Abordarea subiectelor la proba orala

Abordarea subiectelor la proba orala.

Recomandări


CE SE AŞTEAPTĂ DE LA TINE?

1. Înţelegerea cerinţei.
2. Selectarea informaţiilor în conformitate cu cerinţa.
3. Organizarea răspunsului.
4. Susţinerea răspunsului.

REŢINE! Prima condiţie a unui răspuns de succes este buna înţelegere a cerinţei.


Aşa că:
I. Asigură-te că ai înţeles cerinţa.
Pentru aceasta, trebuie:
- Să citeşti enunţul până la capăt, înainte de a începe să răspunzi;
- Să-l reciteşti pentru a evita eventualele capcane;
- Să identifici domeniul la care face referire.

II. Analizează cu atenţie cerinţa.
Pentru aceasta, trebuie să identifici cuvintele-cheie care indică:
- Tema, subiectul: pentru a evita tratarea unui alt subiect;
- Forma sub care trebuie formulat răspunsul: frază, cifră, informaţie, comentariu etc.
Verbele de comandă conţin adesea informaţii importante.
Cerinţa (verbul de comandă) :

1. Precizează/ indică/ arată/ menţionează/ stabileşte/ consemnează/ identifică

Forma şi conţinutul răspunsului: Răspunsul presupune să stabileşti şi să arăţi în mod precis şi succint aspectul impus de cerinţă Vezi un Exemplu

2. Exprimă-ţi opinia, motivează-ţi/ argumentează-ţi opinia

Presupune un răspuns mai amplu, subiectiv care vizează modul în care a fost însuşită deprinderea de a argumenta.

Răspunsul poate începe astfel: opinia mea este, cred că, în ceea ce priveşte... consider că/ opinia mea este, răspunsul poate continua cu formulări de tipul: îmi susţin opinia prin următorul/ următoarele argumente; argumentele le susţin cu următoarele exemple; în concluzie...

Notă! Exprimarea opiniei presupune:

1. Formularea opiniei, adică ipoteza 2. Susţinerea opiniei cu argumente

3. Exemplificarea argumentelor 4. Concluzia Vezi un Exemplu

3. Argumentează/ demonstrează/ justifică/ exemplică

Presupune un răspuns coerent, articulat în conformitate cu etapele argumentării:

1. Formularea ipotezei (este prezentă în cerinţă) 2. Enumerarea argumentelor 3. Exemplificarea fiecărui argument Situaţii: a. argumentarea unui punct de vedere personal - vezi exemplul de mai sus b. argumentarea punctului de vedere al autorului unui text/ a unei idei din text c. argumentarea apartenenţei unui text la un gen, o specie, o categorie de texte (în cazurile de la punctul b. conectorii folosiţi ar trebui să fie formulaţi în manieră impersonală: după cum se ştie, precum se afirmă etc.) Explicarea presupune lămurirea unei probleme prin exemple De exemplu

4. Prezintă/ expune/ ilustrează/ numeşte

Presupune un răspuns concentrat pe un subiect bine individualizat; informaţiile despre răspuns se găsesc în textul suport/ pornind de la definirea conceptului operaţional numit de cerinţă.

Exemplu

5. Analizează/ explică/ comentează

Vizează înţelegerea textului, asumarea creativă a unui punct de vedere, remarci personale.

6. Rezumă

Specificul rezumatului este faptul că el condensează un text mai lung fără a adăuga niciun element personal, fără a copia enunţuri din textul de bază (exceptie fac datele reale), folosind conctori pentru marcarea liniilor logice (apoi, după aceea etc.);rezumatul trebuie sa fie o dovada a înţelegerii textului şi a respectării sensului de bază a acestuia. Rezumarea se face de obicei paragraf cu paragraf, fiindcă astfel se respectă ordinea ideilor din text.

 

Alte Lectii din romana