Enigma Otiliei George Calinescu. Rezumat. Influente balzaciene

Date biografice
S-a născut la 19 iunie 1899 la Bucureşti. Copilăria o petrece la Botoşani şi la Iaşi, apoi urmează cursurile liceului „Gh. Lazăr” din Bucureşti, ultimul an la Liceul Internat din Iaşi, iar bacalaureatul îl susţine la Liceul „Mihai Viteazul” din Bucureşti. La Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti, secţia de filologie modernă şi filozofie are ca profesori pe N. Iorga, V. Pârvan, M. Dragomirescu, Ov. Densuşianu şi Ramiro Ortiz, despre care Călinescu afirma: „tot ce-am învăţat la Universitate de la R. Ortiz am învăţat. Cu el m-am deprins a scrie cărţi, cu el am deprins meşteşugul informaţiei şi al construcţiei critice pe substrat istoric, de la el ştiu tot ce ştiu”. Susţine examenul de licenţă în italiană, secundar franceză şi română, apoi pleacă la specializare cu o bursă de doi ani la Şcoala Română din Roma, condusă de V. Pârvan, perioadă în care face intense cercetări arhivistice, deprinde tehnica strângerii de documente şi informaţii care îi va folosi atât de mult în viitoarele lucrări.
Debutează cu versuri la „Universul literar” şi „Sburătorul”, foarte apreciate de Eugen Lovinescu, care afirma: „Domnul Călinescu este mintea cea mai ascuţită a generaţiei de astăzi. Am credinţa că mă va continua în critica literară”, fapt pe care, în anul 1928, Călinescu însuşi îl va confirma: „S-a isprăvit – e de neînlăturat – sunt critic”.
Conştient de propria-i valoare, G. Călinescu se va înscire singur în nemurire:
„Nu voi pieri de tot, prin ce am scris şi am cântat
Îmi va rămâne chipul sculptat într-un bazalt”.
În 1947 devine membru al Academiei Române.
G. Călinescu moare la 12 martie 1965, în Bucureşti.
George Călinescu este o personalitate plurivalentă, de formaţie enciclopedică, tipul scriitorului total: critic şi istoric literar, eseist şi estetician, prozator şi poet, dramaturg şi publicist.

Opera lui Călinescu
Opera sa este extrem de variată, de la poezie, la cea mai completă şi mai complexă istorie a literaturii române. Sunt selectate câteva domenii şi titluri: (versuri) „Lauda lucrurilor”; „Cronicile optimistului”, (dramaturgie) „Şun sau Calea neturburată”(mit mongol); „Ludovic al XIX-lea”; „Teatru”, (proză) „Cartea nunţii”; „Enigma Otiliei”; „Bietul Ioanide”; „Scrinul Negru” (critică şi istorie literară) „Viaţa lui M. Eminescu”; „Opera lui M. Eminescu”; „Viaţa lui Ion Creangă”; „Istoria literaturii române. Compendiu”; „N. Filimon”; „Gr. M. Alexandrescu”; „Ion Creangă (viaţa şi opera)”; „V. Alecsandri”, (studii de literatură universală) „Principii de estetică”; „Impresii asupra literaturii spaniole”; „Estetica basmului”; „Scriitori străini”.
„Istoria literaturii române de la origini până în prezent” este o lucrare monumentală, unică în peisajul literaturii române, concepută iniţial în două volume, devine, aşa cum afirmă Călinescu: „un singur volum compact ca o enciclopedie”. La 15 aprilie 1941 George Călinescu anunţă finalizarea volumului, a cărui tipărire are loc în luna iulie, când, impresionat de valoarea lucrării, Al. Rosetti îi scrie autorului: „Am volumul d-tale pe masă! (...) Recitesc acum ici şi colo pasaje care mă încântă. Dar, de abia acum, realizez că eşti un monstru (în sens etimologic!). Atâtea pagini! Atâta muncă! Clipe, zile, ore, ani! Ce forţă! Ce facultate! Ce uşurinţă de a scrie! Şi nicăieri oboseală, nici plictis... Dar ce fel de om eşti D-ta?” Lucrarea a fost întâmpinată cu entuziasm de toţi literaţii epocii şi a rămas o lucrare de referinţă şi o autoritate critică de necontestat în zilele noastre.

