Bacalaureat 2017 Model de subiect Competente lingvistice Limba turca materna Proba B

EXAMENUL DE BACALAUREAT NATiONAL 2017 MODEL DE SUBIECT PROBA B LIMBA TURCA MATERNA

BILET MODEL

GELECEĞİNİ BİLİYORDUM

Savaẟın en kanlı günlerinden biri. Asker, en iyi arkadaẟının biraz ilerde kanlar içinde yere düẟtüğünü gördü. İnsanının baẟını bir saniye bile siperin üzerinde tutamayacağı ateẟ yağmuru altındaydılar. Asker teğmene koẟtu ve "Komutanım, fırlayıp arkadaẟımı alıp gelebilir miyim?" dedi. Delirdin mi der gibi baktı teğmen. "Gitmeye değer mi? Arkadaẟın delik deẟik olmuẟ, büyük olasılıkla ölmüẟtür bile, kendi hayatını da tehlikeye atma sakın." Asker ısrar etti ve teğmen "Tamam!" dedi. "Git o zaman." İnanılması güç bir mucize, asker o korkunç ateẟ yağmuru altında arkadaẟına ulaẟtı. Onu sırtına aldı ve koẟa koẟa döndü, birlikte siperin içine yuvarlandılar.

Teğmen kanlar içindeki askeri muayene etti, sonra onu sipere taẟıyan arkadaẟına döndü: "Sana hayatını tehlikeye atmana değmez demiẟtim, bu zaten ölmüẟ."

"Değdi komutanım." dedi asker.

"Nasıl değdi? Bu adam ölmüẟ görmüyor musun?" dedi teğmen.

Asker: "Yine de değdi komutanım. Çünkü yanına ulaẟtığımda henüz sağ idi. Onun son sözlerini duymak, dünyaya bedeldi benim için." Arkadaẟının son sözlerini hıçkırarak tekrarladı: "Dostum! Geleceğini biliyordum, geleceğini biliyordum!"

ANONIM

SORULAR

1.Asker ne görmüẟ?

2.Savaẟ nasıl bir durumda imiẟ?

3.Asker teğmenden ne istiyor?

4.Teğmen ona niçin izin vermek istemiyor?

5.İki asker sipere döndükten sonra teğmen ne yapıyor ve ne diyor?

6.Asker yaptığı ẟeyin niçin değdiğini söylüyor?

Alte Lectii din certificare compentente