Bacalaureat 2014: Programa chimie organica si anorganica

În cadrul examenului de bacalaureat 2014chimia are statutul de disciplină opţională, fiind susţinută 
la proba E. d) în funcţie de filieră, profil şi specializare. Elevii care susţin bacalaureatul la chimie pot 
opta pentru programa de chimie organică sau programa de chimie anorganică şi generalănivel I sau 
nivel II, în funcţie de filieră, profil şi specializare/ calificare profesională.
 
Citeşte/ Descarcă Programa pentru bac 2013 la Chimie

Programele de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2014, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013. (Art.3 punctul(3) din prezentul ordin)

 vezi: Programa pentru Chimie Bacalaureat 2014

 

Mai mult: https://www.ebacalaureat.ro/articol-Programa_pentru_Bacalaureat_2014_la_toate_disciplinele-211.html

Alte Lectii din chimie