Tema operei
Romanul are ca temă viaţa burgheziei bucureştene de la începutul secolulul al XX-lea surprinsă în câteva din aspectele ei tipice, relaţiile de familie, dezumanizate de goana după bani. Supunându-se la obiect, autorul înfăţişează lumea deţinătorilor de capital şi pe aceea a ariviştilor, cu o ascuţită ironie critică.

Rezumatul operei
Felix Sima, un tânăr de 18 ani, care cutreierând străzile, încearca să găsească casa unchiului său în Bucureşti. Intrând pe strada Antim atmosfera întunecată şi vântul nu par a-l stingheri în căutarea unei case cu cat superior.
Intrând pe o portiţă mică tânărul descoperi curtea interioară a acelei case puţin deosebită de celelalte şi bătând la o uşă gotică se văzu nevoit să intre într-o anticameră cu scări şi statui reprezentându-l pe Hermes.
Sunând la un clopoţel, i se înfăţişă un bătrân care la început nu-l recunoscu şi astfel tânărul se văzu nevoit să mai analizeze încă o dată din afară toate casele.
În cele din urmă îndrăzni să revină în casa în care presupuse că stă unchiul său, domnul Costache Giurgiuveanu şi fiica sa Otilia.
La a doua încercare Otilia îl recunoscu pe Felix şi-l invită (în casă) într-o odaie înaltă unde jucau cărţi la o masă rotundă mătuşa sa, Aglae Tulea, fiica sa Aurica şi un domn mai în vârstă, chiar foarte elegant, domnul Pascalopol.
Ruşinat, Felix, se retrase pe o canapea de pluş roşu, unde descoperi alături un bărbat brodând. Era soţul doamnei Aglae, Simion.
Otilia îi dărui lui Felix două prăjituri drept cină şi apoi se îndreptă spre domnul Pascalopol, analizându-l. În cele din urmă descoperi pe degetele acestuia un inel foarte frumos pe care acesta il făcu cadou.
Obosit de drum, Felix este condus în camera Otiliei de către aceasta, pentru a se odihni.
Dimineaţa Felix se trezeşte în acorduri de pian, după ce noaptea o petrecuse destul de tensionat amintindu-şi de moartea mamei şi apoi de tatăl său, doctorul Sima, care îl părăsise şi el curând lăsându-i moştenirea în mâinile lui Costache, cumnatul său.
Felix descoperă la pian pe Otilia care îi cântă „Rapsodia ungară” de Liszt şi „Chanson Rousse”, iar apoi îl invită pe tânăr în grădină. Felul jucăuş al Otiliei îl surprinde pe Felix. Grădina destul de mare adăpostea un chioşc de fier unde Otilia se şi opri invitându-l pe Felix să stea şi el.
Pentru câtva timp tânărul rămase prizonierul fetei, care-l plimba prin întreaga casă îndeletnicindu-se în special cu probarea garderobei.
Marina, o rudă îndepărtată a lui moş Costache se ocupa de curăţenia casei şi de mâncare.
Spre seară Felix primi de la un factor poştal o scrisoare adresată Otiliei Mărculescu. Numele îl surprinse deşi nu primi nici un răspuns la această enigmă. În curând se dovedi rolul domnului Pascalopol în această casă. Leonida era un vechi prieten al lui moş Costache, care acum juca rolul unui tată adoptiv pentru Otilia, plimbând-o peste tot cu trăsura şi oferindu-i tot felul de cadouri inclusiv alimente pentru restul familiei care nu se ruşina să le accepte.
Dintre toţi, singurii care păreau revoltaţi erau cei din familia Tulea, cu precădere mătuşa Otiliei şi Aurica care nu încetau să-şi găsească un motiv pentru a o jigni.
Otilia îi povesteşte lui Felix trecutul lui Simion, care uneori devenea foarte agitat din pricina unei tinereţi în care avusese parte de multe scandaluri cu Aglae pentru multe femei cu care acesta îşi petrecea timpul.
