Diviziunea celulara: Mitoza

 Mitoza - este diviziunea celulelor somatice. Se caracterizează prin păstrarea numărului de cromozomi.
Celula care intră în diviziune are 2n cromozomi (două seturi de cromozomi: un set de la mamă şi un set de la tată), adică este diploidă. În urma mitozei rezultă două celule fiice, fiecare cu 2n cromozomi.

 

Mitoza se desfăşoară în următoarele etape: profaza, metafaza, anafaza şi telofaza.
Profaza se caracterizează prin condensarea cromozomilor (spiralizarea acestora), dezorganizarea progresivă a nucleolului, deplasarea la polii opuşi a centriolilor şi formarea fusului de diviziune şi dezorganizarea membranei nucleare.

 

 

Metafaza este etapa în care cromozomii bicromatidici se spiralizează la maxim şi se prind cu centromerii de filamentele fusului de diviziune. Cromozomii bicromatidici se aşază într-un singur plan formând placa ecuatorială sau metafazică. În această fază, cromozomii pot fi fotografiaţi, decupaţi şi ordonaţi în perechi obţinând
cariotipul speciei respective.

 

 

Anafaza – în care cromozomii clivează longitudinal de la nivelul centromerilor şi devin monocromatidici. Anafaza este considerată ca fiind momentul în care cromozomii monocromatidici se află la jumătatea distanţei dintre ecuator şi polii celulei.

 

Anafaza

 

Telofaza – încheie diviziunea nucleului. Fenomenele sunt invers faţă de profază: cromozomii se decondensează, reapar nucleolii, se reface membrana nucleară şi dispare fusul de diviziune.

Telofaza

 

Paralel sau succesiv cu evenimentele telofazei are loc diviziunea citoplasmei sau citochineza.
La plante, citochineza se realizează prin formarea unui perete transversal, iar la animale are loc ştrangularea progresivă, mediană a celulei mamă.

 

Celule fiice diploide

 

 

««« Diviziunea celulara

Alte Lectii din biologie