Acizi nucleici

    Acizii  nucleici  sunt  compuşii macromoleculari, ce rezultă prin policondensarea unor unităţi mai simple numite nucleotide (sau mononucleotide).
Astfel  acizii  nucleici sunt nişte polinucleotide. Nucleotidele, la rîndul lor, sunt compuse din:
a. o bază purinică sau pirimidinică;
b. o monozaharidă şi anume o pentoză;
c. un rest de acid fosforic, esterificat cu unul din hidroxilii pentozei.
 
                                      nucleotidă:  acid citidinic
    În celelalte nucleotide pot fi diferite baze purinice sau pirimidinice.
    Acizii nucleici sunt componente nelipsite ale tuturor organismelor vii, funcţia  cărora este de a se reproduce întocmai (pe de o parte), pe de altă parte - de participa la sinteza biologică a proteinelor.
    Din  materialele  biologice  acizii  nucleici se extrag cu apă, soluţii saline sau cu soluţii de detergenţi (care denaturează proteinele însoţitoare).
    ›n nucleotide acizii nucleici pot fi transformaţi prin hidroliza blîndă cu  amoniac  deluat  sau cu enzime numite nucleoze. Prin hidroliza acizilor nucleici  sau  a  nucleotidelor, cu amoniac mai concentrat (sau a celor din urmă  cu nucleotidaze), se îndepărtează restul de acid fosforic şi se obţin nucleozide, compuse numai din baza purinică sau primidinică şi pentoză. Nucleotidele sunt deci acizi nucleozid-fosforici.
    Sunt  două  tipuri  de acizi nucleici, acizii dezoxiribonucleici (DNA), care  apar  în nucleele celulelor şi acizii ribonucleici (RNA), care se găsesc mai ales în plasma celulară.
    Monozaharida din DNA este  2-dezoxi-D-riboza, iar aceea din RNA este D-riboza.  ›n DNA se găsesc 2 baze purinice, adenina (A) şi guanina (G), şi două baze primidinice: citozina (C) şi timina (T; 5-metilaracil).
 
     Mai jos este prezentat un fragment din macromolecula acidului dezoxiribonucleic:
                                                .
      Desigur, că în fragmentul prezentat aţi identificat resturilede acid fosforic, de dezoxiriboză şi de timină, adenină şiguanină.
    În  RNA  se  găsesc  aceleaşi baze purinice ca în DNA şi de asemenea se găseşte citozină. ›n locul timinei apare însă uracilul U:
 
uracilul
 
         Structura acizilor nucleici.
    Succesiunea nucleotidelor din catenele macromoleculelor de DNA şi RNA
constituie STRUCTURA LOR PRIMARĂ.
    Dacă vom nota prin:
     p    - restul acidului fosforic;
     d    - restul dezoxiribozei;
     r    - restul ribozei;
     <gu> - guanina;
     <ur> - uracilul;
     <ci> - citozina;
     <ad> - adenina;
     <ti> - timina
     putem reda structura primară a acidilor nucleici:
     DNA:   -p-d-<ad>-p-d-<gu>-p-d-<ci>-p-d-<ti>-
     RNA:   -p-r-<ad>-p-r-<ur>-p-r-<ci>-p-r-<gu>-
     sau într-o formă mai simplificată structurile simplificate ale acestor acizi pot fi redate în felul următor:
. .

<ad><ci><gu><ti><ti><ad><ci><gu><ad><gu><ti><ci> . . .       (DNA)
. . <ad><gu><ur><ur><ad><ci><gu><ad><gu><ur><ci><ci> . . .       (RNA)

     Acizii nucleici posedă şi STRUCTURĂ SECUNDARĂ. Ea redă forma spaţială
a moleculei, adică conformaţia ei.

     Structura secundară a DNA a fost determinată de către J.D.Watson şi F.H.C.Crick în 1953. Astfel a fost descoperită forma de elice dublă a DNA. Pentru acestă descoperire aceşti savanţi au fost destinşi în 1962 cu premiul Nobel.
    Replicaţia DNA.
    Savantul E. Chargraff a determinat că în molecula DNA există un raport de 1:1 între adenină şi timină pe de o parte şi citozină şi guanină. Watson şi Crick au explicat acest fapt prin existenţa unei complementarităţi structurale între prechile de baze indicate.
    În timpul replicaţiei are loc desfacerea de la un capăt a spiralei duble a DNA şi separarea a 2 catene aparte. Fiecare catenă serveşte în continuare ca matrice pentru formarea a unor noi spirale duble, similare cu cea precedentă:
Descarca toată lectia

Alte Lectii din chimie

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]