Bacalaureat 2017 Model de subiect Competente lingvistice Limba maghiara materna Proba B

 Examenul de bacalaureat naţional 2017 Proba B Model de subiect Limba si literatura maghiară


 Magyar nyelv és irodalom
Bilet 
Model
A legnagyobb készséggel és örömmel vállalkoztam arra, hogy József Attila első verses könyvéhez előszót írjak. Ez a nagyon fiatal és nagyon tehetséges költő a legteljesebb mértékben megérdemli, hogy a figyelem feléje forduljon, hogy igaz szeretettel és reménységgel fogadja a magyar olvasóközönség, és hogy a kritika se menjen el mellette közömbösen vagy ellenségesen, és ne elégedjék meg vele szemben a nyomtatásban megjelenőknek rendesen kijáró vállveregetéssel.
József Attila Isten kegyelméből való költő, ezt meg lehet és meg is kell mondani, és nagy fiatalsága olyan ígéretekkel teljes, amelyeknek beváltása – és ez nemcsak és nem mindig a költőn múlik egészen – őt a jövendő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai közé fogja emelni. Ez a most serdülő és még iskoláit járó költő már eddig is sokat és mélyen szenvedett az élettől és az emberektől, hordozta a kietlen nyomor és elhagyottság keresztjét, árván és nincstelenül vándorolt és dolgozott és tanult, egyetlen vigasztalása az a jótékony és áldott géniusz volt, amely Csokonait és Petőfit – dicsőséges elődeit nyomorban és küldetésben – a cudar és átkozott nélkülözés kőpárnáin és szalmavackán sem hagyta cserben. Ma költőnek lenni megint áldozat és mártírium is egy kicsit, szegény költőnek lenni különösen az. De József Attilának van még egy irigylésre méltó kincse a költészet adománya mellett – ifjúsága és az a tudat, hogy előtte a végtelen lehetőségek holnapi birodalma. Ám a fiatal palántát szeretni, gondozni és ápolni kell, mert különben nem fog égbe nőni.
(Juhász Gyula: A Szépség koldusa című kötethez – részlet)
Olvassa fel hangosan a fenti szöveget!
1.Értelmezze a fenti szöveget! Értelmezésében válaszoljon az alábbi kérdésekre/ oldja meg a feladatokat!
a.Mi a szöveg témája?
b.Adja meg a következő szavak magyar megfelelőjét: poézis, géniusz, mártírium!
c.Milyen kapcsolat van Csokonai, Petőfi és József Attila között a szöveg alapján?
2.Értelmezze 10-15 mondatban a következő kijelentést: A fiatal palántát szeretni, gondozni és ápolni kell, mert különben nem fog égbe nőni.i musei del mondo? Argomenta!

Alte Lectii din certificare compentente