Bacalaureat 2009 Programa la matematica MT4

Matematică Programa de bacalaureat –2009

proba:F
MT4
clasa:IX, X
Filiera teoretică:
profilul umanist, specializarea filologie.
Filiera vocaţională:
profilul artistic, specializarea: muzică, coregrafie, arta actorului, arte plastice, arte decorative; profilul teologic, specializarea: teologia ortodoxă, patrimoniu cultural.

Statutul disciplinei: Matematica este disciplină la alegere în cadrul probei F.

CLASA a IX-a - 2 ore / săpt. (TC)

Conţinuturi:

Mulţimi şi elemente de logică matematică
Funcţii
Şiruri
Funcţii; lecturi grafice
Funcţia de gradul I
Funcţia de gradul al II-lea
Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea
Vectori în plan
Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în geometria plană
Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie

CLASA a X-a - 2 ore / săpt. (TC)
Conţinuturi:
Numere reale
Funcţii şi ecuaţii
Geometrie

NOTĂ:
Elaborarea subiectelor pentru bacalaureat se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe,
care este parte a programei şcolare. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar
reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi care ajută la parcurgerea
programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.


Alte Lectii din matematica