Felix este invitat de Aurica la Familia Tulea. Spre deosebire de casa unchiului Costache, aici el descoperă o curăţenie izbitoare. Pereţii casei sunt decoraţi cu tablouri în ulei, majoritatea copii pentru care Simon şi Titi, fiul acestuia au o mare pasiune.
Felix, curios de enigma numelui Mărculescu descoperă soarta Otiliei care nu era cu mult diferită de a sa. Fata a rămas orfană de mică şi a fost crescută de tatăl său vitreg, moş Costache, căci mama o avea din prima căsătorie. Pascalopol o cunoscuse şi pe mama sa şi de atunci îi ajutase foarte mult şi de aceea Otilia îi purta o stimă deosebită.
Felix este invitat de Aglae să-l mediteze pe Titi care rămase corigent deşi avea douăzeci şi doi de ani. Aurica găseşte această ocazie nemaipomenită pentru a se ataşa de Felix.
Titi se dovedi a fi un copil menajat de familie, ocrotit de Aglae şi care făcea parte dintre acei băieţi mediocrii care nu ştiau decât să râdă pe seama profesorilor. Aurica, deşi trecută de prima tinereţe încerca să-şi ascundă vârsta prin aplicarea prea multor farduri. Îşi petrecea zilele plimbându-se pe calea Victoriei în încercarea de a-şi găsi un băiat care să o placă. Pentru moment Felix era victima sa, fiind nevoit s-o însoţească în plimbări.
Cu timpul, Felix se obişnui cu această stranie familie, devenind şi el mai independent şi mai ambiţionat în clădirea unei cariere strălucite urmând facultatea de medicină. Banii necesari pentru anumite cărţi îi sunt procuraţi de Otilia, moş Costache dovedindu-se prea zgârcit.
Felix se simte tot mai atras de Otilia pe care o admiră şi cu care petrece din ce în ce mai mult timp.
Vizita făcută domnului Pascalopol îi dezvălui luxul şi eleganţa unui adevărat nobil. Descoperi în persoana moşierului atât un rival cât şi un prieten.
Noaptea, Otilia urcă în camera lui Felix şi-l convinse să accepte propunerea lui Pascalopol de a-l însoţi amândoi la ţară. Felix acceptă în cele din urmă de dragul Otliei.
La începutul lunii august, Olimpia, cel mai mare copil al Aglaei îşi face apariţia acasă împreună cu Stănică, concubinul ei, cu care avea un copil. Simion nu-şi recunoaste fiica şi refuză să-i dea o casă de locuit şi zestrea sa.
Stănică, prin minciuni şi scrisori adresate domnului Pascalopol cum că se împuşcă, reuşi să strângă ceva bani de la toţi şi să-l înduplece pe Simion pe motiv că mai are câteva luni de trăit să-i dea zestrea Olimpiei.
Călătoria făcută de la gara Ciulniţa până la moşia lui Pascalopol îi impresionează pe cei doi. În drum spre conac sunt asaltaţi de o turmă de bivoli. Casa amenajată în stil rustic atrage atenţia oaspeţilor. Otilia e dornică să guste toate plăcerile de la ţară urcându-se în hambare şi scăldându-se într-un lac. Moşierul e reţinut de numeroase treburi, timp în care Felix profită de compania Otiliei mărturisindu-i dragostea, dar şi temându-se de puterea financiară a moşierului.
După două săptămâni cei doi se hotărăsc să vină acasă.
Între timp, fiul Olimpiei şi al lui Stănică, Aurel Raţiu, moare, iar tatăl înduioşat îi publică în ziar decesul amintind toate rudele, în speranţa de a obţine cât mai mult sprijin financiar.
Felix, student acum în anul întâi la medicină, se vede reîntors din nou victima criticilor aduse de Aglae şi de Aurica la adresa lui, care nu se purtase ca un gentleman făcând-o să spere atâta timp că o va cere de soţie. Titi pare cuprins de febra amorului şi îi face avansuri nepoliticoase Otiliei, care se supără şi se ceartă cu Aglae. Aceasta nu mai veni deloc pe la moş Costache spre întristarea acestuia şi bucuria fetei.
