Bacalaureat 2020: Programa Istorie

  • PROGRAMA ISTORIE

  Noua Programa istorie, bacalaureat 2020


 PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA
ISTORIE


COMPETENȚE DE EVALUAT
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
1.3. Evidențierea relației cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie
2. Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice
2.1. Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj
2.2. Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere
3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice
3.3. Analiza diversității sociale, culturale și de civilizație în istorie pornind de la sursele istorice
4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale și spațiale relative la un subiect istoric
4.2. Construirea de sinteze tematice


DOMENII DE CONŢINUT/CONŢINUTURI (clasa a XII-a)
A. POPOARE ȘI SPAȚII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor.
B. OAMENII, SOCIETATEA ȘI LUMEA IDEILOR
1. Secolul XX – între democrație și totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în
Europa.
2. Constituțiile din România.


C. STATUL ȘI POLITICA
1. Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII).
2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX) - cu excepția aspectelor referitoare la secolul al XX-lea din acest conținut.

Alte Lectii din istorie