Bacalaureat 2018 Model de subiect Matematica profilul real specializarea stiinte ale naturii

În cadrul examenului național de bacalaureat 2018, Matematica are statut de disciplină obligatorie în funcție de filieră, profil și specializare. :

M_şt-nat pentru filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii;
  Model de subiect si barem Matematica profilul real specializarea stiinte ale naturi Bacalaureat 2018 (*pdf)
Model de subiect Matematica profilul real specializarea stiinte ale naturii Bacalaureat 2018.

E_c_matematica_M_ stiinte ale naturii _2018_varianta_model

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE Matematica profilul real specializarea stiinte ale naturii Bacalaureat 2018.

 E_c_matematica_M_mstiinte ale naturii_2018_varianta_model

 E_c_matematica_M_stiinte ale naturii_2018_varianta_model

Alte Lectii din matematica