei. Dar, dacă vrei performanţă şi faimă, trebuie să trăieşti zilnic pentru ele.

 

 

II. 77 (educaţia)

Fără îndoială, Horaţiu are dreptate când afirmă că omul poate fi educat, că în orice fiinţă există ceva care permite îndreptarea ei spre ceea ce este bun, valoros, în viaţă. Consider că educaţia este ceva dobândit, ceva ce preluăm de la părinţi, de la familie, de la toţi cei ce ne înconjoară. Dacă avem şansa să întâlnim ce trebuie, putem deveni mai buni.

În primul rând, să ne gândim la oamenii care au comis fărădelegi. Aceştia ispăşesc o pedeapsă care îi va face, poate, să-şi dea seama cât de mult au greşit. Sperăm că în cele mai multe cazuri, la terminarea acesteia, ei se schimbă în bine.

O altă situaţie o reprezintă copiii ce provin din familii sărace. Dacă nu au avut parte de o bună creştere, de multe ori pleacă de acasă pentru a căuta o viaţă mai bună. Sunt găsiţi pe stradă, luaţi în centre de plasament, îngrijiţi şi alfabetizaţi. Apoi o familie bună doreşte să-i înfieze. Iar de aici începe procesul de educare a acestor mititele fiinţe.

În concluzie, sunt de acord cu Horaţiu, care susţine rădăcina bună a omului. Acesta nu poate fi într-atât de rău, încât să nu poată fi educat, căci avem încă din naştere simplitatea şi atracţia către frumos şi către bine.

 

 

II.78 (şcoala)

 

Consider că afirmaţia lui Ion Heliade Rădulescu, de departe adevărată, face un apel la cei din învăţământ şi îi atenţionează că instruirea în şcoli a copiilor de azi, va avea urmări mai bune sau mai puţin bune în ziua de mâine.

În opinia mea. tineretul, influenţabil de altfel, trebuie bine educat, întrucât formarea lui se realizează într-o mare măsură în timpul şcolii. Dacă acest fapt va fi neglijat , generaţiile următoare vor avea de suferit din mai multe puncte de vedere. Societatea, spre exemplu, va fi alcătuită din oameni mai puţin instruiţi, organizarea statului va lăsa de dorit, iar de aici o multitudine de probleme îşi vor face loc încetul cu încetul şi vor duce la prăbuşirea sistemului.

În plus, cred că este mai indicat şi mai simplu să prevenim decât să îndreptăm ceva care ţine de fapt de responsabilitatea noastră.

În concluzie, rolul şcolii este într-adevăr foarte important. Acestei instituţii trebuie să îi acordăm o mai mare atenţie, întrucât deciziile luate în grabă ori aspecte neglijate cât de puţin, pot avea consecinţe grave asupra noastră şi mai ales, asupra copiilor noştri.

 

 

II.79 (destinul)

Viziunea lui Nicolae Titulescu asupra destinului coincide şi cu punctul meu de vedere. Destinul de sine stătător nu există. El este scuza folosită de oamenii “slabi”  pentru a  nu-şi asuma responsabilitatea deciziilor şi faptelor lor.

Conceptul de “destin”, de-a lungul timpului, în culturi si religii, a luat mai multe forme, toate pornind de la ideea unei forţe superioare ce hotărăşte desfăşurarea evenimentelor din cursul vieţii unei persoane. In mitologia greacă destinul avea caracter implacabil – putea fi prevestit, dar nu preîntâmpinat. Un exemplu în acest sens ar fi încercările, inutile, ale lui Oedip (Oedipus Rex – Sofocle) de a se împotrivi prezicerilor oracolului conform cărora el urma să-şi omoare tatăl şi să se căsătorească  cu propria mamă.

Conform lui J. P. Sartre, ceea ce ni se întâmplă este rezultatul deciziilor noastre şi al relaţiilor cu cei din jur. Un om puternic îşi asumă responsabilitatea faptelor sale şi îşi creează propriul destin. El nu dă vina pe Divinitate pentru soarta sa deoarece, cum spune şi Ioan Damaschin, fiecare dintre noi este înzestrat cu liberul arbitru (avem capacitatea de a alege între bine şi rău).

În funcţie de caracterul omului, destinul este, pentru cei “slabi”, o înlănţuire de evenimente a căror desfăşurare nu o pot controla, iar pentru cei “tari” rezultatul alegerilor făcute în decursul vieţii.

