Carpatii Orientali

CARPAŢII ORIENTALI

 

Limite:

N – graniţa cu Ucraina

V – Depresiunea Coliniară a Transilvaniei , Dealurile şi Câmpia de Vest

S – Valea Prahovei

E – Podişul Moldovei , Subcarpaţii Moldovei , Subcarpaţii de Curbură

 

Caracteristici generale

-          este cea mai extinsă zonă a carpaţilor àpeste 50%

-          sunt situaţi la E de Depresiunea Coliniară  a Transilvaniei

-          prezintă cea mai mare lăţime 130 – 140 km în N şi 80 km în zona de Curbură

-          sunt lipsiţi de masivitate datorită numeroaselor culoare de vale transversale şi longitudinale şi depresiunilor

-          au altitudini maxime de 1300 m

-          altitudinile medii se găsesc în:

-          vf. Pietrosu Rodnei -2303 m

-          vf. Ineu – 2279 m

-          vf. Pietrosu Călimanilor – 2400 m

-          relieful este variat:

-          petrografic

-          vulcanic

-          fluvial

-          eolian

-          la peste 2000 m altitudine apare relieful glaciar

-          relieful este dispus în fâşii paralele , alcătuirea petrografică , evidenţiază un adevărat paralelism al culmilor orientate pe direcţie NV – SE

-          V – roci vulcanice

-          Centru – roci metamorfice

-          E – roci sedimentare din fliş

-          deţin numeroase resurse precum:

-          păduri de : conifere , amestec şi foioase

-          păşuni

-          minereuri : feroase şi neferoase

-          mangan

-          hidroenergie

-          deţin un potenţial turistic deosebit

 

Diviziuni

1.      Grupa Nordică

2.      Grupa Centrală

3.      Grupa Sudică

 

GRUPA NORDICĂ

 

Limite

N – graniţa cu Ucraina

V – Podişul Sucevei

S – Depresiunea Dornelor

E – Depresiunea Coliniară a Transilvaniei , Câmpia de Vest

 

Caracteristici generale

-          mai este numită şi Carpaţii Maramureşului şi a Bucovinei

-          are cea mai mare lăţime 130 – 140 km

-          prezintă cele mai mari altitudini

-          vf. Pietrosu Rodnei – 2303 m

-          vf. Ineu – 2279 m

-          este singura grupă în care se păstreză relieful glaciar iar ca urmare apar lacurile glaciare:

-          Lala

-          Buhăiescu

-          culmile sunt orientate NV – SE cu următoarea alcătuire:

-          N – m-ţii vulcanici

-          Centru – m-ţii cristalino-mezozoici

-          E – m-ţii joşi din fliş

-          sunt bine împăduriţi

-          păşuni extinse àcreşterea animalelor

 

GRUPA CENTRALĂ

 

Limite

N – Depresiunea Dornelor

V – Depresiunea Coliniară a Transilvaniei

S – Depresiunea Braşovului

E – Subcarpaţii Moldovei

 

Caracteristici generale

-          este cea mai întinsă , anjungând în S până la Depresiunea BV şi Pasul Oituz

-          altitudinile scad de la N la S

-          altitudinea maximă se găşeste în m-ţii Călimani – 2100m

-          lipseşte relieful glaciar şi apar tipurile de relief:

-          VULCANIC                  în m-ţii vulcanici

reprezentat de conuri şi cratere vulcanice

-          CARSTIC – în m-ţii alcătuiţi din calcar (roci sedimentare)

-          apare lacul vulcanic Sf Ana

-          prezintă numeroase :

-          defilee  

-          depresiuni

-          pasuri şi trecători

-          se află numeroase obiective turistice

-          ca resurse se remarcă :

-          pădurile

-          rocile de construcţii

 

GRUPA SUDICĂ

 

Limite

N – Valea Oituzului , Pasul Oituz

V – Depresiunea Coliniară a Transilvaniei

S – Valea Dâmboviţei

E – Subcarpaţii de Curbură

 

Caracteristici generale

-          mai este numită şi Subcarpaţii Curburii

-          reuneşte un lanţ de munţi alcătuiţi din:

-          gresii

-          conglomerate

-          argile

-          apare depresiunea intramontană Depresiunea Braşov si este: - intens populată si  -are origine tectonică şi un relief de şes întins cultivat cu: -          cereale, cartofi, sfeclă de zahăr.

-          culmile sunt orientate NV – SE

-          altitudinea maximă este de 1954 în m-ţii Făgăraş

-          dispare relieful glaciar , vulcanic şi apare relieful eolian

-          Sfinxul

-          Ţigăile

-          intens fragmentaţi de :

-          văi

-          pasuri şi trecători

-          Valea Prahovei – cea mai importantă zonă turistică

Alte Lectii din geografie