Bac 2012: Model de subiect la Economie

În cadrul examenului de bacalaureat - 2012 candidaţii pot opta, la proba E. d), în funcţie de filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline socio-umane: filosofie, logică si argumentare, economie, psihologie si, după caz, sociologie.
Examenul de bacalaureat 2012 - Proba E. d) Proba scrisă la Economie poate fi susţinut de elevii următoarelor profile:
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică si toate profilurile si specializările din filiera vocaŃională, cu excepţia profilului militar
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

MODEL DE SUBIECT LA ECONOMIE:
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model de subiect 2012 la Economie - limba română
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model de subiect 2012 la Economie - limba maghiară
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model de subiect 2012 la Economie - limba germană
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Precizări Socio-Umane
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Barem de evaluare şi notare Economie

Alte Lectii din economie