Clasele de compusi organici. Legatura genetica

 LEGĂTURA GENETICĂ DINTRE CLASELE DE COMPUŞI ORGANICI

     Între clasele de compuşi organici: hidrocarburi, compuşi halogenaţi, compuşi oxigenaţi şi alte clase de compuşi organici există o legătură genetică indisolubilă, la baza căreea se află posibilitatea transformării prin diverse reacţii chimice a compuşilor organici.

     Astfel, în temele anterioare au fost precăutate:

      - legătura genetică între clasele de hidrocarburi;
      - legătura genetică între clasele de compuşii oxigenaţi.

     În aceste teme pe baza reacţiilor chimice specifice a fost demonstrată posibilitatea transformării unor compuşi organici în alţi compuşi în cadrul aceleeaşi clase (hidrocarburi sau compuşi oxigenaţi).
   Desigur, că există o legătură indisolubilă între toţi compuşii organici. Prin reacţii specifice din hidrocarburi pot fi obţinuţi: derivaţi halogenaţi, alcooli, aldehide amine, etc. La fel, din derivaţi halogenaţi pot fi obţinuţi alcooli, amine, hidrocarburi, etc. Din alcooli pot fi obţinuţi aldehide, cetone, acizi, eteri, esteri, derivaţi halogenaţi, hidrocarburi, etc. La fel şi aminele, aldehidele, acizii organici. Prin diverse reacţii chimice orice compus organic pot fi transformat în reprezentanţii altor clase de compuşi organici.
   Mai jos vom prezenta schemele posibilelor transformări a compuşilor organici:
 
    Prin schemele de sinteză prezentate mai jos vom ilustra legătura genetică, care poate apărea între diferite clase de compuşi organici.
(I)               De sintetizat din etan esterul etilacetic după următoarea schemă:
 
     1) Prin reacţia de halogenare din etan se obţine cloroetan:
                  CH3-CH3 + Cl2  CH3-CH2Cl  + HCl
     2) La tratare cu hidroxid de sodiu din cloroetan se obţine etanol:
                CH3-CH2Cl +  NaOH  CH3-CH2OH + NaCl
     3) La tratarea alcoolului etilic  cu KMnO4 în prezenţa H2SO4 oxi-
        darea poate decurge p nă la acid acetic:
                                   
            [O]                
                                   CH3-CH2OH                   CH3-COOH   +  H2O
    KMnO4,H2SO4          
                                                                              
     4) La interacţiunea alcoolului etilic cu acidul acetic în prezenţa acidului sulfuric concentrat se obţine esterul etilacetic:
     CH3-COOH   +  HO-CH2-CH3    CH3-COO-CH2-CH3         + H2O
                                                  (H2SO4)         
      Prin prezenta sinteză am demonstrat legătura genetică dintre hidrocarburile saturate, clorderivaţi, alcooli, acizi organici, esteri.
     (II) De sintetizat din alcool etilic anilină după următoarea schemă:
  CH3-CH2OH  CH2=CH2  CH≡CH    C6H6   C6H5Cl   C6H5NH2
                        1                    2                  3               4                 5
     1) La tratarea alcoolului etilic cu acid sulfuric concentrat are loc         deshidratarea cu formare de etilenă:
                                     H2SO4,conc.
               CH3-CH2OH     CH2=CH2   +  H2O
     2) La temperaturi înalte în prezenţa catalizatorilor are loc reacţia de dehidrogenare cu formare de acetilenă:
t,0C,cat.
CH2=CH2               CH≡CH  + H2
     3) La trimerizarea acetilenei se obţine benzen:
 
      4) La tratarea benzenului cu Cl2 în prezenţa FeCl3 se obţine                           clorobenzen:
 
      5) La tratare cu amoniac în prezenţa NaOH se obţine anilina:
 
    Prin prezenta sinteză am demonstrat legătura genetică dintre hidrocarburile saturate, hidrocarburile nesaturate, hidrocarburile aromatice, cloroderivaţi, amine.
  (III) De sintetizat din metan polimerul fenolformaldehida conform                       următoarei scheme:
  CH4  CH≡CH      C6H6   C6H5Cl  C6H5OH     fenolformaldehidă
          1                    2                3                 4                    8
                                                                                
    CH4      CH3Cl        CH3OH             H2C=O    fenolformaldehidă
             5                    6                           7                
    1)  Prin descompunerea catalitică a metanului în industria chimică se obţine acetilenă:
Descarca toată lectia


Alte Lectii din chimie