Arhiva Rezolvari Geografie Bacalaureat 2007 Rezolvari variante geografia Romaniei

Arhivă BACALAUREAT 2007 VARIANTE REZOLVATE LA GEOGRAFIE - GEOGRAFIA ROMÂNIEI :


Rezolvarea celor 100 de variante la geografie

VARIANTA 1

Se acorda 20 puncte (câte 2 p pentru fiecare raspuns corect), astfel:

1.d; 2. c; 3. d; 4. d; 5. a; 6. d; 7. d; 8b; 9. d; 10. b.

II. Se acorda 10 puncte (câte 1 punct pentru flecare element solicitat), astfel:

1. influente submediteraneene 2.14-Bistrita, 16-Siret, 19-Mures, 20-Somesul Mic. 3. 9-Bistrita, 11-

Botosani, 12-Zalau 4. Bucuresti 5. locomotive, autoturisme

III. Se acorda 12 puncte din care:

a. 4 p pentru doua deosebiri între clima A (Carpatii Curburii) si clima D (Subcarpatii

Moldovei) (câte 2 p pentru flecare deosebire enuntata corect): etaj climatic: în unitatea A

montan, iar în unitatea D de dealuri înalte; temperatura medie anuala: în unitatea A între 0-6°C iar în unitatea D între 6 si 8°C; precipitatii medii anuale: în unitatea A 700-1000 mm/

an, iar în unitatea D între 500-700 mm/an.

b. 4 p pentru doua deosebiri între relieful A (Carpatii Curburii) si relieful D (Subcarpatii

| Moldovei) (câte 2p pentru flecare deosebire enuntata corect): altitudinea maxima a reliefului

A este de 1954 m, iar cea maxima din D este de 911 m; relieful unitatii A este format din | doua

siruri montane cu înaltimi diferite iar cel din D este format din doua siruri de depresiuni si doua

siruri de dealuri.

c. 4 p pentru doua deosebiri între clima F (Sectorul Olt - Arges) si clima J (Câmpia de

Vest la N de Mures) (câte 2 p pentru fiecare deosebire enuntata corect): influentele climatice:

in unitatea marcata cu F influente de tranzitie, iar în cea marcata cu J influente oceanice;

precipitatii medii anuale: în unitatea J valori de peste 650 mm/an iar în unitatea F între

500-600 mm/an.

IV. a. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la unitatea

notata cu C (Podisul Dobrogei de Nord):

a) - s-a format in orogeneza caledoniana (Podisul Casimcei) si respectiv hercinica

(Muntii Macinului)

- este alcatuit din roci variate: sisturi verzi, granite, calcare, pietrisuri, nisipuri

- este alcatuit din podisuri de altitudine medie de 300 m fragmentate de vai largi

- altitudinea maxima este de 467 m în Muntii Macinului, în vârful Greci (Tutuiatu); - 3 p (câte 1 p

pentru fiecare caracteristica a reliefului);

b) Telita, Taita, Slava, Casimcea; - 1 p

c) zona stepei, zona padurilor; - 1 p

d) clasa molisoluri (soluri balane, cernoziomuri, soluri cenusii); - 1 p

e) roci de constructii, terenuri arabile, resurse forestiere, pietrisuri, nisipuri; - 3 p

f) Tulcea. - 1 p

b. Se acorda 10 puncte pentru precizarea urmatoarelor elemente, referitoare la unitatea notata cu B

(Carpatii Meridionali de la vest de Olt: Grupele Parâng si Retezat- Gogeau): a) - s-au format în

orogeneza alpina, în urma cutarilor scoartei terestre;

- sunt foarte masivi si au înaltimi ce depasesc 2500 m (vf. Parângul Mare 2519 m);

- se întâlnesc suprafete de nivelare întinse si etajate (Borascu, Râu Ses, Gomovita);

- prezinta relief glaciar cu creste ascutite, circuri, vai glaciare;

- prezinta si relief carstic cu variate forme: chei, pesteri;

- 4 p (câte 1 p pentru fiecare caracteristica a reliefului);

b)etajul climatic montan; - 1 p

c)Olt, Lotru, Jiu, Strei, Timis, Motru; - 1 p

d)lacuri glaciare (Bucura, Zanoaga), lacuri de acumulare antropica (Vidra pe Lotru) - 2 p;

e)prabusiri, curgeri noroioase, avalanse; - 1 p

f)huila, hidroenergia. - 1 p

https://www.ebacalaureat.ro/

a. Habitatul de tip deltaic este un habitat restrictiv datorita suprafetelor mari acoperite

de ape ce nu sunt propice dezvoltarii umane. Suprafata redusa a grindurilor si gradul redus

al fertilitatii solurilor dar, mai ales, lipsa cailor de acces si timpul foarte mare necesar

transportului duc la o densitate redusa a populatiei. - 4 p

b. România foloseste în prezent resurse energetice primare (combustibili fosili) pentru

obtinerea energiei electrice. Partial se foloseste si hidroenergia pe râuri si atomoenergia la

Cernavoda. Resursele alternative sunt energia solara, eoliana si geotermala si sunt utilizate

doar simbolic în tara. Cauza neutilizarii o reprezinta costurile ridicate ale centralelor necesare

sa capteze aceste energii. - 4 p

c. Densitatea medie a retelei hidrografice este de 0,49 km/km2. Tara noastra dispune

de variate resurse de apa (râuri, lacuri, ape subterane, ape teritoriale în Marea Neagra)

având un volum de 77,4 km3/ an. Râurile din România sunt afluentii Dunarii, mai putin

râurile dobrogene care se varsa în limane si lagune. - 4 p

d. Marea variete a formelor de relief face ca pe teritoriul tarii sa întâlnim toate tipurile

de roci: sedimentare, magmatice si metamorfice. Ele sunt utilizate ca roci de constructii,

cum ar fi: din Carpati avem calcare, granite, marmura, travertin, gresii; din zonele deluroase

si de câmpie se exploateaza pietrisurile si nisipurile. - 4 p

VI. Se acorda 12 puncte astfel:

a. septembrie, 85 m3/ s; - 2 p

b. aprilie si mai, 325 m3/ s; - 2 p

c. topirea zapezilor, precipitatii bogate de primavara; - 2 p

d. 240 m3/ s; - 2 p

e. februarie -170 m3/s; august -125 m3/ s; decembrie -120 m3/ s. - 2 p

f. 175m3/s.-2p

 

BACALAUREAT 2007 VARIANTE REZOLVATE LA GEOGRAFIE - GEOGRAFIA ROMÂNIEI :


Rezolvarea celor 100 de variante la geografie 

Alte Lectii din geografie