Arabia Saudita. Date despre Arabia Saudita

ARABIA SAUDITA
Denumirea oficială: Regatul Arab Saudit  
Capitala: Riyad
Limba oficială: arabă  
Suprafaţa: 2.150.000 km2  
Locuitori: 18,4 mil. (9 loc./km2)
Religia: islamism (sunit) 97%
Moneda: riyal saudit
Forma de guvernământ: monarhie  
Ziua naţională: 23 septembrie

Geografia:  Teritoriul ţării ocupă aproape în întregime Peninsula Arabia, una din cele mai mari peninsule de pe glob. Face parte  din Orientul Mijlociu. (2.730.000 km2)
Limite: Iordania, Irak, Kuwait (N), G. Persic, Qatar, Emiratele Arabe (E), Oman, Yemen (Aden), Yemen (Sama)  (S); M. Roşie (E).

Geografia fizică: Arabia Saudita este formată dintr-un podiş uşor vălurit,  străbătut de văi seci (wadi), mărginit de înălţimi  muntoase, în cea mai mare parte deşertic, presărat cu  puţine oaze. În regiunea Nejd (central nordic) există trei  mari grupuri de oaze: oraşul principal, Riyad, fiind în  oaza din centru. Înălţimile munţilor din V (2500 m)  domină Marea Roşie. Pe litoralul ei, câmpia Tihama,.  fierbinte şi umedă. În inima peninsulei, de la N de Yemen  spre Sedeir, se înalţă un munte granitic de 1200-1500 m.  La S de Riyad, muntele Jabal Tuwayq (cca. 1000 m). În S  se află deşertul Rub'al Khali sau Ar Ramlah, cu dune  uriaşe de nisip. Nu există râuri permanente. Arabia Saudita este un  mare deşert cu puţine oaze şi puţin pământ cultivabil.

Clima: Predomină clima tropical-deşertică. O mare parte  din teritoriu este lipsită de ploi (sub 100 mm/an). În SV  precipitaţiile de aprox. 500 mm/an.

Flora şi fauna:
vegetaţie ierboasă xerofită; discontinuă în  zonele deşertice. Vegetaţia de stepă uscată predomină.  Păduri 0,5%, în munţi.
Fauna: şacali, maimuţe, păsări,  şerpi, scorpioni.

Populaţia: Aproape un sfert din populaţie este nomadă.  În afară de beduini, sunt mici grupuri de indieni şi  iranieni. Concentrarea populaţiei este în zonele din centrul teritoriului şi pe litoral; în special pe cel al Mării Roşii. Rata  natalităţii: 34,7‰; a mortalităţii: 4,2‰. Populatia urbană: 80%.

Transporturi şi comunicaţii: cale ferată Zahran-Riyad şi  Tabuk-Medina; autovehicule. Flotă comercială. Aeroporturi la: Riyad Tabuk (N), Medina (V), Djedda (V), Abha  (V).

Oraşe:
Mecca, Medina, centrele spirituale ale islamului,  Ta'if, Djedda.

Istoria:  Arabia Saudita a fost locuită din mileniul întâi î. Hr. de triburi arabe,  care întemeiază regate ce apar şi dispar. Întemeietorul is-lamismului şi unificatorul Peninsulei Arabia a fost în deceniul 3 şi  începutul deceniului 4 (sec. VII) Muhammad (Mohamed) (în  622 d. Hr. are loc Hegira - fuga sa de la Mecca la Medina;  622 este anul I al erei musulmane). Peninsula Arabia devine centrul expansiunii arabe şi islamice din sec. Vll-Vlll. Urmaşii  lui Mahomed au întemeiat Califatul Arab ce se întinde în sec.  VIII din Spania până la graniţa Chinei şi care cu timpul se  fărâmiţează în principate feudale. În sec. XVI acestea cad sub  stăpânirea otomană (după cea mamelucă, ilhamidă etc.) până  în 1918. Dinastia saudită se ridică după 1902, când se impune în emiratul Najd. În 1920-26, sultanul Ibu Saud face  unificarea Najd-ului cu celelalte teritorii. În 1932 ia naştere  Regatul Arabiei Saudite, după numele unificatorului. După  1933, companii petroliere nord-americane încep concesionarea  terenurilor petrolifere. După 1945, Arabia Saudita devine primul producător şi exportator de petrol al Orientului Mijlociu. În  1964-75, regele Faysal devine campionul panislamismului. În  1991, forţele multinaţionale sunt desfăşurate pe teritoriul Arabia Saudita,  după invazia irakiană în Kuwait.

Statul: Monarhie absolută; regat ereditar. Regele domneşte conform legii islamice (Sharia) şi tradiţiilor arabe.  Puterea legislativă şi cea executivă sunt exercitate de rege,  care este asistat de un Consiliu de Miniştri. Nu există partide politice.

Alte Lectii din geografie