Titi nu pare a fi intimidat de aceste evenimente, continuând să copieze cărţi poştale, deşi între timp era şi el student la belle-arte.
Stănică e cel care pare din ce în ce mai interesat de soarta lui moş Costache bănuind că acesta ar avea o mare avere şi aducându-l, în scopul obţinerii acesteia prin tratament, pe un oarecare doctor Vasiliade ca să-l examineze. Singurul care urmăreşte planul este Pascalopol, avertizându-l de altfel pe bătrân.
Între Felix şi Otilia se clădeşte o relaţie de profundă prietenie şi ataşament. Felix îi mărturiseşte iubirea, iar Otilia pare şi ea înduioşată însă priveşte totul în mod copilăresc dovedind şi mai multă inocenţă în ceea ce face. Grija sa pentru Felix pare mai mult a unei surori.
Ruşinat, Felix îşi pune pe hârtie toate patimile sale într-o scrisoare adresată Otiliei, însă ea nu-i dă nici un răspuns. Mâhnit lipseşte de la prânz, iar Otilia alarmată porneşte în căutarea lui, găsindu-l la Băneasa. Acolo ea îi mărturiseşte iubirea, dar e conştientă de mediocritatea oricărei fete de a putea simţi pasiuni atât de măreţe şi îl sfătuieşte pe Felix să-şi clădească o carieră strălucită.
Îndemnat de acest impuls, băiatul perseverează mult dedicându-şi timpul studiului.
Timpul petrecut împreună şi discuţiile avute încep să devină ceva comun şi obişnuit între cei doi.
Într-un moment de gelozie, Felix o roagă pe Otilia să nu se mai întâlnească cu Pascalopol, însă tot el, invitat de acesta la el acasă, îşi dă seama de greşeala făcută faţă de Otilia, care asemeni mamei sale are nevoie de luxul şi de mofturile burgheziei de la acea vreme. Pentru ea, viaţa e o continuă sărbătoare, iar conflictele cu moştenirea lui moş Costache încep să o obosească din ce în ce mai mult.
Felix este sărutat prima dată de Otilia când îi comunică acesteia că-l va mai putea vedea pe domnul Pascalopol asigurat şi de fată şi de acesta că între ei nu se va petrece nimic datorită vârstei. Sohaţchi, un coleg de faculate al lui Titi, îl atrage pe acesta în familia sa căsătorindu-l cu sora lui Anca.
Familia lui Titi şi în special Aglae acceptă cu greu această idee pentru ca în cele din urmă mutarea celor doi într-o casă, Ana să devină independentă şi să ceară divorţul pe baza împotrivirii de caracter.
Titi refuză la început, însă sfaturile mamei îl răzgândesc.
Felix este nerăbdător până la majorat dorind să plece cu Otilia şi cu banii primiţi drept moştenire de la tatăl său. În casă discuţiile despre adopţia Otiliei de către moş Costache declanşează un nou val cu scandaluri din partea Aglaei. În cele din urmă fata pare scârbită de ura acesteia şi-i cere lui moş Costache să nu mai ajute pe nimeni evitând astfel tribunalele cu care-l ameninţase Aglae pe fratele său.
Renunţând la adopţie, Otilia pleacă cu Pascalopol la moşie, spre surprinderea lui Felix, care rămâne dezamăgit şi se refugiază în braţele unei curtezane Georgeta cunoscută la un restaurant prin Stănică.
Ajutat de un profesor universitar, Felix înaintează în carieră fiind primit spre invidia tuturor într-un ospiciu pentru unele cercetări. În urma acestor decrementări scoate un articol în limba franceză pe care însă numai un profesor universitar i-l laudă. Vizitele făcute Georgetei se înmulţesc aflând cu ocazia acestora şi trecutul fetei care nu era cu mult diferit de al Otiliei. Rămasă şi ea orfană de mamă cunoscuse o mamă vitregă care o pervertise învăţând-o să preţuiască luxul şi să ţină companie bărbaţilor, însă ea rămase în adânc credincioasă vieţii cu familia pe care de altfel şi-o dorea. Stănică profită de această slăbiciune a ei şi o prezintă lui Titi care atras fizic de frumuseţea sa o invită acasă unde îi promise Aglaei că o va lua de soţie.
Felix primeşte o carte poştală de la Otilia care se afla în Paris cu Pascalopol şi îi scrie la rându-i o scrisoare. Stănică încearcă să oprească vânzarea imobilului unde domnul Iorgu îşi avea restaurantul pentru a profita de serviciile acestuia, însă Felix pune capăt acestor şantaje, ducându-l într-o zi pe moş Costache în biroul domnului Iorgu şi ajutând astfel la încheierea afacerilor între cei doi. Moş Costache începe să-l preţuiască din acel moment din ce în ce mai mult pe Felix, deşi bani nu-i acorda decât printr-un contract de împrumut din propriul său fond.
Simion începe să se poarte tot mai ciudat şi îi dăruieşte lui Felix un caiet cu însemnările sale.
Stănică este din ce în ce mai dornic să divorţeze de Olimpia.
Felix, deranjat de gândurile lui Titi de a se căsători cu Georgeta îi dezvălui acesteia trecutul domnului Tulea spre revolta acestuia care este dornic al întâmpina într-o luptă iscată întâmplător. Ultima dată când Felix merge la Georgeta se întâlneşte cu un bătrânel simpatic care nu pare deloc surprins de indiscreţia produsă şi se prezintă drept generalul Păsărescu.
Stănică şi familia Tulea se simt datori de a-i trimite o carte poştală Otiliei în care Simion se semnează drept „Isus Cristos”.
Felix are ocazia să-l cunoască pe Weissmann, un coleg de facultate care-i trezeşte pasiuni nebănuite pentru poezie. Discuţiile avute cu acesta îi dezvăluie situaţia materială dificilă a studentului, dar şi spiritul practic al acestuia, care face injecţii şi consultă diferite persoane pentru a-şi întreţine fraţii şi surorile.
Cina la restaurantul domnului Iorgu în cinstea aniversării fiicei sale minore îi reunesc la aceeaşi masă pe Georgeta cu generalul, pe Stănică, Olimpia, Aglae, Titi, Felix şi moş Costache. Aglae pare foarte interesată de viitorul fiicei celor două gazele în speranţa că o va căsători cu Titi, în timp ce Felix se simte din ce în ce mai jignit de purtările Georgetei.
La început, după o uşoară criză, familia Tulea ignoră purtările lui Simion, care începuse să aiureze şi să mănânce multă pâine, însă văzând că situaţia devine insuportabilă, Aglae ajutată de Stănică şi de Weissmann îl duc la un sanatoriu. Titi se află în centrul atenţiei pentru Aglae care urmăreşte să-l însoare cât mai bine spre dezamăgirea Aurichii şi a Olimpiei.
La întoarcearea din Franţa, Pascalopol îi dezvăluie lui Felix şi Otiliei misterul comportamentelor bizare ale Aglaei înfăţişând prin exemplele unei familii pe care o cunoscuse în tinereţe concepţia unor femei mediocre, incapabile a-şi împărţi iubirea între copii şi tatăl lor.
Stănică face o vizită lui moş Costache şi lui Felix aducându-le în casă nişte colegi necunoscuţi de Felix pe care îi pune să-l examineze pe bătrân. Îşi manifestă în acelaşi timp un interes deosebit faţă de studiile lui Felix pentru a avea un pretext să-l urmărească pe moş Costache.
Cel mai mult pe Felix îl supără comportamentul celor două domnişoare care încep să cânte fără îndemânare la pianul Otiliei.
Trecutul lui Stănică şi familia sa numeroasă ne sunt prezentate prin prisma unei vizite a acestuia la o mătuşa a sa pe nume Agripina.
Aici se întâlneşte cu rudele sale bogate faţă de care simte o oarecare invidie şi profită de ocazie pentru a împuţina porţelanurile mătuşei sale.
O nepoată a sa de 16 ani pe nume Lili îşi manifestă dorinţa de a se căsători, iar Stănică îl recomandă tatălui acesteia pe Felix Sima, în special pentru că dorea a aduce în rândurile familiei sale şi oameni culţi.
Ajuns acasă cumpără nişte prăjituri Olimpiei şi află de fuga lui Titi de acasă.
