Economia. Agricultura. Industia Europei

ECONOMIA

Economia europeană prezintă două situaţii:

 • state cu economie dezvoltată (majoritatea)
 • state aflate în dezvoltare

Economia – ramuri –

A. Agricultura
B. Industria
C. Servicii

 • A G R I C U L T U R A

 

Agricultura – ramuri – 1. Cultura plantelor
2. Creşterea animalelor

 • Cultura plantelor

 

Condiţii:
Fondul funciar = totalitatea suprafeţelor (având diferite calităţi)
În România, fondul funciar se împarte în: terenul agricol ( teren arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi): 61 %; păduri: 28 %; ape-bălţi: 3,8 %; alte suprafeţe: 6,3 %.
Solurile
Cele mai fertile sunt solurile din clasa molisolurilor: cernoziomurile, urmate de cernoziomuri levigate aflate sub stepa din partea de est a Europei. Prin îmbogăţirea proprietăţilor solului, sunt utilizate pentru culturi şi solurile din clasa argiluvisolurilor şi din clasa cambisolurilor (desfăşurate larg în jumătatea de vest a Europei).
Relieful
În zona de câmpie se practică culturile arabile, în zona de deal/podiş culturile de viţă-de-vie şi pomicultura, iar în zona de munte creşterea animalelor.
Clima
Europa are agricultura de tip temperat. În partea de sud a Europei se remarcă agricultura de tip tropical, cu măslini şi citrice.

 • Cultura cerealelor: grâu, porumb, orz, sorg, ovăz şi secară

Regiunile cerealiere sunt în partea de vest şi cea centrală a Europei.

 • Plantele tehnice: floarea-soarelui, soia, sfecla de zahăr, inul şi cânepa

Floarea soarelui este cultivată în Rusia, Ucraina, România, Ungaria, Serbia, Spania, Franţa.
Sfecla de zahăr este cultivată în partea de nord-vest şi cea de nord a Europei. În România se cultivă în spaţiile mai reci, depresionare.
Rapiţa se cultivă în Franţa şi Germania.
Inul se cultivă în Franţa de Nord şi Belgia, iar cânepa în partea de sud-est a continentului.

 • Cartoful

Se cultivă din Pen. Scandinavia până în peninsulele sudice.

 • Legumele

Se cultivă în spaţiile din apropierea marilor oraşe.

 

 • Viţa-de-vie

Bazinele marine sudice deţin ponderea cea mai mare a suprafeţelor viticole: Spania, Franţa, Italia, Grecia, România, Rep. Moldova.

 

 • Creşterea animalelor

 

 • Bovinele Creşterea bovinelor este principala ramură zootehnică europeană. Marile efective sunt repartizate în Rusia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Danemarca, Olanda, Suedia, România, Polonia.
 • Porcinele În Germania, Rusia, Polonia, Spania, Ucraina, Franţa, Olanda.
 • Ovinele Regiunile cu tradiţie a transhumanţei practică creşterea ovinelor; Europa de Est, Europa de Sud şi Arhip. Britanic.
 • Sericicultura Reprezintă creşterea viermilor de mătase şi se practică în Rusia, Germania, România, Polonia datorită culturii dudului.
 • Avicultura Creşterea păsărilor este practicată în Europa de Est în jurul gospodăriilor, iar intensiv sunt crescute în Belgia, Olanda, Franţa, Germania, Danemarca.

 

 • Industria dezvoltată pe baza agriculturii

 • Industria alimentară

Această ramură economică este larg practicată de toate statele europene. Unele state vest-europene sunt exportatoare de produse alimentare, iar ţările din partea de est exportă produsele culese.

 • Industria produselor textile

Această ramură are tradiţii vechi în Europa.
Bumbacul are centrele la Manchester, Lille, Milano, Hamburg, Anvers, Lodz, Barcelona. Lâna are concentraţie mare în Regatul Unit, Franţa, Italia.
Mătase naturală se produce în Italia, Franţa, Elveţia.

 • Industria pielăriei şi a încălţămintei

Este concentrată în Europa de Vest, dar şi în Rusia.

 

 • I N D U S T R I A

 1. Industria energetică

Este industria ce prelucrează resursele energetice.
Resursele energetice sunt:
Petrolul extras din două regiuni cu rezerve mari de ţiţei:

 • bazinul caspic şi uralian
 • bazinul Mării Nordului

România extrage petrol din platforma Mării Negre, Câmpia Română, Subcarpaţi etc., dar acesta este insuficient pentru nevoile ţării noastre.
Se prelucrează în rafinării. Principalele ţării producătoare sunt Regatul Unit, Olanda, Norvegia.
Gazele naturale se extrage împreună cu petrolul, dar există în cantităţi modeste.
Gazul metan se extrage din Podişul Transilvaniei.
Cărbunii au declanşat Revoluţia Industrială. Două regiuni de extracţie se disting pe întinsul european:

 • nord-vestul Europei, Middlands în Regatul Unit, Ruhr în Germania, Silezia în Polonia
 • nordul Mării Negre, Donbass în Ucraina şi Rusia

 

 1. Industria energiei electrice

Este industria ce, folosind diferite resurse, produce energie electrică. Aceasta se produce în termocentrale, hidrocentrale, atomocentrale, geocentrale, mareocentrale.

