CAP. IV: INSTRUMENTE ALE CERCEARII DE MARKETING

CAP. IV: INSTRUMENTE ALE CERCETÃRII DE MARKETING

ÎN DOMENIUL SERVICIILOR
DEF:Mãsurarea=exprimarea simbolicã (numericã sau nenumericã)a gradului în care un fenomen posedã sau nu o caracteristicã.

Exempulu:exprimare numericã:40% preferã Braşovul

Exemplu:exprimare nenumericã:Braşovul este apreciat ca fiind foarte frumos

DEF:Scala=instrumental de mãsurare

DEF:Scalarea=procesul de construire a scalei.


TIPURI DE SCALE:

1)Scale nemetrice

a)Scala nominalã

b)Scala ordinalã

2)Scale metrice

a)Scala interval

b)Scala proporţionalã

 


Scala nominalã:-permite clasificãri

-nu permite ordonãri

-nu are intervale egale

- nu are origine unicã

 


Scala ordinalã:- permite clasificãri

- permite ordonãri

-nu are intervale egale

- nu are origine unicã

 


Scala interval: :- permite clasificãri

- permite ordonãri

- are intervale egale

- nu are origine unicã

 


Scala proporţionalã: :- permite clasificãri

- permite ordonãri

- are intervale egale

- are origine unicã

Alte Lectii din marketing