Bacalaureat 2018 Model de subiect Limba si literatura romana Profil Real si Filiera Tehnologica

  Model de subiect si barem la Romana Profil Real si Filiera Tehnologica Bacalaureat 2018 (*pdf)

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba E. a)

Limba și literatura română

Model de subiect bacalaureat 2018

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică

Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

 

SUBIECTUL I

(50 de puncte)

Citește următorul fragment:

 

 

        Sâmbătă, 9 ianuarie 1937

        Prima mea zi de schi. N-aș fi crezut că va merge așa de ușor. Aveam un fel de vanitate copilăroasă de a mă simţi instalat pe schiuri – în perfecta mea ţinută reglementară, pe care mi-amimprovizat-o în ziua plecării de la București, dar nu credeam că voi reuși vreodată să fac vreo ispravă cu echipamentul meu, puţin cinematografic.

        Alaltăieri, la Predeal, unde ne oprisem câteva minute la vila M., ceream explicaţii și sfaturi cu oarecare sfială (erau atâţia schieuri vechi acolo!) și când cineva m-a întrebat, pentru a ști dacă voi învăţa sau nu: „Ești fricos?” – am răspuns fără ocol și cu mare sinceritate: „Cred că da”. „Atunci n-ai să înveţi niciodată” mi-a răspuns tipul, tranșând discuţia.

        Si totuși am să învăţ. Din primul moment și dându-mi drumul oarecum la nimereală, convins că voi cădea după primii metri, am străbătut vijelios (da, îmi place să spun „vijelios”) panta de la Stâna Regală și, ce e mai comic, fără să cad. Pe urmă am făcut o sumă de alte isprăvi care mă uluiau. N-amcoborât la întoarcere o bună parte din drum pe schiuri – e drept, căzând destul de des – dar, la urma urmelor, cu destulă îndemânare pentru prima zi?

        W., care îmi era profesoară, mi-a spus: „Bravo, ai talent” și nu mi-a fost rușine să primesc cu măgulire această notă bună, conferită cu obiectivitate [...].

        Ce dimineaţă fericită! Viaţa mai are unele lucruri să-mi spună.

        1 februarie [1937]

        Nu știu dacă meritam această dimineaţă de schi. Fapt e că mi-am acordat-o, și acum nu simt niciun fel de remușcare.

        Am fost la Opler. Terenul e mult mai mic și panta mai ușoară decât la Stână. N-am mai avut impresia ameţitoare a începutului. Totul mi s-a părut mai puţin fantastic decât atunci.

        Încep să fiu mai puţin intimidat de uniforma mea, de schiurile mele. Încep să mă familiarizez cu întreg acest aparat, care altădată mi se părea inaccesibil.

        În plină cursă, îmi controlez mișcările și încep să le corectez. Nu mai am în niciun caz acea senzaţie vertiginoasă de zbor fără direcţie. Devin mai stăpân pe frână și probabil mai prudent.

    Mihail Sebastian, Jurnal 1935 – 1944

A. Scrie pe foaia de examen, în enunțuri, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la textul dat.

1.

Indică sensul secvenţei tranșând discuţia.

6 puncte

2.

Menționează în ce zi a săptămânii s-a oprit autorul la Predeal.

6 puncte

3.

Precizează momentul zilei în care autorul începe orele de schi, justificându-ţi răspunsul cu o

secvenţă din text.

6 puncte

4.

Explică motivul pentru care, în februarie, în timp ce schiază, autorul nu mai are acea senzaţie

vertiginoasă de zbor fără direcţie.

6 puncte

5.

Prezintă, în 30 – 50 de cuvinte, o trăsătură morală a autorului, care se desprinde din al treilea

paragraf al textului dat.

B. Redactează un text de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi dacă a învăţa un sport este dificil sau nu, raportându-te atât la informaţiile din fragmentul extras din volumul Jurnal 1935 – 1944 de Mihail Sebastian, cât și la experienţa personală sau culturală. 20 de puncte

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

formularea unei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate opiniei și formularea unei concluzii pertinente; 14 puncte

utilizarea corectă a conectorilor în argumentare, respectarea normelor limbii literare (norme de

exprimare, de ortografie și de punctuație), așezarea în pagină, lizibilitatea.

6 puncte

În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

SUBIECTUL al II-lea

(10 puncte)

Prezintă, în minimum 50 de cuvinte, rolul notațiilor autorului în următorul fragment:

ACTUL III

Interiorul unei case de țară, cu un oarecare confort modern. [...] E iarnă. Lia privește pe fereastră. E obosită și tristă, părul i-a albit pe la tâmple. George, așezat la masă, se străduiește să bea, fără chef, dintr-o cană cu ceai. E slab și abătut.

GEORGE: Nu pot să mănânc. Gustul acesta mi se pare din ce în ce mai searbăd.

LIA (privind pe fereastră): Ce iarnă! Nămeții s-au urcat până la fereastră.

GEORGE: Azi-noapte au murit două vrăbii la fereastra noastră.

LIA (nu se ascultă unul pe celălalt): Mă uit de o oră pe fereastră și nu văd absolut nicio ființă trecând pe drum. Tot satul e mort. (Banală.) O iarnă liniștită. (Se apropie de el.) Cum te simți?

GEORGE (cu o privire înfrântă): Nu simt nimic. (Tace.)

Ion Băieșu, Iertarea

Notă

Pentru conținut, vei primi 6 puncte, iar pentru redactare, vei primi 4 puncte (utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; punctuaţia – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

SUBIECTUL al III-lea

 

 (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularități ale unui text narativ studiat, aparținând lui Camil Petrescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

comentarea a două secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat;

analiza a două elemente de structură, de compoziţie și de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat (de exemplu: acțiune, conflict, relaţii temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, instanțele comunicării narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.)

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana