COSTUL DE PRODUCTIE

COSTUL DE PRODUCTIE

Costul de productie exprima totalitatea cheltuielilor efectuate de un agent economic pentru realizarea unui bun sau serviciu.El se caracterizeaza prin :

  • include toate cheltuielile necesare pentru sustinerea ofertei
  • se regaseste in pretul de vanzare al producatorului
  • permite insumarea in expresie baneasca a cosumului tuturor factorilor de productie
  • poate fi interpretat ca un cost de oportunitate.

Expresia baneasca a uzurii capitalului fix se numeste amortizare (A).
Costul fix reprezinta cheltuielile de productie care sunt independente de volumul productiei.


Costul variabil exprima cheltuielile de productie care depind de volumul acesteia, deci se modifica in acelasi sens cu productia.
Costul total exprima totalitatea cheltuielilor suportate de un agent economic cu ocazia produerii si desfacerii unui bun adica suma dintre costul fix si costul variabil. CT=CF+CV


Costul fix mediu reprezinta nivelul costului fix pe o unitate de productie realizata. CFM=CF/Q. La cresterea productiei, costul fix mediu scade si invers deoarece nivelul costului fix nu se modifica.


Costul variabil mediu reprezinta nivelul costului variabil pe o unitate de productie. CVM=CV/Q. La modificarea productiei, costul variabil mediu poate creste, scadea sau poate fi constant deoarece variaza si costul variabil si conteaza proportia in care se modifica atat CV cat si Q.


Costul total mediu reprezinta nivelul costului total pe o unitate de productie realizata. CTM=CT/Q sau CTM=CFM+CVM.
Costul marginal reprezinta variatia cheltuielilor totale (sau variabile) antrenate de modificarea productiei, de cele mai multe ori fiind sporul de cost(total sau variabil) generat de cresterea productiei cu o unitate :

Cm=ΔCT/ΔQ = ΔCV/ΔQ.

Alte Lectii din economie