Felix visează că Otilia cântă la pian, însă spre surprinderea sa totul pare a fi realitate.
Revăzându-se, cei doi povestesc îndelung în timp ce Felix se simte tot mai atras de Otilia şi de schimbarea acesteia devenită mai rotundă la faţă, mai feminină şi mai enigmatică.
Felix regretă că nu profitase de ocazia pe care Otilia i-o dăruise înaintea plecării cu Pascalopol, dormind la el în cameră.
Moş Costache are planurile sale cu cei doi tineri începând să adune materiale de construcţii pentru o casă unde cei doi, Felix şi Otilia aveau să stea după moartea sa.
Stănică îi face cunoştinţă lui Felix cu Lili spre supărarea lui Titi care este atras de fată şi nu înţelege de ce toate sunt atrase de băiatul doctorului Sima.
Din cauza unei uşoare insolaţii şi a efortului, moş Costache are un atac, în urma căruia toată familia Tulea îşi petrece două zile în casa bătrânului ignorând boala acestuia. Pascalopol aduce un doctor avizat, profesor la universitate, care recomandă multă linişte şi odihnă bolnavului.
Doctorul Vasiliad îşi simte periclitată prezenţa de un nou rival.
Moş Costache se însănătoşeşte şi îi alungă din casă pe toţi cei din familia Tulea fiind de acord cu propunerea lui Pascalopol de a deschide un cont în bancă pe numele Otiliei cu suma de 300000 lei, însă nu-i dă banii, încrezându-se în sănătatea sa. Moşierul însă deschide contul şi depune în el 100000 lei pe numele Otiliei.
După infarct moş Costache devine din ce în ce mai speriat de moarte, la aceasta contribuind şi Stănică care îi povestea tot felul de nenorociri.
Consultă diferiţi doctori, urmează chiar un tratament chetuind bani pe medicamente şi invită şi preoţii să-i sfinţească casa. Vinde apoi anumite imobile şi aduce în casă o menajeră pe nume Paulina, dar care nu stă mult pentru că bătrânul îi descoperă interesul faţă de averea sa.
Aurica se spovedeşte preotului Şuică, mărturisindu-i dorinţa de a se căsători cu un evreu şi anume cu Weissemann care îi recomandase anumite tratamente cosmetice. Într-o seară jocul de cărţi devine din nou una din delectările familiei.
Stănică o îndeamnă pe Otilia să-l convingă pe Felix să se căsătorească cu Lili.
Moş Costache are un nou atac în timp ce Felix şi Otilia se plimbau cu sania, şi în urma acestuia îi dăruieşte lui Pascalopol 100000 lei pentru Otilia.
Aglae transportă lucrurile de valoare în casa sa pe ascuns.
Stănică, după indelungi urmări află locul unde sunt ascunşi banii cănd bătrânul îi dă lui Pascalopol acei 100000 şi-l jefuieşte sub pretextul că are grijă de el pentru a o face pe Otilia să-l lase o oră singur în odaia bolnavului.
Moş Costache este surprins de atac şi în urma efortului moare.
Stănică divorţează de Olimpia şi se căsătoreşte cu Georgeta, iar apoi intră în politică.
Otilia se căsătoreşte cu Pascalopol la care pleacă la Paris.
Felix, cu ocazia războiului, devine doctor şi apoi profesor universitar şi se căsătoreşte bine intrând în cercuri înalte.
Se întâlneşte întâmplător cu Pascalopol pe tren şi află că acesta a divorţat de Otilia, fiind acum căsătorită cu un om bogat din Buenos Aires. Fotografia arătată nu mai aduce nimic din ceea ce odinioară era Otilia. Amintirile acelei idile se năruiesc în cuvintele lui moş Costache: „Aici nu stă nimeni”.

