Bacalaureat 2018 Modele de subiecte la Biologie vegetala si animala

Examenul de bacalaureat naţional 2018 Proba E.d)

Model de subiect bacalaureat 2018 Biologie vegetală si animală

 

-Filiera teoretică – profilul real;

-Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;

-Filiera vocaţională – profilul militar.

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A

 

4 puncte

 

 

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

 La mamifere, urechea ............ este alcătuită din conduct auditiv si ............ .  

 

 

 

 

 

B

6 puncte

 

Numiţi cele două tipuri de celule fotosensibile din retina ochiului mamiferelor; scrieţi în dreptul fiecărui tip de celule fotosensibile câte o caracteristică.

 

 

 

C

10 puncte

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1.Fotosinteza, la plante:

a)constă în sinteza de substanţe anorganice

b)este un tip de nutriţie heterotrofă

c)necesită prezenţa luminii

d)se realizează în absenţa pigmenţilor asimilatori

 

2.Gimnospermele aparţin regnului:

a)Animale

b)Fungi

c)Monera

d)Plante

 

3.Pestii ososi sunt:

a)anure

b)cordate

c)hidrozoare

d)urodele

 

4.Stomacul mamiferelor:

a)este glandă anexă a sistemului digestiv

b)este localizat în cavitatea abdominală

c)participă la realizarea funcţiei de relaţie

d)produce un suc digestiv lipsit de enzime

 

5.Rinichii:

a)au în zona corticală piramide cu baza spre hil

b)sunt componente ale sistemului excretor

c)sunt localizaţi în cavitatea toracică

d)sunt protejaţi de o pleură externă

 

D

10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F si modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia stiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.

1.  SIDA este o boală cu transmitere sexuală, provocată de o bacterie.

2.  Bila secretată de ficat conţine enzime lipolitice cu rol în emulsionarea grăsimilor.

3.  Ereditatea si variabilitatea sunt însusiri ale lumii vii.

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

A

18 puncte

 

  La mamifere, sângele circulă prin sistemul circulator alcătuit din inimă si vase reprezentate de artere, capilare si vene. Varicele, hipertensiunea arterială, ateroscleroza, infarctul miocardic sunt afecţiuni ale sistemului circulator al omului.

a)Caracterizaţi varicele, precizând: o cauză, trei manifestări, două măsuri de prevenire.

b)Indicaţi o deosebire dintre artera aortă si artera pulmonară.

c)Calculaţi masa apei din plasma sângelui unui halterofil, stiind următoarele:

-sângele reprezintă 7% din masa corpului;

-plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;

-apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;

-masa corpului halterofilului este de 113 Kg.

-Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.

-d) Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii stiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

 

   

B

12 puncte

    Se încrucisează un soi de corcodus cu fructe mici si rosii (mmRR) cu un soi de corcodus cu fructe mari si galbene (MMrr). În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucisarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.

Stabiliţi următoarele:

a)tipurile de gameţi formaţi de organismele din F1;

b)raportul de segregare, după fenotip, din F2;

c)numărul combinaţiilor din Fdublu heterozigote; genotipul organismelor din Fcu fructe mari si rosii, heterozigote pentru mărime, homozigote pentru culoare.

d)Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii stiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

 

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.

 

14 puncte

În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă si anaerobă.

  1. Daţi un exemplu de vieţuitoare cu respiraţie aerobă si un exemplu de vieţuitoare cu respiraţie anaerobă.
  2. Precizaţi o asemănare si o deosebire între respiraţia aerobă si respiraţia anaerobă.
  3. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul stiinţific adecvat.

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

-Inspiraţia.

-Laringita: manifestări, prevenire.

 

 

2.

16 puncte

   

Celula animală este alcătuită din mai multe componente care au o structură corespunzătoare rolului îndeplinit, ca de exemplu: membrană celulară, citoplasmă fundamentală si structurată (centrozom, reticul endoplasmatic, lizozomi, ribozomi, mitocondrii etc.), nucleu.

  1. Numiţi două componente comune celulei vegetale si celulei animale si o componentă specifică celulei vegetale.
  2. Evidenţiaţi relaţia structură - funcţie, în cazul unuia dintre organitele celulare enumerate în enunţul de mai sus.
  3. Alcătuiţi un minieseu intitulat „Etapele meiozei”, folosind informaţia stiinţifică adecvată. În acest scop, respectaţi următoarele etape:

-enumerarea a sase noţiuni specifice acestei teme;

-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patrufraze, folosind corect si în corelaţie noţiunile enumerate.

Alte Lectii din biologie