 

 

II. 80 (sinceritatea)

A fi sincer înseamnă a nu avea nimic de ascuns, a spune tot ceea ce gândeşti sau simţi. Sinceritatea este importantă şi apreciată, deoarece un om sincer obţine mai uşor respectul celor din jur decât cineva care nu spune lucrurile direct şi clar. Afirmaţia lui George Coşbuc combate sinceritatea exagerată, care devine un defect.

Persoanele sincere, însă, se pot confrunta cu probleme pentru că sinceritatea câteodată nu este privită bine. A fi sincer implică a spune adevărul şi, nu de multe ori, adevărul este acceptat. Oamenii preferă să audă o minciună, decât adevărul care doare şi care poate fi deranjant. Astfel, cei care sunt sinceri nu sunt întotdeauna agreaţi pentru această calitate.

Între sinceritate şi insultă este uneori o linie foarte subţire, deoarece o părere sinceră, dar dură în legătură cu o persoană poate să jignească şi să nască controverse. Sinceritatea exagerată poate duce la dispute şi, în acest caz, nu mai este o calitate, ci devine un defect.

Sinceritatea trebuie preţuită, deoarece ea implică spunerea adevărului în limitele bunei-cuviinţe, iar acest lucru nu ar trebui sa lipsească din viaţa noastră.

 

 

II.82 (speranţă)

Auzim adesea: „speranţa moare ultima”. Aşa o fi oare? Întotdeauna? Eu aş zice ca aceasta e doar încă unul dintre multele clişee care are priză la populaţie deoarece sună „frumos”. La o privire mai atentă însă, n-are cine ştie ce bază reala. Poate la unii oameni, „speranţa moare ultima”, la unii este adevarat. La alţi oameni nu este valabil. Speranţa nu moare ultima – nu întotdeuna. Uneori, speranta sau moare cu mult înaintea celor care au gazduit-o pentru o vreme sau o abandonam noi înşine, aşa, de buna voie.

La ce sperăm?

1.      La ceva imposibil. Ce rost are să sperăm la aşa ceva? Singurul rezultat este că speranţa în lucrurile acelea imposibile (sau posibile, dar cu o şansă de realizare infimă) va aduce dupa sine dezamăgirea, frustrarea şi amarăciunea atunci când ceea ce sperăm nu se va întâmpla.

2.      La ceva posibil. Dar atunci nu e mai bine să punem umărul la transpunerea în realitate a acestor lucruri posibile, în loc să aşteptăm, să speram ca ele se vor întâmpla aşa, ca din senin sau cu ajutorul altora?

Speranţa nu este bună la casa omului. Este un drog. Desigur, speranţa îţi ofera o falsă senzaţie de călduţ confort psihic dar, în schimbul acesteia, te transformă în prizonier. Libertatea şi speranta se exclud reciproc, nu pot coexista. Omul care speră nu este liber.

 

 

II. 83 (iubire)

Din afirmaţia lui Phil Bostmans, din „Reflecţii şi maxime’’ se distinge ideea că iubirea distruge bariera dintre posibil şi imposibil, realitate-ficţiune.

Împărtăşesc această idee, deoarece dragostea ne dă aripi să depăşim cadrul tangibil şi realizabil al vieţii, pentru a ne atinge scopul de a fi fericiţi, astfel, făcându-ne mai puternici şi mai încrezători în forţele proprii.

Nimic nu este umilitor sau înjositor, când simţim iubire şi vrem să facem orice pentru a menţine viu acest sentiment pur, care, de multe ori, desenează zâmbete sau aduce lacrimi pe chipurile oamenilor.

În viaţă, de foarte puţine ori, ne vom întâlni cu dragostea adevărată şi vom ştii s-o preţuim, însă când vom lupta pentru ceea ce iubim ne vom lovi de prejudecăţi, ce le vom putea depăşi, doar dacă vom ştii să aplicăm afirmaţia lui Phil Bostmans.

Pe de altă parte, a simţi acest pur sentiment nu este de ajuns, deoarece iubirea implică o serie de responsabilităţi precum, respectul şi compromisurile de dragul persoanei de lângă noi. În plus, dragostea aduce în viaţa oamenilor linişte şi fericire, doar dacă ştim  să iubim cu adevărat, căci, altfel vom suferi iubind sau neştiind să distingem iubirea în cadrul vieţii noastre.

În concluzie, necesar este să învăţăm să facem orice din şi pentru iubire, căci nu este de ajuns să simţim. Important este să învăţăm să preţuim şi să menţine vie flacăra dragostei, căci în război şi in iubire totul este permis şi nimic imposibil de realizat.

 

 

84. II (orgoliul profesional)

În concepţia lui Marin Preda „Orgoliul profesional este singurul care este creator şi care poate fi, din punct de vedere moral, justificat.”, adică este unicul demn de o persoanã , care se doreşte respectatã, idee cu care sunt de acord.

