Competente lingvistice Limba romana pentru bac 2013

 

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română în cadrul examenului de bacalaureat naţional 2013 - Proba A.
 
Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română reprezintă cadrul de evaluare a competenţelor de receptare si de producere a mesajului, cu valorificarea achiziţiilor dobândite la disciplina limba si literatura română. Proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română are ca finalitate evaluarea competenţei de comunicare/exprimare orală într-o situaţie de comunicare specifică, precis determinată.
 

Structura probei

Subiectul de examen conţine un text suport, care poate fi:
• ficţional (literar);
• nonficţional (argumentativ, epistolar, memorialistic, eseistic, juridic-administrativ, jurnalistic, stiinţific etc.).
 
Textul utilizat ca suport are următoarele caracteristici:
• acoperă o gamă cât mai variată de tipuri de text care să stimuleze interesul pentru lectură;
• are un caracter autentic, posibil a fi întâlnit în viaţa de zi cu zi;
• constituie un decupaj semnificativ si de sine stătător, de 175-250 de cuvinte;
• se înscrie în reperele precizate de programa de examen si de curriculumul naţional;
• este la prima vedere, nestudiat la clasă.
 
Textul suport este însoţit de itemi semiobiectivi de tip întrebare structurată, cu referire atât la situaţia de comunicare, cât si la tema/mesajul textului suport.
 

Competenţe de evaluat

În cadrul probei A se evaluează următoarele competenţe:
– înţelegerea textului;
– exprimarea si argumentarea unui punct de vedere;
– organizarea discursului;
– adaptarea la situaţia de comunicare;
– utilizarea limbii literare.
Nivelurile de competenţă sunt descrise în grilă prin descriptori calitativi, organizaţi în mod progresiv, care permit evaluarea globală, adecvată scopului criterial al evaluării competenţelor lingvistice.

Precizări privind evaluarea probei

Instrumentul normativ al evaluării competenţelor lingvistice de comunicare orală este grila descriptorilor, atasată ca barem de evaluare si de notare.

 

MODELE DE SUBIECTE ŞI BAREME

  Model de subiect + Barem : Competenţe Lingvistice Limba Romană

 Precizări Competenţe Lingvstice: Limba Română

Alte Lectii din certificare compentente