Termocentrale
Utilizează gazul metan, gazele asociate, cărbunii, produse petroliere.
Numeroase pe întinsul continentului. Sunt extrem de poluante şi în partea de vest a Europei a început procesul de înlocuire a acestora.

Hidrocentralele
Folosesc forţa apei prin sisteme hidroenergetice construite pe râuri. Cea mai mare pondere a energiei elelctrice obţinută prin forţa apei o au Elveţia, Germania şi Norvegia.

Atomocentrale
Bazate pe resursele mari de uraniu deţinute, Franţa şi Rusia şi-au dezvoltat numeroase atomocentrale. Reprezintă o alternativă mai puţin poluantă pentru producerea energiei electrice.

Geocentrale
Acestea folosesc apele termale. Acest tip de centrală este utilizat larg în Islanda.

Mareocentrale
Energia electrică este obţinută datorită mareelor. Pe râul Rance, în Franţa există o asemenea centrală.

 

 1. Industria siderurgică

Este industria ce prelucrează fierul, utilizând şi mangan şi cocs (obţinut prin prelucrarea huilei). Cele mai mari rezerve de fier din lume sunt la Kursk – Bolgorod în Rusia, Krivoi Rog şi Nikopol în Ucraina.
Siderurgia s-a dezvoltat în spaţiile ce deţin aceste resurse: Middlands, Alsacia, Silezia, Donbass, sau în apropierea porturilor care pot asigura materiile prime: Galaţi, Dunkerque, Taranto. Statele producătoare de oţel sunt Germania, Franţa, Regatul Unit, Ucraina şi Rusia.

 1. Industria metalurgiei neferoase

Este industria ce prelucrează minereurile de cupru, plumb, zinc, aur şi argint.
Statele cu centre de concentrare şi reducere a acestor resurse sunt Germania, Franţa, Belgia, România.

 1. Industria contrucţiilor de maşini

Produsele obţinute în industria siderurgică şi a metalurgiei neferoase sunt folosite de această industrie obţinându-se utilaj petrolier, utilaje industriale, utilaj minier, autoturisme, mijloace de transport, produse electrice şi electrotehnice.
Mecanică fină şi roboţi se produc în Danemarca, Olanda, Elveţia, Austria.
Utilaj industrial excelează în Franţa şi Germania.
Material rulant se produce în Ucraina, Rusia, România, Polonia, Germania, Regatul Unit.
Autoturisme se fac în Franţa, Germania, Italia, Spania, Cehia, Polonia, România, Suedia.
Aeronautică produc statele Regatul Unit, Franţa, Germania.
Nave se fac în şantierele navale din Regatul Unit, Franţa, Islanda, Norvegia, Olanda, Danemarca, Germania.

 1. Industria chimică

Prelucrează chimic diferite materii prime: sarea, potasiul, sulful, petrolul, gazul metan, stuf, paie, cauciucul natural, apatitele, fosforitele.
Carbochimia foloseşte cărbunele şi resursele carbonice (grafit, diamante). Se produce grafit artificial în Bavaria (Germania), la Moscova şi Paris. Diamante artificiale sunt produse la Anvers, Amsterdam, Lisabona, Sankt Petersburg (Rusia), Londra. Alte produse ale acestei industrii sunt cocsul, gudronul, uleiurile speciale, fibrele chimice.

Petrochimia foloseşte ca materie primă petrolul. Produce cauciuc sintetic (mai ales, în Franţa), mase plastice, fibre, fire, răşini (în Germania, Regatul Unit, Rusia), produse clorosodice (România, Polonia), îngrăşăminte (Franţa şi Rusia).

Industria produselor farmaceutice şi cosmetice
Se află în marile metropole europene..

 1. Industria lemnului

Este industria ce utilizează masa forestieră a Europei. Cea mai întinsă pădure europeană este taigaua. Aşa se explică principalele ţări producătoare de produse lemnoase: Suedia, Finlanda, Rusia. Alături de acestea, Franţa, Spania, Italia, România, Germania.

 1. Industria materialelor de construcţie

Este industria ce utilizează rocile de construcţie şi produce ciment, var, ipsos, sticlă, articole din sticlă, ceramică pentru construcţii, ceramică fină etc.
Este localizată în proximitatea resurselor, dominând statele sudice.

© prof. Gabriel Bortoş

Alte Lectii din geografie