Bac 2012: Model de subiect la Chimie Organica

În cadrul probei E.d) (i) a examenului de bacalaureat 2012, elevii pot opta, în conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică. Examenul de bacalaureat 2012 la Proba E. d) -Proba scrisă la CHIMIE ORGANICĂ (Nivel I/Nivel II) este susţinut de elevii următoarelor filiere:
Filiera teoretică – profil real
Filiera tehnologică – profil tehnic; profil resurse naturale si protecŃia mediului
Filiera vocaŃională – profil militar, specializarea matematică-informatică
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.  • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

MODEL DE SUBIECT LA CHIMIE ORGANICĂ (Nivel I/Nivel II)
Descarcă / citeşte:
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect 2012 la Chimie Organică - limba română
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect 2012 la Chimie Organică - limba maghiară
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png  Model de subiect 2012 la Chimie Organică - limba germană
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Precizări Chimie pentru bacalaureat 2012
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Barem de evaluare şi notare Chimie Organică

Alte Lectii din chimie