Acizii carboxilici

       COMPUŞI CARBOXILICI

    Acizii carboxilici
sunt combinaţii organice ale căror molecule conţin una sau cîteva grupe carboxil -COOH sau  legate de  radicalul de hidrocarbură.

                   I.  CLASIFICARE. NOMENCLATURĂ. IZOMERIE.

    Funcţie de numărul grupelor carboxil în moleculă deosebim:

  -acizi monobazici, de exemplu HCOOH (formic);
  -acizi bibazici, de exemplu HOOC-COOH (oxalic);
    După natura radicalului deosebim:
  -acizi saturaţi, de exemplu CH3CH2COOH (propanoic);
  -acizi nesaturaţi, de exemplu CH2=CH-COOH (acrilic);
  -acizi aromatici, de exemplu C6H5COOH (benzoic).

   Pentru denumirea acizilor se utilizează nomenclatura raţională şi sistematică.
    În conformitate cu nomenclatura sistematică denumirile acizilor se formează de la denumirea hidrocarburilor corespunzătoare cu sufixul -oic, precedată de cuvîntul "acid". De exemplu:
           HCOOH  acid metanoic (formic)
           CH3COOH  acid etanoic (acetic)
           CH3CH2COOH acid propanoic (propionic)  ş.a.m.d
    Compuşii carboxilici saturaţi (R-COOH) prezintă izomeri ce ţin de ramificarea radicalului de hidrocarbură. În dependenţă de poziţia substituientului în catena hidrocarburii deosebim izomerii:
     CH3-CH2-CH Cl -COOH;    CH3-CH Cl -CH2-COOH;     ClCH2-CH2-CH2-COOH
         acidul 2-clorobutanoic            3-clorobutanoic                4-clorobutanoic
             
                       II.  METODE DE PREPARARE

    Vom precăuta metodele de obţinere a acizilor saturaţi. Ei pot fi obţinuţi prin următoarele procedee:
1.  oxidarea aldehidelor (de exemplu, reacţia "oglinzii de argint"):
         CH3-CH2-CH=O  + Ag2O  CH3-CH2-COOH + 2Ag
2.  oxidarea alcanilor (pe cale industrială):

 2R-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 + 11O2  2R-COOH + 2CH3-COOH + 4CO2 + 6H2O
           alcan superior                                    doi acizi carboxilici

3.  oxidarea alcoolilor:
                                         (KMnO4,H2SO4)
                   R-CH2OH + [O]  ---------  R-COOH

4.  obţinerea industrială a acidului formic:
                                       (2000C, 15atm.)
                   CO + NaOH   ---------   HCOONa
                   HCOONa + HCl  HCOOH + NaCl
5.  în laborator aceşti acizi pot fi obţinuţi ca şi cei anorganici şi anume din sărurile lor:
                                                                  (t0C)
                   CH3-CH2-COONa + H2SO4      CH3-CH2-COOH + Na2SO4
                       propionat de Na
6.  prin hidroliza esterilor:
 
                               esterul etilcapronic                                              acidul capronic

III.           PROPRIETĂŢI CHIMICE

 A.  Proprietăţi comune cu proprietăţile acizilor anorganici:
1.  Acizii se supun ionizării în soluţie apoasă prin eliberarea protonilor proveniţi de la grupa funcţională -COOH:
R-COOH+ H2O  R-COO- + H3O¬ ; CH3CH2COOH + H2O  CH3CH2COO- + H3O-
                                  ion carboxilat
Descarca toată lectia

Alte Lectii din chimie

Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]