16.Caracteristici geografice, politice si economice actuale ale U.E.

2. CARACTERISTICI GEOGRAFICE, POLITICE ŞI ECONOMICE ACTUALE ALE U.E.

a) Caracteristici geografice:
- U.E. deţine aproape: 45% din suprafaţa Europei (respectiv 4 422 773 kmp) şi 69% din populaţia Europei (respectiv 492 milioane locuitori); densitatea medie este de 115 locuitori /kmp;
- U.E. cuprinde 27 de state (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria) care sunt situate în Europa Vestică, Centrală, Nordică şi sudică;
- din punct de vedere fizico-geografic se caracterizează prin diversitate; relieful este variat fiind reprezentat prin:
- munţi (vechi – Alpii Scandinaviei, Munţii Caledonici, Masivul Renan, Masivul Central Francez, Munţii Vosgi, Munţii Măcinului; tineri (rezultat al orogenezei alpine) – Munţii Alpi cu Vf. Mont Blanc- 4807m, Munţii Carpaţi, Munţii Pirinei, Munţii Balcani);
- podişuri: Mesetta Spaniolă, Podişul Bohemiei, Podişul Prebalcanic, Podişul Dobrogei, etc.;
- câmpii: Germano-Poloneză, Andaluziei, Padului, Panonică; Română;

  1. clima este predominant temperat moderată cu nuanţe oceanice în vest şi nord-vest, mediteraneene în sud, subpolare în nord şi continentale în est;
  2. are ieşire la Oceanele Atlantic şi Arctic, la Mările Mediterană, Nordului, Baltică, Neagră ,
  3. este străbătută de fluvii importante: Dunăre (2860 km, care străbate 10 state şi patru oraşe capitală), Rhin Rhon, Loira, Ebro, Douro Pad, Elba, Oder,Vistula;
  4. lacurile au origini diverse: glaciare (Garda, Como, Maggiore, Constantza, Geneva, Saimaa, Malaren), tectonice (Balaton), vulcanice (Sfânta Ana-România, în Masivul Renan şi Masivul Central Francez), lagune (la ţărmurile Mării Baltice şi Mării Negre);
  5. vegetaţia şi solurile sunt influenţate ca dispunere de latitudine şi altitudine:

- zona mediteraneană în sud este dominată de formaţiuni arbustive semperviriscente de tip maquis şi garriga (Franţa), frigana (Grecia), tomillares (Spania); solurile sunt de tip terra rossa;
- pădurile de foioase şi de amestec caracterizează Europa Centrală şi Vestică;solurile predominante sunt argiluvisolurile şi cambisolurile;
- pădurile de conifere(taigaua) sunt caracteristice în Peninsula scandinavă;predomină solurile podzolice;
- tundra ocupă suprafeţe restrânse în nordul Suediei şi Finlandei; solurile au caracter scheletic şi un conţinut redus de humus;
- resurse minerale : în Platforma hercinică a Europei de mijloc se găsesc zăcăminte de cărbuni şi în oarecare măsură, fier (Bazinele Rhur, Saar, Sileziei, Bohemiei, Arhipelagul Britanic); în Peninsula Scandinavă se remarcă zăcămintele de minereu de fier (Suedia), cupru, nichel, zinc; orogenul carpatic se distinge prin minereuri auro-argintifere, minereuri complexe, bauxită, izvoare minerale carbogazoase; Hidrocarburi se valorifică din Marea Nordului – petrol,(Marea Britanie), Marea Neagră (România), Depresiunea colinară a Transilvaniei şi Olanda (gaz metan);
- resursele de suprafaţă: soluri fertile (Ungaria, România, nordul Italiei, Spania, Franţa, sudul Regatului Unit), păduri (Scandinavia), păşuni (Scandinavia, Arhipelagul Britanic).
b) Caracteristici politice:
- ca formă de guvernământ în U.E. sunt 7 monarhii constituţionale ,restul statelor membre fiind republici prezidenţiale sau parlamentare;
- în statele U.E se respectă principiile democratice,precum şi drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor;
- politica de bază a U.E. constă în ,,marea extindere,, care a continuat spre Europa Centrală şi de Sud ,pentru realizarea ariei de securitate;
- creşterea puterii Parlamentului European ca factor de decizie a determinat unificarea politică la nivelul U.E.;
- în prezent U.E. se confruntă cu anumite probleme de natură politică: refuzul Norvegiei de a adera la Uniune, promovarea de către Elveţia a unei politici tradiţionale de neutralitate, rezolvarea cererilor de aderare ale Macedoniei, Croaţiei şi Turciei;
- pentru creşterea calităţii vieţii se promovează politici comune în domenii cheie:
1. politica agricolă: urmăreşte realizarea unor produse de calitate, naturale şi asigurarea pieţelor de desfacere pentru fermieri;
2.politica regională: are ca scop echilibrarea diferenţelor economice între regiunile Europei şi între regiunile aceluiaşi stat;
3.politica socială presupune diminuarea şomajului prin asigurarea locurilor de muncă,asigurarea unor condiţii optime pentru muncă, respectarea drepturilor angajaţilor;
4.politica de protecţie a mediului, conturată după 1960 în ideea protecţiei mediului înconjurător şi promovarea principiului dezvoltării durabile;
- conform Strategiei de la Lisabona, se promovează politica dezvoltării economiilor bazate pe cunoaştere şi formare continuă (pe tot parcursul vieţii – life lerning) a resursei umane;
c) Caracteristici economice :
- U. E este principala putere economică mondială,realizând 1/3 din PIB-ul mondial ,în ciuda faptului că deţine doar 8% din populaţia Globului;
- creşterea economică a fost în ultimii ani în medie de 3 %;
- structura forţei de muncă( 225 milioane personae) este următoarea: 67 % este ocupată în servicii, 28 % în industrie, 5 % în agricultură;
- în U.E. sunt 5 dintre cele 10 ţări care la nivel global deţin cel mai mare PIB
(Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia, Spania);
- patru ţări U.E fac parte din G8 (Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia);
- 6 ţări U.E. (Germania,Franţa, Italia, Marea Britanie, Olanda, Belgia) realizează aproximativ 1/3 din valoarea exporturilor mondiale;
- U.E. este cel mai mare exportator mondial de tehnologie şi produse industriale;
- 1/3 din cele mai mari 100 de corporaţii industriale de pe Glob îşi au sediul în state ale U.E.;
- în domeniul agricol U.E este foarte performantă (deţine supremaţia mondială în producţia de vinuri, brânzeturi, ulei de măsline);
- U.E. este lider mondial în domeniul activităţilor turistice (venituri,număr de turişti);
- U.E. promovează o politică economică care stimulează dezvoltarea domeniilor IT, telecomunicaţii şi biotehnologie;
- un rol important în creşterea eficienţei activităţii economice la nivelul U.E. l-au avut măsuri ca: formarea şi consolidarea pieţei unice, formarea uniunii vamale, introducerea monedei unice (euro).

Alte Lectii din geografie