În primul rând, acest orgoliu profesional poate fi pus în antitezã cu orgoliul personal, care reprezintã înfumurarea, deoarece cel dintâi rezultã în urma unor realizãri ale individului, iar cel de-al doilea este doar un sentiment egoist şi lipsit de o bazã solidã.

În al doilea rând, orgoliul profesional este unul constructiv , creator ,cãci individul are nevoie de recunoaşterea muncii sale şi lucreazã în acest scop. Aşadar, acest tip de orgoliu este moral şi este justificat de nevoia persoanei de a se afla în centrul atenţiei celorlalţi, dar care cautã şi admiraţia lor.

În concluzie, orgoliul obiectivat în mediul profesional, este cel care angajeazã toate forţele individului pentru obţinerea unor rezultate demne de admiraţia celor din jur.

 

 

II. 85 (realitate şi aparenţă)

 

Afirmaţia „ochii însă sunt orbi. Cu inima trebuie să cauţi”, cu care sunt de acord, susţine sensibilitatea sufletului uman în perceperea realităţii.

 

Un prim argument ar fi acela că arta şi într-un cadru mai larg, cultura, nu pot fi apreciate la valorile lor reale doar printr-o analiză la prima vedere. Pentru ca aparenţa să fie depăşită şi sa se ajungă la valoarea adevarată şi esenţa mesajului transmis de o operă de artă, ea trebuie să treacă prin filtrul sensibilităţii sufleteşti. Un cuvânt, o pată de culoare, un acord de vioară pot exprima mai mult decât mesaje, imagini şi sunete seci, pot avea o încărcătură sentimentală, stârni emoţii care reprezintă realitatea la un nivel mai profund, doar că este necesar acel „simţ” al inimii, specific uman, pentru a percepe mesajul ascuns sub aparenţă.

 

Un alt argument, în sprijinul afirmaţiei de mai sus, ar fi acela că orice individ depinde foarte mult de sensibilitatea inimii pentru a descoperi realitatea din viaţa socială. Oamenii sunt mânaţi în acţiunile lor în egală măsură de afecte cât şi de instincte şi de raţionamente şi pentru a înţelege motivaţia, natura şi consecinţele acţiunilor umane inima funcţionează ca un organ de simţ cu care percepem acele afecte, completând imaginea aparentă şi transformând-o într-una completă, reală.

 

În concluzie, putem afirma că inima este foarte importantă în distingerea aparenţei de realitatate.

 

 

II.86 (singurătatea)

 

Consider că afirmaţia privitoare la singurătate este adevărată.

 

Un prim argument este acela că singurătatea este cea mai mare dramă a omului; izolarea de semeni poate duce la pierderea uneia dintre cele mai importante caracterstici ale sale: sociabilitatea. Însă mai gravă decât izolarea fizică este izolarea metafizică, lipsa comunicării intrapersonale.

 

În al doilea rând, comunicarea intrapersonală este foarte importantă deoarece prin intermediul ei omul ajunge la autocunoaştere. Discutând cu sine el îşi poate descoperi noi păreri, calităti sau defecte deoarece sinele este singura persoană în care un om poate avea deplină încredere, este singurul sprijin care nu-l va părăsi sau trăda vreodată, Datorită acestei încrederi, omul este sincer cu sine însuşi, îşi mărturiseşte toate pasiunile, temerile, dorinţele, scopurile şi ideile iar acest lucru îl ajută să relaţioneze mai bine cu cei din jur deoarece cunoscându-se, el va şti să-şi aleagă prietenii şi partenerul de viată bazându-se pe preocupările lor comune, Acest lucru prezintă numai avantaje deoarece aceia care se aseamănă se înţeleg şi se sprijină reciproc, Astfel, comunicarea cu sine devine o condiţie esenţială a convieţuirii paşnice cu cei din jur, deoarece un om trebuie să înveţe sa trăiască cu sine înainte de a trăi cu ceilalţi.

 

Un al treilea argument ar fi acela ca datorită comunicării intrapersonale, omul poate evolua. Vorbind cu sine el decide cine vrea să devină, îşi analizeaza calităţile şi defectele şi stabileşte modalităţi de autoperfecţionare, Lucrând asupra sa, omul evoluează continuu, iar acest lucru îi dă un sentiment de satisfactie şi de respect faţă de sine,

 

În concluzie, comunicarea intrapersonală este vitală pentru o dezvoltare normală, omul care nu comunică cu sine nu va fi capabil sa aibă relaţii normale cu cei din jur deoarece necunoscându-se, el nu va avea o imagine corectă despre sine iar acest lucru poate deveni o sursă de conflict cu cei care îl văd într-un mod diferit. El nu va şti cine este de fapt, ce vrea şi nu va şti să se mobilizeze pentru a-şi atinge scopurile. Un om care nu comunică cu sine este un om singur deoarece el nu poate relaţiona nici cu sine, nici cu ceilalţi.

