Bacalaureat 2019 Certificare Competente Limba Romana Model de bilet

Examenul de bacalaureat naţional 2019
Proba A
Model


Biletul nr. 1
Citeşte textul cu voce tare.
Articolul 30
          (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.
          (2) Cenzura de orice fel este interzisă.
          (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
          (4) Nicio publicaţie nu poate fi suprimată.
          (5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
          (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
          (7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
          (8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.


Constituția României


1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul citat.
          a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?
          b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat, cu exemple din textul dat.
          c. Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?


2. Care este opinia ta despre importanța libertății de exprimare? Susţine cu argumente opinia pe care o enunți.

Alte Lectii din certificare compentente