DACIA LITERARA

DACIA  LITERARĂ

 

Este prima revistă literară importantă din cultura românească.

Este reprezentativă pentru epoca pașoptistă, pentru perioada dintre 1830 și 1860, care cuprinde pregătirea, desfășurarea și anii ce urmează revoluției de la 1848, până la realizarea Unirii dintre Țara Românească și Moldova, unul dintre idealurile majore ale revoluționarilor.

 

Revista „Dacia literară” a apărut la Iași, în 1840, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

 

Titlul revistei sugerează ideea unirii culturale a tuturor  românilor de pe teritoriul vechii Dacii, ca premisă a unirii lor politice.

 

Primul număr al revistei se deschide cu articolul-program intitulat „Introducție”, în care Kogălniceanu expune principiile după care se va conduce revista. El combate excesul de traduceri din alte limbi, mai ales dacă aceste traduceri nu sunt de calitate. El militează pentru o literatură românească originală, pentru care propune, ca principale surse de inspirație istoria națională, natura patriei și folclorul.

 

Kogălniceanu susține necesitatea criticii literare ca mod de a impune valorile autentice și promite că revista va practica o critică ce va viza opera, iar nu persoana autorului.

 

Susținând necesitatea criticii, Kogălniceanu se opune implicit lui Ion Heliade Rădulescu, care considera că, în acea etapă de început a literaturii române, scriitorii trebuie încurajați să creeze, critica putând să-i descurajeze. Susținând critica, „Dacia literară” se afirmă ca o precursoare a Junimii.

Alte Lectii din romana