Conectori folositi in Argumentare

Conectori folosiți în argumentare

 

♦ Conectorii sunt de mai multe tipuri:

-conectori de premisă: „în primul rând”, „în al doilea rând”, pe de o parte”, „pe de altă parte”, „pentru început”etc;
 

-conectori de susţinere, ai explicaţiei, de exemplificare, ai comparaţiei, ai cauzalităţii: „din această cauză”, „în această privinţă”, „în ceea ce priveşte” (N.B!: această locuţiune conjucţională este invariabilă, motiv pentru care verbul din componenţă nu se acordă – nu este corectă formularea de tipul „în ceea ce privesc banii”), „din acest motiv”, „de asemenea”, „de exemplu”, „pentru că”, „deoarece”, „fiindcă”, ”spre deosebire de”, „precum”, „la fel ca” etc;
 

-conectori de concluzie (de încheiere): „în concluzie”, „prin urmare”, „de aceea”, „aşadar”, „ca atare”, „în consecinţă”etc.
 

ELEMENTE CONECTOARE: (adverbe, locuţiuni adverbiale, conjuncţii sau locuţiuni conjuncţionale, structuri verbale); exprimă:

-succesiunea, continuitatea : în primul rând, în al doilea rând, etc, pe de o parte... pe de altă parte, în plus, de asemenea
-contrastul: dar, însă, ci, în contrast cu, dimpotrivă
-ierarhizarea: înainte de toate, mai presus de toate, mai important decât
-comparaţia: la fel cu, tot aşa ca, în comparaţie cu, în mod asemănător
-probabilitatea: probabil, posibil, este cu putinţă, s-ar putea ca
-certitudinea: cu siguranţă, desigur, fireşte, nu este nici o îndoială că
-concesia: deşi, totuşi, cu toate acestea, chiar dacă
-concluzia: deci, aşa, prin urmare, în concluzie, în consecinţă, la urma urmelor.
 

Argumentarea este un mijloc prin care se susţine sau se demonstrează un punct de vedere privitor la o anumită temă. Vezi: ZECE INDICATORI PENTRU O ARGUMENTARE PERFECTĂ

Scopul este de a convinge partenerul de valabilitatea opiniei exprimate.

Paşii obligatorii sunt: a susţine, a dovedi, a întări.

 

Un text este argumentativ dacă are formulate explicit o teză şi cel puţin un argument care sa o justifice.

 

Caracteristicile textului argumentativ

a) o temă în jurul căreia se discută

b) un protagonist ( care argumentează) şi un antagonist ( real sau aparent)

c) o opinie şi unul sau mai multe argumente

d) argumente susţinute şi dovedite

e) faze intermediare ( când opiniile se schimbă sau se consolidează)

f) o concluzie

 

Deosebim:

-conectori care introduc teza: părerea mea este că, voi arăta că.

-conectori care leagă argumentele de tezele pe care le susţin: prin urmare, aşadar, în consecinţă, fiindcă, deoarece, întrucât.

-conectori care introduc argumente (justificatori): căci, pentru că, de fapt, dovadă că, cum, având în vedere că, de altfel

-conectori care introduc primul argument: în primul rând, mai întâi de toate, să începem prin, trebuie amintit mai întâi că, prima remarcă se referă la, să pornim de la;

-conectori care introduc următoarele argumente: în al doilea rând, în plus , în continuare, la fel, pe de o parte... pe de altă parte, nu numai... ci şi;

-conectori care introduc ultimul argument: în fine, pentru a termina, în ultimul rând, nu în ultimul rând;

-conectori care leagă argumentele între ele: şi, dar, însă, ci, sau.

-conectori care introduc concluzia: deci, în concluzie, aşadar, iată de ce, ei bine.