 

II. 87 (singurătate)

 

 

Atunci când suntem singuri, trebuie să folosim momentele de solitudine pentru a face o introspecţie în strafundul propriului suflet.

 

De multe ori, prinşi în vârtejul activităţilor de zi cu zi, al faptelor mărunte, nu mai apucăm să ne ascultam vocea interioară. Ar fi bine ca seara, când punem capul pe perna, să ne analizăm în linişte faptele din acea zi şi să ne facem un bilanţ al lucrurilor întâmplate, să ne gândim dacă suntem multumiţi de ceea ce am realizat. Ar fi bine de asemenea să ne analizăm mai des sentimentele şi să ne ascultam vocea inimii. Dacă în fiecare seară sufletul nostru va fi împăcat cu ceea ce noi am facut în acea zi, dacă noi suntem multumiţi de propriile fapte, atunci cu siguranţă, deşi aparent singuri, vom avea alături cel mai bun prieten, propriul nostru eu.

 

În concluzie, sunt singuri numai cei care nu-şi hrănesc sufletul cu fapte şi sentimente şi care neavând grija de cel mai bun prieten al lor, îl lasă să se usuce şi să îmbătrânească de tănâr.

 

II. 88 (relaţia individ-societate)

 

Nu toţi ne naştem liberi, motiv pentru care nu toţi indivizii ajung la o desăvârşire a fiinţei.

O societate democratică este cea în care nicio forma de libertate a individului nu îi este îngrădită. La polul opus se află regimurile totalitare.

 

Pentru a avea anumite libertăţi însă, în societatea în care trăieşte, omul trebuie să respecte o serie de norme sau să îndeplinească anumite sarcini în vederea câştigării unei libertăţi anume.

 

Societatea în care trăim este obligată se ne ofere libertatea de a ne putea defini ca indivizi, libertatea de a comunica, de a ne spune punctul de vedere, de a alege în ce să credem şi ce idei să ne guverneze viaţa. Aceste libertăţi sunt imperioase în formarea sinelui unui individ.

 

În conluzie, o societate funcţională, despre care am putea afirma că este mai buna / superioară alteia, este aceea care îi ofera cetăţeanului ei mediul şi libertăţile de care acesta are nevoie pentru a deveni el însuşi.

 

 

II. 89. (speranţă)

 

Sunt de acord cu afirmaţia „Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină.” Aceasta subliniază faptul că speranţa este o necesitate a sufletului ce nu poate fi ignorată. Speranţa este lumina sufletului, ea călăuzeşte şi înalţă spiritul.

 

În primul rând, în viaţă, individul se loveşte de tot felul de obstacole, de greutăţi. Existenţa este un şir de victorii şi eşecuri, iar fiinţa umană nu poate rezista decât dacă găseşte în propria interioritate puterea necesară de a merge mai departe. O asemenea sursă de putere de renaştere este speranţa. Speranţa este hrană spirituală, întăreşte spiritul. Renunţarea la lupta cu viaţa, incapacitatea de a depăşi deznădejdea ameninţă integritatea şi posibilitatea fiinţei de a evolua. Dacă lumina permita ochilor să vadă ceea ce este în jur, speranţa deschide ochii sufletului arătându-le că există o cale de a merge mai departe.

 

Un al doilea argument susţine ideea speranţei care încălzeşte sufletul, consolează. Aceasta întăreşte spiritul în sensul că oferă sentimentul unei posibile salvări. Cuprins de speranţă, omul nu mai are impresia că eşecul său are dimensiuni catastrofale. Înţelege că ceea ce i se întâmplă aparţine normalităţii vieţii şi că, în definitiv, va trece, lăsând loc renaşterii spirituale. Speranţa pune totul într-o lumină mai blândă, îndulceşte amarul vieţii şi încălzeşte sufletele împietrite.

 

În concluzie, speranţa este necesară spiritului, progresului în plan spiritual aşa cum lumina face posibilă vederea, pentru că oferă puterea de a depăşi eşecurile, de a merge mai departe şi de a înţelege că nu totul e atât de negru precum pare.

