Bacalaureat 2018 Model de subiect Matematica Filiera Tehnologica

În cadrul examenului național de bacalaureat 2018, Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. :

>M_tehnologic pentru filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse naturale şi protecţia mediului, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;
  Model de subiect si barem Matematica filiera tehnologica Bacalaureat 2018 (*pdf)
Model de subiect Matematica Filiera Tehnologica Bacalaureat 2018.

E_c_matematica_M_ Filiera Tehnologica_2018_varianta_model

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Matematica Filiera Tehnologica Bacalaureat 2018.

 E_c_matematica_Filiera Tehnologica_2018_varianta_model

 E_c_matematica_M_Filiera Tehnologica_2018_varianta_model

Alte Lectii din matematica