 

Vezi subiecte rezolvate ➜ Subiectul al II-lea. Tot ce trebuie sa stii / scri la Subiectul al II-lea din cadrul probei scrise la limba si literatura romana a examenului de bacalaureat

 

După natura relaţiei între secvenţele discursive pe care le leagă conectorii pot fi:

-de analogie: şi, de asemenea, adică, precum, ca şi, ca şi cum, asta aminteşte de, să ne amintim de;

-de exemplificare sau ilustrare: de exemplu, de pildă, anume, să luăm în considerare;

-de explicare: adică, altfel spus, mă refer la, vreau să spun, de fapt;

-de disjuncţie: sau, fie, ori, exceptând, ceea ce exclude, spre deosebire;

-de opoziţie, de rezervă, de rectificare, de respingere: dar, or, totuşi, cu toate acestea, în schimb, din contră, de fapt, în realitate, în timp ce, în loc să, nici, ceea ce contrazice, ceea ce interzice;

-de concesie: chiar dacă, cu toate acestea, totuşi, să admitem totuşi, în ciuda;

-de cauzalitate: pentru că, fiindcă, deoarece, căci, având în vedere, dat fiind că, din moment ce, de aceea;

-de consecinţă: deci, în consecinţă, ca urmare, ceea ce implică, de unde decurge, ceea ce ne trimite la, de frica;

 

Sfaturi de urmat atunci când se realizează un text de tip argumentativ:

 - Citiţi cu atenţie subiectul pentru a vă da seama care este situaţia de comunicare impusă (Cine este emiţătorul?, Cine este destinatarul?, Când?, Unde?, De ce?, Cu ce scop?), care este tema, care trebuie să fie teza voastră.
 - Căutaţi apoi argumente pentru a susţine teza. Pentru fiecare argument găsiţi cel puţin un exemplu potrivit pe care să-l dezvoltaţi.
 - Clasaţi argumentele de la cel mai puţin convingător la cel mai convingător pentru a evidenţia cât mai bine opinia voastră.
 - Într-o argumentare scrisă aşezaţi în acelaşi paragraf argumentul şi exemplele potrivite pentru a-l susţine. Claritatea discursului argumentativ este susţinută şi de împărţirea textului în paragrafe.
 - Utilizaţi corect conectorii logici !
Nu uitaţi că, oricare ar fi tipul de text pe care îl aveţi de redactat, trebuie să aveţi o introducere şi o concluzie.
 

Exerciţii

Pentru dialog, de exemplu, am propus temele:

Vom avea două echipe. Fiecare echipă este alcătuită din doi vorbitori. Unul este tatăl (altul / alta este mama), altul e copilul (altul bunicul / bunica / sora / fratele). Rolul copilului este de a-şi convinge părinţii să-l lase să plece într-o excursie / într-o tabără / la o petrecere etc. După o primă rundă, se poate propune elevilor să-şi schimbe rolurile, cu scopul de a experimenta mai multe perspective asupra aceleiaşi teme.

Vom avea două echipe. Fiecare echipă este alcătuită din doi vorbitori. Discutaţi cu argumente pro şi contra despre avantajele / dezavantajele jocurilor pe calculator.

Este important ca jocurile de rol să propună situaţii de comunicare diverse, care să evidenţieze felul în care elevul îşi alege argumentele pentru a ilustra ipostaza vizată.

Profesor Aida Ionela Stefan, Scoala Motca, judetul Iasi

Vezi și:

Repere pentru redactarea textului de tip argumentativ: ZECE INDICATORI PENTRU O ARGUMENTARE PERFECTĂ

 

Examenul national de bacalaureat 2022 Metodologie Programe Calendar

 

Alte conținuturi pentru examenul de Bacalaureat:

✓ Limba română: Teorie pentru rezolvarea subiectelor de bac:

Proba orală de competențe: Tot ce trebuie sa stii la Proba orala BAC Romana Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. Aspecte teoretice si Modele de subiecte Solutii si Rezolvari 

 


✓ Proba scrisă: Tot ce trebuie sa stii pentru a rezolva subiectul I și II din cadrul examenului de bacalaureat la limba si literatura romană:

Subiectul I
 Subiectul al II-lea
➜ Subiectul al III-lea Rezolvari Teste de Antrenament 
➜ ESEURI Subiectul al III-lea Limba si Literatura Romana. LISTA OPERELOR LITERARE

Alte Lectii din romana