Semnificaţia titlului
Otilia este un personaj tipic de feminitate enigmatică pentru toate personajele romanului. Subiectivismul cu care este privită din mai multe puncte de vedere foarte diferite, asociază în mod fericit puritatea cu farmecul natural al vârstei, Otilia fiind de o tulburătoare seriozitate sau zvăpăiată ca o fetiţă, ceea ce dă o fascinaţie cuceritoare personajului. Amestecul teribilelor copilării, al plăcerilor de a alerga desculţă prin iarbă cu seriozitatea şi raţiunea rece cu care judecă şi explică imposibilitatea mariajului dintre ea şi Felix ne dumereşte şi fascinează. Împrăştiată şi dezordonată, acceptă cu luciditate protecţia lui Pascalopol şi respinge cu rezervă manifestările sentimentale ale lui Felix. Este înţelegătoare şi plină de tact în comportamentul ei faţă de moş Costache, dar aparent imună la răutăţile celor din clanul Tulea, ea rămâne surprinzătoare prin amestecul unui farmec juvenil cu o maturitate profundă.
Această „enigmă a Otiliei” se naşte mai ales în mintea lui Felix, care nu poate da explicaţii plauzibile pentru comportamentul fetei, ce rămâne până la sfârşitul romanului o tulburătoare întruchipare a naturii contradictorii a sufeltului feminin.
Îndrăgostit de Otilia, Pascalopol o admiră şi o înţelege, dar nici el nu poate descifra în profunzime reacţiile şi gândurile fetei, confirmându-i lui Felix în finalul romanului: „A fost o fată delicioasă, dar ciudată. Pentru mine e o enigmă”.

 

Elemente şi tehnici moderne. Influenţe balzaciene.
A) Balzacianismul este prezentat în „Enigma Otiliei” prin tema romanului, care ilustrează viaţa burgheziei de la începutul secolului al XX-lea, societate degradată sub puterea mistificatoare a banului, întreaga acţiune a romanului construindu-se în jurul averii lui moş Costache Giurgiuveanu, care concentrează faptele şi reacţiile tuturor celorlalte personaje, interesate mai mult sau mai puţin de moştenire. De altfel, Balzac a concentrat ideea că banii, averea au putere distrugătoare asupra eticii unei societăţi, afirmând: „Zeul la care se închină toţi este banul”.

B) Ideea paternităţii este nucleul epic al romanului, fapt confirmat de Călinescu însuşi, care-şi intitulase iniţial romanul „Părinţii Otiliei”. Ideea paternităţii este, de asemenea, de influenţă balzaciană, preluată probabil din romanul „Moş Goriot”, în care degradarea relaţiilor din cadrul unei familii duce, fără putinţă de tăgadă la degradarea întregii societăţi. Balzac exprimă această idee prin replica lui Goriot, aflat pe patul de moarte: „Patria o să piară dacă taţii sunt călcaţi în picioare. Societatea, lumea se bazează pe paternitate, totul se prăbuşeşte dacă nu-şi mai iubesc copii părinţii”. Relaţiile interfamiliare sunt degradate şi în romanul lui Călinescu. Sentimetele paterne ale lui Costache Giugiuveanu pentru Otilia sunt învinse de avariţia personajului, el neputând asigura „fe-fe-fetiţei” lui traiul în viitor, aceasta fiind nevoită să se mărite cu Pascalopol. Acesta, la rândul lui, nu-şi defineşte foarte bine sentimentele faţă de Otilia, nu ştie cât o iubeşte ca un tată şi cât ţina la ea ca o iubită, nu poate distinge „ce e patern şi ce e viril” în relaţia sa cu tânăra Otilia. Relaţia familială a Aglaei cu fratele ei, Costache, se degradează profund din cauza averii acestuia, distrugând orice sentimente fraterne între cei doi. Relaţia familiei Olimpia – Stănică Raţiu se rezumă la discursuri fade despre familie şi societate, tema dizertaţiilor sale fanfaronade fiind paternitatea, o teorie demagogică prin care Stănică stoarce bani de la oricine. Aurica şi-ar dori o familie, dar deoarece concepţia sa este complet falsă, nu reuşeşte să-şi întemeieze un cămin. De asemenea, relaţiile din cadrul familiei Tulea sunt total degradate. Aglae stăpâneşte cu autoritate distrugătoare destinele copiilor ei, iar Simion, ca tată şi ca soţ, este total neavenit, incapabil şi neputincios de a fi un „cap de familie”.

Alte Lectii din romana