Bacalaureat 2018: Modele de subiecte si Barem Competente Digitale - Proba D

Examenul de bacalaureat naţional 2018

Proba D

Evaluarea competenţelor digitale

MODEL DE SUBIECT

Toate filierele, profilurile si specializările/calificările

Toate subiectele sunt obligatorii.

Punctajul maxim cumulat pentru fisele A si B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru fișa A si 75 de minute pentru fișa B.

Fisierele pe care le veţi prelucra, precizate mai jos, sunt furnizate în directorul EXAMEN, aflat pe spațiul de lucru. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

 

FISA A

Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.

SUBIECTUL I

              (10 puncte)

1. Căutați pe web informaţiile de mai jos despre muzee.

  1.  Scrieți pe foaia de examen numele țării în care se găsește cel mai mare muzeu situat în aer liber din sud-estul Europei și salvați în directorul (folder) EXAMEN, ca pagină web, numai HTML (HTML only), cu numele implicit, pagina web de pe care ați preluat această informație. (5p)
  2.  Copiați în fișierul COMP_numele unui muzeu și programul de vizitare al acestuia, adresele paginilor web de pe care ați copiat aceste elemente de conținut, precum și adresa unei pagini web care permite un tur virtual al muzeului ales. (5p)

FISA B

Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.

SUBIECTUL al II - lea

(15 puncte)

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.

 

1. Enumerați două caracteristici tehnice specifice ale unui plotter și descrieți modul în care fiecare dintre acestea influențează performanțele dispozitivului. (5p)

2. Descrieți cinci dintre proprietăţile fisierului comp_d vizualizând fereastra de proprietăţi a acestuia. (5p)

 3. Enumerați două tipuri de servere care pot fi întâlnite într-o rețea și precizați, pentru fiecare dintre acestea, serviciul oferit. (5p)

   

SUBIECTUL al III - lea

(75 de puncte)

 

 

1. Deschideţi fisierul comp_w.

a. Aplicați stilul predefinit Titlu (Title) textului din paragrafele cuprinse între imagine și tabel și formatați acest text astfel încât fiecare cuvânt să înceapă cu o majusculă, iar celelalte litere ale sale să fie mici. (5p)

b. Adăugați un rând nou tabelului aflat în document și îmbinați (Merge Cells) toate celulele acestui rand. (5p)

c. Realizați setările necesare pentru antetul (header) documentului, astfel încât pe paginile impare să conţină textul Față, iar pe paginile pare să conţină textul Verso. Inserați în antet, pe fiecare pagină, o copie a imaginii din document, redimensionată astfel încât să aibă o înălțime (height) de 2 cm (0.79”). (5p)

 

2. Deschideţi fisierul comp_p.

a. Inserați pe fiecare dintre primele două cuvinte din textul cuprins în caseta aflată în partea de mijloc a primului diapozitiv (slide) câte o legătură (Hyperlink) care să permită deschiderea fișierului comp_i, respectiv a fișierului comp_h, aflate în directorul (folderul) examen. (5p)

 

b. Aplicaţi un efect de animaţie de intrare, de tip roată (Wheel) cu opt spițe, la nivelul imaginii aflate în al doilea diapozitiv (slide). (5p)

c. Formatați prima listă numerotată cu litere mici (a)b)) din cel de al treilea diapozitiv (slide), astfel încât numerotarea să fie de tipul i.ii.… și să înceapă cu iv. (4p)

 

3. Deschideţi fisierul comp_x.

a. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru scrieți în celula A20 textul Anii viitori și aplicaţi pentru celulele din grupul B20:CN20 unul dintre formatele care să permită afișarea numerelor naturale. Completaţi celulele B20:CN20, în formatul ales, cu seria strict crescătoare a numerelor naturale din intervalul [2018,2108](5p) 

 

b. Ordonați rândurile tabelului din grupul de celule A1:D10 ale foii de calcul (sheet) Document de lucru, astfel încât acesta să-și păstreze capul de tabel, valorile din prima coloană să fie ordonate alfabetic, iar pentru valori egale în prima coloană valorile corespunzătoare din coloana a doua să fie în ordine descrescătoare. (5p)

 

c. Introduceţi în celula A1 a foii de calcul Foaie2 (Sheet2) o formulă care să calculeze automat numărul de valori numerice din grupul de celule A1:D7 din foaia de calcul (sheet) Document de lucru. Aplicați acestei celule o formatare condiționată, astfel încât să își schimbe automat culoarea fundalului în roșu dacă rezultatul obținut este strict mai mare decat 8. (5p)

 

4. Deschideţi fisierul comp_h.

a. Inserați în pagina web un tabel cu un rând și două coloane, integrând în celulele acestuia imaginea, respectiv ultimul paragraf aflat în pagina web înaintea imaginii. (5p)

 

b. Utilizând marcaje adecvate, adăugați paginii web titlul Muzee, iar conținutului paginii web titlul Muzee din Romania. (5p)

 

5. Deschideţi fisierul comp_a.

a. Stabiliţi valoarea implicită (Default Value) Proba D pentru ultimul câmp al tabelei comp_t, apoi adăugați o nouă înregistrare, completând cu valoarea primul câmp al acesteia și cu valoarea 2018 câmpurile numerice ale sale. (5p)

 

b. Creați o interogare (query) cu numele comp_q, care să preia din tabela comp_t toate inregistrările care au în al doilea câmp al acesteia valori strict mai mari decât 1918. (5p)

 

6. Deschideţi directorul (folder) examen.

a. Stergeţi din arhiva comp_v unul dintre fisierele conţinute și adăugați-i fișierul comp_i(5p)

b. Utilizând o aplicație de editare a imaginilor, creaţi un desen care să conţină două elipse, având liniile de contur de grosimi diferite. Salvaţi imaginea obţinută în format BITMAP, sub numele elipse.bmp, în directorul (folder) examen. (5p)

  Modele de subiecte si Barem Competente Digitale Proba D Bacalaureat 2018 (.pdf)

Alte Lectii din certificare compentente