 

 

II. 90 (stare de spirit)

 

Afirmaţia lui Mihail Codreanu reflectă o profunzime şi o înţelegere deosebită a firescului uman.

 

Un prim argument este acela că legătura dintre starea interioară a sufletului şi starea vremii de afară este dată de ceea ce simţim. De cele mai multe ori există posibilitatea ca starea de afară să influenţeze starea nostră sufletească (ex: atunci când plouă afară, cu toţii suntem trişti). Numeroase studii arată că vremea de afară ne influenţează atât sentimentele cât şi comportamentul. Într-o zi mohorâtă, majoritatea oamenilor nu au niciun fel de tragere de inimă să desfăşoare vreo activitate.

 

Al doilea argument este acela că sufletul este cel mai bun barometru. Starea de supărare poate influenţa orice, prieteni, familie, reuşite sau eşecuri, până şi vremea de afară. Cel mai important lucru este ,însă, să trecem peste astfel de momente. Supărarea este un rău necesar, în sensul că dă posibilitatea omului să se întărească şi să meargă mai departe.

 

În concluzie, supărarea este atât o stare cât şi o perioadă grea a sufletului, o stare ce poate influenţa orice din jurul nostru. Esenţial este cum trecem peste aceste momente, un spectacol, o muzică bună, pot da rezultate poate neaşteptate. Vorba latinului:”Carpe diem!”-“Trăieşte clipa!”

 

 

II. 91 (suflet)

 

Sunt de acord cu Eugen Lovinescu, care vede sufletul uman ca pe un lucru complex, schimbător, deloc asemănător cu un bloc de stâncă.

 

De-a lungul vremii, teoriile despre suflet au stat în centrul preocupărilor filozofilor omeneşti. Dacă în reprezentarea medievală duală a umanului, sufletul vine de la Dumnezeu, pur şi angelic, iar trupul este veşmântul lui trecător şi întinat de păcate, umaniştii Renaşterii revin la doctrinele antice şi încearcă să împace „conţinutul” şi „forma”, spiritul şi materia, în timp ce omul modern este o conştiinţă scindată, înstrăinat de sine.  Oricum ar fi privit, sufletul  rămâne pentru majoritatea oamenilor sediul sentimentelor, al emoţiilor şi al pasiunilor. Sufletul este, se pare, ceea ce ne diferenţiază de regnul animal şi de cel vegetal. Omul se identifică prin această structură energetico-informaţională, ea este cea care ne „umanizează” şi ne defineşte. În acelaşi timp, sufletul este atât de complex, încât toate soluţiile filozofice, religioase, artistice nu pot da soluţii definitive, ci mai degrabă complementare, iar natura interogativă a  filozofiei se dezvăluie astfel în toată splendoarea ei.

 

În concluzie, sufletul rămâne o enigmă.

 

 

II. 92 (talent)

 

O aptitudine ieşită din comun, remarcabilă este numită talent. Însă pentru a realiza cu adevărat ceva deosebit, talentul rămâne doar punctul de pornire, pe care eu cred că se adaugă multa trudă, dupa cum spune şi Liviu Rebreanu, cu opinia căruia sunt de acord.

 

În primul rând, talentul nu depinde de persoană. El este un dar cu care te naşti sau nu, un dar dumnezeiesc, pe care, odata ce l-ai primit, eşti dator să-l creşti, să-l dezvolţi şi să-l oferi tuturor. Talentul îţi este dat nu numai pentru tine, persoana creatoare, ci pentru o lume întreagă.

 

În al doilea rând, pentru a-l dezvolta, pentru a-l materializa din har în creaţie, în opera de artă, trebuie multă muncă. Atât orele întregi de practică, de execrciţiu, cât şi o motivaţie interioară şi o voinţă neclintită, pentru care niciun obstacol nu este decât un salt înainte reprezintă acea trudă fără de care Liviu Rebreanu considera talentul sterp. Şi într-adevăr, munca realizează opera de arta, în timp ce talentul o apropie de sensul creaţiei, îi conferă scopul pentru care a fost creată.

 

Astfel, eu cred că opera de artă există în creator prin talentul său, dar nu poate „ieşi” din el decât prin sacrificiul acestuia, prin truda sa dăruita unei lumi şi care deşi este într-o măsura mai mare decât talentul, îşi merită întotdeauna efortul.

 

 

III. 93 (tăcere)

 

În opinia mea, afirmaţia lui Traian Dumitrecu este adevarată, deoarece tăcerea presupune o comunicare dincolo de cuvinte, o reducere la esenţă a unei replici / a unui răspuns; ea accentuează devalorizarea, lipsa de profunzime ori inutilitatea cuvintelor în anumite situaţii de comunicare.

