Bac 2012: Model de subiect la Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana

În cadrul probei E.d) (i) a examenului de bacalaureat 2012, biologia constituie probă scrisă la alegere dintre disciplinele fizică, chimie, biologie si informatică. Examenul de bacalaureat 2012 la Proba E. d) -Proba scrisă la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană este susţinut de elevii următoarelor filiere:
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecŃia mediului;
- Filiera vocaţională – profilul militar.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.


MODEL DE SUBIECT LA ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ


Descarcă / citeşte:
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect 2012 la Anatomie - limba română
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect 2012 la Anatomie - limba maghiară
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect 2012 la Anatomie - limba germană
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect 2012 la Anatomie - limba sârbă
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Precizări Biologie pentru bacalaureat 2012
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Barem de evaluare şi notare Anatomie

Alte Lectii din biologie