Bacalaureat 2009 Programa la matematica MT1 (specializarea mate-info)

Matematică- Programa de bacalaureat –2009

Proba D MT1
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică.
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică.


Statutul disciplinei: Matematica este disciplină obligatorie la proba D.

CLASA a IX-a - 4 ore / săpt. (TC+CD)
Conţinuturi:

Mulţimi şi elemente de logică matematică
Funcţii
Funcţii definite pe mulţimea numerelor naturale N(şir)
Funcţii; lecturi grafice
Funcţia de gradul I
Funcţia de gradul al II-lea
Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
Vectori în plan
Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană
Elemente de trigonometrie
Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană

CLASA a X-a - 4 ore / săpt. (TC+CD)

Conţinuturi:
Mulţimi de numere:
Numere reale
Mulţimea C
Funcţii şi ecuaţii
Metode de numărare: Mulţimi finite ordonate, permutări, aranjemente, combinari, binomul lui Newton.
Matematici financiare
Notă: Aplicaţiile vor fi din domeniul financiar: profit, preţ de cost al unui produs, amortizări de investiţii, tipuri de credite, metode de finanţare, buget personal, buget familial.
Geometrie

CLASA a XI-a - 4 ore / săpt. (TC+CD)

Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare
Permutări
Matrice
Determinanţi
Sisteme de ecuaţii liniare

Elemente de analiză matematică
Limite de funcţii
Continuitate
Derivabilitate
Reprezentarea grafică a funcţiilor

CLASA a XII-a - 4 ore / săpt. (TC+CD)

Elemente de algebră
Grupuri
Inele si corpuri
Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ
Elemente de analiză matematică
Primitive (antiderivate)
Integrala definită
Aplicaţii ale integralei definite

NOTĂ:
Elaborarea subiectelor pentru bacalaureat se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe, care este parte a programei şcolare. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.
 

Alte Lectii din matematica