 

În primul rând, tăcerea poate semnifica superioritatea înţeleptului faţă de restul lumii, detaşarea sa faţă de senzorial, faţă de superficial; astfel înţeleptul răspunde acuzelor celorlalţi prin tăcere. Aceasta este arma sa contra ignoranţei celor din jur.

 

În al doilea rând, tăcerea şochează prin directeţea şi francheţea ei, deşi nu foloseşte niciun mijloc verbal prin care să se exprime: poţi spune atât de multe fără să spui nimic în fond. Este pur şi simplu ceva în faţa căreia orice cuvânt pare fad, plat, gol, estompat.

 

În altă ordine de idei, tăcerea la care se referă autorul poate semnifica şi imparţialitatea, distanţarea şi superioritatea unei fiinţe divine; se referă la un  Dumnezeu care parcă refuză, în mod constant, să răspundă rugăminţilor tale de a se face auzit; astfel nu te înconjoară decât tăcerea apăsătoare a unei forţe divine.

 

În concluzie, tăcerea e ceva pe care o înţelegi fără să ai nevoie de cuvinte, e dincolo de orice comunicare, aşadar afirmaţia lui Traian Dumitrescu este în totalitate adevarată.

 

 

II. 94 (tinereţe)

 

Tinereţea este consideratã comoara vieţii.

 

Un argument pentru a susţine aceastã idee este cã tinereţea oferã, celor are au parte de ea, dreptul de a visa şi de a spera în propriile forţe. Tinerii sunt puternici şi orgolioşi, au planuri de viitor, se imagineazã cum vor fi peste câţiva ani.

 

Un al doilea argument este cã, aşa cum susţine şi citatul dat, uneori tinerii devin necumpãtaţi, „asupresc” drepturile altora pentru a-şi atinge ţelul propus. În societatea de astãzi, interesele sunt mai presus de moralitate, iar aceasta este încãlcatã pe alocuri pentru a promova în diferite domenii. Tinerii par a avea un simţ al posesiunii ego-ului dezvoltat, sunt îndrãgostiţi de propriul efort.

 

De cele mai multe ori, tinerii devin orgolioşi, deoarece îi dominã o stare de spirit schimbãtoare, şi deseori se cred superiori celorlalţi. Entuziasmul tinerilor este dat de întâietatea pe care o au în diverse domenii. Aceştia sunt preferaţi, întrucât sunt receptivi la nou, au imprimat simţul practic, motiv pentru care se susţine ideea „tinerii reprezintã viitorul”.

 

În concluzie, tinereţea este atât o perioadã de progres, cât şi de cunoaştere proprie, de delimitare a  capacitãţilor şi de realizare profesionalã.

 

 

 

 

II. 95 (timp)

 

Conform concepţiei lui Eugen Lovinescu, derivată din teoria sincronismului şi a imitaţiei din literatura română, cultura, civilizaţia, întreg globul şi, individual, noi înşine, trebuie să luam parte la ritualul naturii universale condus de timp. Sunt de părere că ideea evidenţiată de Eugen Lovinescu poate fi aplicată în realitatea cotidiană, în primul rând pentru că discuţiile despre timp sunt permanent actuale, iar în al doilea rând pentru că în ziua de azi, mai mult ca oricând, totul se derulează cu o viteză incredibilă, de la tehnologie la viaţa de zi cu zi a oamenilor. Avem maşini din ce în ce mai puternice, clădiri cât mai înalte, dispunem de tehnologii de ultimă ora şi fie că suntem pregatiţi, fie că nu, trebuie să ne conformăm. Pe de altă parte, dacă nu am face asta, am fi priviţi ca „demodaţi” de cei din jur, dar totodată am pierde foarte multe lucruri, care într-o existenţă banală ar fi probabil de neimaginat.

 

Noţiunea de timp este, pentru omul a cărui condiţie este una limitată, muritoare, vagă, greu de precizat ca durată şi manifestare, căci timpul este infinit. Timpul este într-o perpetuă modificare, transfigurare, ia noi forme. Pe zi ce trece, totul capătă o noua înfăţişare; moderna, inovatoare, total diferită de ceea ce a fost ieri, dar şi de ceea ce va fi mâine. Noi, ca pionii pe tabla de şah a marelui timp, avem drept fatalitate înlănţuirea aceasta, devenită zbucium în zilele noastre.

