Bacalaureat 2018 Model de subiect Matematica profil pedagogic

În cadrul examenului național de bacalaureat 2018, Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. :

M_pedagogic pentru filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţătoreducatoare.

  Model de subiect si barem Matematica profilul pedagogic Bacalaureat 2018 (*pdf)
Model de subiect Matematica profil pedagogic Bacalaureat 2018

 E_c_matematica_M_pedagogic_2018

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Matematica profil pedagogic Bacalaureat 2018.

 E_c_matematica_M_pedagogic_2018_varianta_model

 E_c_matematica_M_pedagogic_2018_varianta_model

Alte Lectii din matematica