Bacalaureat 2020: Programa Economie

 PROGRAMA ECONOMIE *valabilă pentru Bacalaureat 2020

STATUTUL DISCIPLINEI 

 

În cadrul examenului de Bacalaureat 2020, Economia are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

*Conform Ordinului emis de Ministerul Educației Naționale, privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national 2020, ordin care poate fi citit aici; (3) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.

 

 Vezi Programa la Economie pentru Bacalaureat 2020 în format *pdf

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA ECONOMIE

 

 II. COMPETENŢE DE EVALUAT
• Utilizarea adecvată a conceptelor specifice disciplinei în analizarea, explicarea şi
compararea unor procese şi fenomene specifice dinamicii economice
• Caracterizarea agenţilor economici (consumatori şi producători), ca purtători ai cererii şi ofertei pe piaţă
• Caracterizarea pieţei din perspectiva dinamicii economice
• Analizarea, evaluarea şi exemplificarea comportamentului raţional al agenţilor economici în economia de piaţă
• Interpretarea rezultatelor evaluării fenomenelor şi proceselor economice

 

III. CONŢINUTURI


1. Consumatorul şi comportamentul său raţional

  •  Nevoi şi resurse
  •  Cererea
  •  Consumatorul şi comportamentul său (costul de oportunitate, utilitatea economică)

2. Producătorul/întreprinzătorul şi comportamentul său raţional

  •  Proprietatea şi libera iniţiativă
  •  Oferta
  •  Factorii de producţie şi combinarea acestora
  •  Costuri, productivitate, profit, eficienţă economică

3. Piaţa -întâlnire a agenţilor economici

  •  Relaţia cerere-ofertă-preţ în economia de piaţă
  •  Mecanismul concurenţial
  •  Forme ale pieţei: Piaţa monetară, Piaţa capitalurilor, Piaţa muncii


NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaborează în baza prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

 

♦  Cauți lecții și materiale la economie care să te ajute să te pregătești pentru examenul de bacalaureat?

  Lectii pregatitoare pentru Bac la ECONOMIE

  Subiecte Economie Bac

♦ Teste grilă online

Alte Lectii din economie