 

În concluzie, pentru o comuniune armonioasă cu ceea ce vine, cu ceea ce încă nu poţi să cunoşti astăzi, trebuie să te adaptezi, să te schimbi, să porţi măşti noi pentru ceea ce va fi mâine. Şi iată cum timpul, ceva ce nu poate fi atins, prins, micşorat sau mărit, devine o oglindă clară, deschisă a ceea ce ai fost până în momentul când acum se preface în atunci, azi în ieri, mâine în azi, va fi în a fost…

 

 

 

II. 96 (trecut)

„Istoria e cea dintâi carte a unei naţii” după cum spunea Nicolae Bălcescu.

 

Aşa cum o plantă nu poate creşte fără rădăcini, nici un popor nu poate exista şi nu se poate dezvolta fără a se sprijini pe propria-i istorie şi pe tradiţii. Fără o bază preluată de la predecesori, un popor nu-şi poate crea identitatea proprie ex nihilo, de aceea, consider afirmaţia lui Mihai Eminescu ca fiind una adevărată.

 

În primul rând, veridicitatea faptului că „fiecare popor” se sprijină pe trecut este dovedită de existenta conştiinţei naţionale. Cunoaşterea originilor, a vremurilor trecute, a istorie, a religiei şi a obiceiurilor comune strânge legăturile dintre membrii societăţii formând astfel conştiinţa naţionala. Fiecare generaţie, oricâte opinii radicale ar avea, preia, într-un fel sau altul, moştenirea culturală a generaţiilor anterioare, adăugând propria contribuţie, viziune şi dezvoltare la evoluţia naţiunii.

 

În cel de-al doilea rând, „vremurile trecute”  şi cunoaşterea lor dau deschidere spre viitor. Această idee este redată prin sintagma „fiecare epocă” ce sugerează faptul că trecutul comun al unui popor determină prezentul şi, implicit, viitorul lui.

 

În concluzie, consider că afirmaţia citată adevărată pentru că într-adevăr trecutul determină atât trăsăturile de bază ale unui popor cât şi viitorul lui.

 

 

II. 97 (ură)

 

Mă număr printre cei care susţin ideea enunţată în citatul dat şi anume aceea că  iubirea, de orice fel, este sentimentul care luminează şi face viaţa mai frumoasă, pe când ura nu face altceva decât să aducă amărăciune şi frustrare în viaţa oamenilor.

 

În primul rând, atât iubirea pe care o dăruim cât şi cea pe care o primim, ne face să privim viaţa şi din alte puncte de vedere şi să uităm de lucrurile materiale. Aşa, noi oamenii, ne dăm seama că având iubire avem o viaţă frumoasă şi învăţăm să preţuim momentele cu adevărat minunate. Acest lucru îl poate face orice tip de iubire, fie ea părintească,  pasională, pentru prieteni sau pentru oricare dintre semenii noştri, dar consider că dacă în viaţa unui om se regăsesc toate acestea, acel om poate spune că este cu adevărat împlinit. Fireşte că iubirea aduce şi suferinţă, dar numai cunoscând toate trăirile pe care iubirea le aduce ne vom da seama că nu există sentiment mai înălţător ca acesta.

 

În ceea ce priveşte ura, opinez că nu ar trebui să existe în viaţa noastră întrucât ne face să uităm de noi, să nu acordăm atenţie lucrurilor frumoase din viaţă şi să ne concentrăm doar pe a le face rău celor din jurul nostru. Astfel nu vom deveni decât nişte oameni frustraţi care îşi vor da seama în final că viaţa a trecut pe lângă ei şi nu s-au bucurat de lucrurile cu adevărat importante.

 

Aşadar, fiecare are dreptul de a alege ceea ce face cu viaţa lui dar în cele din urmă toţi ne vom da seama că prin iubire toate lucrurile frumoase sunt posibile, că acest sentiment ne face mereu să tresărim de emoţii şi ca nu mai există vreunul care să dea mai multă frumuseţe vieţii, pe când ura ne va aduce doar o viaţă tristă şi întunecată.

 

 

II. 98 (vârstă)

Pe parcursul vieţii, dezvoltarea individului trece prin mai multe perioade ce se succed, fiecare dintre ele având caracteristici individuale. Copilăria este vârsta naivităţii, a inocenţei, a jocului, adolescenţa este caracterizată de emoţii puternice şi de cele mai multe ori contradictorii, de experienţa primei iubiri. Tinereţea înseamnă acţiune, energie, impetuozitate şi entuziasm, încrederea că lumea poate fi schimbată, dar şi naivitate. Maturitatea aduce echilibru, responsabilitate, grija faţă de copii şi familie şi acumulari pe toate planurile, iar bătrâneţea, dincolo de înţelepciune, linişte, experienţă şi dragostea nepoţilor, înseamnă uneori şi dezamăgire, singurătate şi suferinţă.

