Carpatii Romaniei

   Carpaţii

Caracterisitici generale

-          fac parte din lanţul muntos alpino – carpato – himalayan

-          s-au format în orogeneza alpină

-          datorită lungimii sale de aproximativ 1300 km Carpaţii sunt al III – lea lanţ muntos din Europa şi ocupă 2/3 pe teritoriul României

-          au altitudini medii:

-          vf. Gerlacovska – 2655 m (m-ţii Tatra în Slovacia)

-          vf. Moldoveanu – 2544 m (m-ţii Făgăraş)

-          trec prin următoarele ţări:

-          Slovacia

-          Polonia

-          Ucraina

-          Iugoslavia

-          România

-          joacă rolul de barieră geografică pentru masele de aer din V , E şi S

-          prin altitudini influenţează varietatea asociaţilor vegetale , faunistice , tipurile de sol şi apariţia unor climate locale

-          sunt puternici fragmentaţi (datorită urbanizării şi circulaţiei intense) de:

-          depresiuni

-          văi longitudinale şi transversale                         

-          pasuri şi trecători                                                   

-          suprafeţe de eroziune

-          au rezultatul în urma coliziunii dintre microplăcile Transilvaniei , Eurasiei

 

Diviziuni

1.      Carpaţii Orientali

2.      Carpaţii Meridionali

3.      Carpaţii Occidentali

 

Carpaţii Româneşti:

 

Carpaţii Orientali - 3 grupe:

 

Carpaţii Meridionali - 4 grupe:

 

Carpaţii Occidentali -3 grupe

SUBCARPAŢII:

Alte Lectii din geografie