Curente literare

Curente literare

  Înafară de cele prezentate anterior, la subiectul al II-lea, intra în programă și curentele literare:

 1. Romantismul
 2. Realismul
 3. Simbolismul
 4. Tradiționalismul
 5. Modernsimul
 6. Postmodernismul
 7. Neomodernismul
 8. Pasoptismul

1.Romantismul

Definiție:  romantismul este un curent literar, manifestat in Europa la sf. secolului al XVIII-lea, fiind creat ca o reacție împotriva rigorilor clasice și a raționalismului iluminist.

Romantismul european cuprinde următoarele caracteristici:

 • afirmarea originalității și a libertății de creație
 • revalorificarea afectivității
 • așezarea eului intr-un Univers central
 • trecerea de la o gândire de tip logic, la una condusă de sentimente
 • principalele surse de inspirație: natura, folclorul, istoria
 • predomină unele stări de: suferință, ironie.
 • folosirea frecventă a termenilor antitetici.

 

Reprezentanți:

Anglia: Percy Bysshe, Samuel Taylor Coleridge

Franța: Victor Hugo

Italia: Giacomo Leopardi

România: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Dimitrie Bolintineanu.

Romantismul românesc cuprinde următoarele trăsături:

-teme specifice: iubirea, natura,suferința., precedate de motive literare specifice: lacul, marea, izvorul, codrul, noapte, dor.

-prezentarea elementelor specifice: folclorului, naturii sau a istoriei.

-expresivitatea: limbajul fiind unul ambiguu, bogat în figuri de stil; prezența mărcilor lexico gramaticale la persoana I și a II-a (verbe, pronume, adjective pronominale).

-caracter retoric(metodă de persuasiune).

-respingerea prezentului fad și glorificarea trecutului.

   Schemă: 

Poezia X (numele poeziei) de Y (numele poetului) se conturează pe tema...(naturii, timpului,  iubirii).

Prima trăsătură care încadrează discursul liric în estetica romantismului o constituie prezenţa antitezei (ex. +comentat). A doua trăsătură:  prezintă tema ......(exemplu), poetul preferă un cadru ...(exemplu) şi are atracţie către ceva neobişnuit, excepţional, ceea ce presupune mister şi fascinaţie (ex.) De asemenea, se manifestă interesul pentru specificul naţional, iar poetul respinge  modelele vechi, apreciate de clasicism. Limbajul este unul expresiv (exemplu de figuri de stil+ comentarea acestroa) . Întreaga creaţie reprezintă o creionare a mesajului poetic.

La unele cerințe, este posibil să vi se ceară doua trăsături ale prozei romantice, în acest caz, veți valorifica următoarele trăsături:

 • prezența unui narator ( fie implicat afectiv, fie omnisicent și omniprezent)
 • prezența  personajelor
 • limbaj bogat în figuri de stil, în special metafore și antiteze [ fie între personaje(ajutând la caracterizare), fie la nivelul unor situații.]

 

 2. Realismul

Definiție: realismul este un curent literar și artistic, manifestat spre sf. primei jumătăți a secolului al XIX-lea, ca o reacție împotriva romantismului. 

Reprezentanți:

Rusia: Tolstoi, Cehov

Anglia: Charles Dickens

România: Ioan Slavici, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, George Călinescu

Trăsături:

 • tehnica detaliului semnificativ ( fiind prezentate în amănunt: personajele, locul desf. acțiunii)
 • accentul cade asupra personajelor, acestea aparțin tuturor mediilor sociale ( țăran,  intelecutal) și tipologiilor (avar, arivist, tânărul în formare)
 • interesul asupra psihologiei personajelor
 • prezentarea unor cadre/situații  veridice ( autorul realist dorește să prezinte realitatea exact cum este ea)
 • naratorul neimplicat/omniscient/omniprezent/obiectiv.

3. Simbolismul

Definiție: simbolismul este un curent literar care a luat naștere în Franța, în a doua jumătate a secolului al XIX -lea, ca o reacție împortiva parnasianismului. Odată cu începerea acestui curent, se adoptă, în plan european, poezia modernă.

Reprezentanți:

Franța: Paul Verlaine, Jean Moreas

România: Alecandru Macedonski, George Bacovia , Ion Minulescu, etc.

Trăsături:

 • preferința pentru simboluri, care devin motive centrale ale poeziei
 • muzicalitatea versurilor
 • versul liber
 • teme specifice: nevroză, decadența, angoasa, melancolie, suferință, depresie, spleen (stare nemotivată de melancolie, manifestată prin plictiseală și dezgust față de tot din jur)
 • corespondența dintre  stările interioare ale poetului și anumite corespondențe exterioare, precum: natura.
 • utilizarea culorilor, dar transferându-le și alt înțeles (alb  – nevroza, reverie, sfârsit, negru – moarte, disparitie, urât, carbonizare , roșu – boala, degradare, finalitate, galben– deznadejde, dezolare, tristete, gri – angoasa, plictiseala)

*Un subiect posibil pentru subiectul al II-lea: Prezintă două trăsături care justifică încadrarea poeziei Lacustră de George Bacovia:

Lacustră

De-atâtea nopți aud plouând,
Aud materia plângând...
Sînt singur, și mă duce un gând
Spre locuințele lacustre.

Și parcă dorm pe scânduri ude,
În spate mă izbește-un val --
Tresar prin somn și mi se pare
Că n-am tras podul de la mal.

Un gol istoric se întinde,
Pe-același vremuri mă găsesc...
Și simt cum de atâta ploaie
Pilonii grei se prăbușesc.

De-atâtea nopți aud plouând,
Tot tresărind, tot așteptând...
Sînt singur, și mă duce-un gând
Spre locuințele lacustre. 

Răspuns posibil:

  Poezia "Lacustră" de George Bacovia aparține simbolismul, datorită particularităților sale de conținut.
  Prima trăsătură care încadrează poezia în estetica simbolistica este reprezentată de tema specifica: starile apăsătoare are poetului. Motivele literare care conturează această temă sunt "ploaie", "mal". 
   A doua trăsătură specifică constă în prezența simbolului  "Lacustra", element care aparține cadrului natural și este ridicat la rang de simbol în Universul literar, totodată fiind repetat de doua ori în poezie și menționat în titlu, fapt care conferă muzicalitate acestei creații lirice. (răspuns oferit de eleva: Negrușeri Domnica, Liceul Tehnologic "Ștefan cel Mare" Cajvana)

4. Tradiționalismul

Definiție: tradiționalismul este o orientare literară a literaturii române către folclor și etnografie, către civilizația rurală în tematica operelor literare, concomitent cu respingerea culturii urbane moderne.

Reprezentanți:  Ion Pillat, Adrian Maniu, Vasile Voiculescu, Aron Cotruș, Radu Gyr.

Trăsături: ​​​​​​​

 • preocuparea pentru aspectele din folclor, mit, istorie, religie.
 • paseismul
 • teme specifice: valorificarea trecutului, legătura omului cu pământul, legătura dintre generații.
 • peisajul rural, poeții tradiționaliști preferă spațiul sătesc, considerându-l pe cel citadin ca fiind nociv pentru suflet. 

5. Modernsimul

 

 

Alte Lectii din romana