 

De aceea, consider că fiecare vârstă are frumuseţea ei, pe care, însă, nu trebuie neapărat să o piardă pe parcursul evoluţiei prin viaţă. Creativitatea şi inocenţa, proprii copilăriei, pot însoţi un om până la senectute, pastrându-i sufletul tânăr. Entuziasmul şi impetuozitatea tinereţii, împreună cu experienţa de viaţă şi echilibrul maturităţii, sunt o combinaţie care poate asigura succesul profesional şi familial.

 

Viaţa unui om reprezintă un lung şir de schimbări şi transformări care cristalizează, în final, personalitatea şi caracterul unui om. Lucian Blaga surprinde foarte bine această devenire a fiintei umane: Copilul râde: Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul. Tânărul cântă: Jocul şi înţelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace: Iubirea şi jocul meu e înţelepciunea.”

 

Prin urmare, fiecare vârstă are propriul ei moment de glorie, pe care îl apreciem de obicei, după ce a trecut, prin perspectiva memoriei afective care tinde să atenueze momentele neplăcute. Cu toate acestea, “paradisul” fiecărei vârste nu se pierde în mod obligatoriu prin înaintarea în vârstă, ci capătă valenţe noi, fiind liantul dintre etapele dezvoltării.

 

 

II. 99 (viitor)

Fragmentul dat exprimă ideea conform căreia viitorul fiecărei persoane este influenţabil, prin voinţa proprie a individului, care îi determină acestuia acţiunile din prezent.

 

Una din principalele învăţături spirituale se referă la liberul arbitru, în baza căruia fiecărei persoane îi este asigurată libertatea de acţiune la toate cele trei niveluri de manifestare: gândire, expresie şi comportament. Constrângerile aplicate acestor libertăţi sunt de obicei exterioare şi ţin de elemente cu neputinţă de a fi controlate de către persoana aflată în cauză.

 

Acceptându-se ideea de liber arbitru şi, odată cu aceasta, implicaţiile aferente, unul din principiile mereu valabile în viaţă este cel al acţiunii şi reacţiunii. Astfel, deşi efectele pe care gesturile sau dorinţele noastre le au în viitor sunt în principiu imprevizibile, fiinţa omenească are capacitatea de a-şi înţelege propriile intenţii şi de a aprecia eventualele consecinţe. De asemenea, conştiinţa poate juca un rol important în structura decizională, acţionând în anumite cazuri ca o înfrânare a unui impuls considerat negativ sau, alteori, ca un imbold spre a săvârşi binele.

 

Privind din perspectiva psihologică, „forma” pe care „lutul” vieţii fiecărui individ o poate lua, se identifică cu personalitatea acestuia. Aceasta este flexibilă, în funcţie de variaţia şi contextul deciziilor luate; de exemplu, o hotărâre de a renunţa la o carieră de succes din motive principiale va da o notă de integritate înfăptuitorului.

 

În concluzie, se poate spune faptul că ideea expusă de către Liviu Rebreanu se aplică tuturor oamenilor, fiecare fiind responsabil de modul în care îşi modelează propria existenţă şi, în acelaşi timp, de rezultatul muncii sale.

 

 

II. 100 (voinţă)

Din punctul meu de vedere, afirmaţia lui Dimitrie Bolintineanu este adevărată. Dacă vrei ceva cu orice preţ, atunci sigur vei reuşi, pentru că în faţa unei voinţe puternice nu sunt multe forţe care să reziste.

 

După cum spune şi zicala „Nu există nu pot, există nu vreau!”, voinţa şi puterea sunt într-un raport de interdependenţă, voinţa trebuie să apară prima, dar, numai susţinută de puterea, te va determina să înfrunţi toate obstacolele care vor apărea pe parcursul drumului anevoios ce te aşteaptă până la atingerea ţelului. Din acest punct de vedere un rol important îl are şi puterea fiecăruia de a fi constant cu sine şi de a nu renunţa la primul obstacol ieşit în cale.

 

Pe de altă parte, este foarte important ca voinţa să fie bine motivată, cum subliniază şi Bolintineanu, „o voinţă fierbinte”; totul vine din interior, din nevoia umană de a duce la capăt un lucru ce-l domină, numai că acesta trebuie să simtă că vrea, nu îi poţi impune. Puterea de a transforma gândul în realitate creşte, astfel, prin motivarea voinţei.

 

În concluzie, poţi obţine ceea ce îţi propui prin voinţă, trebuie doar să vrei cu adevărat şi vei reuşi!

Alte Lectii din romana