Bacalaureat 2017 Modele de subiecte Matematica

Modele de subiecte la Matematica pentru examenul de Bacalaureat 2017

În cadrul examenului național de bacalaureat 2017 Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. Astfel, programele de examen se diferenţiază, în funcţie de filiera, profilul şi specializarea absolvite, în: - programa M_mate-info pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică şi pentru filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică; - programa M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii; - programa M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale; - programa M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

Modele de subiecte la Matematica pentru examenul de Bacalaureat 2017

•  Proba E c Matematică

Model de subiect 2017 Matematica M mate-info Filiera Teoretica si Vocationala, specializarea matematica-informatica   Model de subiect 2017 Matematica M pedagogic, Filiera Vocationala, profilul pedagogic   Model de subiect 2017 Matematica M St-nat Filiera Teoretica, profil Real specializarea științe ale naturii Model de subiect 2017 Matematica M Tehnologic

Alte Lectii din matematica