Bac 2012: Model de subiect la Filosofie

În cadrul examenului de bacalaureat - 2012 candidaţii pot opta, la proba E. d), în funcţie de filiera, profilul si specializarea urmate, pentru una dintre următoarele discipline socio-umane: filosofie, logică si argumentare, economie, psihologie si, după caz, sociologie.

Examenul de bacalaureat din 2012 pentru proba scrisă la filosofie este susţinut de candidaţii profilului: Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocaţională, cu excepia profilului militar

Examenul de bacalaureat 2012 - Proba E. d) Proba scrisă la Filosofie

MODEL  DE SUBIECT LA FILOSOFIE

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.


Alte Lectii din filosofie