Epoci şi Ideologii Literare

Epoci şi Ideologii Literare
Cele trei perioade fundamentale ale evoluţiei literaturii române au grupat scriitorii în orientări sau curente literare, în jurul unor reviste şi a unor personalităţi care şi-au asumat rolul de îndrumător cultural şi literar în epocă.
In perioada paşoptistă (1830-1860), Mihail Kogălniceanu are rolul de îndrumător al fenomenului cultural-literar, iar revista al cărei program literar orientează literatura timpului este Dacia literară, din care apar la Iaşi numai trei numere, dar în care se publică opere ale celor mai valoroşi scriitori ai vremii (de exemplu: C. Negruzzi, Vasile Alecsandri, Grigore Alexandre seu).
Epoca marilor clasici (aproximativ 1870-1885) se leagă de activi­tatea societăţii şi a cenaclului Junimea, de revista Convorbiri literare (redactor Iacob Negruzzi) şi de activitatea de îndrumător cultural-literar a lui Titu Maiorescu, cel care impune o direcţie nouă în literatura română. Operele marilor clasici ai literaturii române, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Ioan Slavici, I.L.Caragiale, sunt publicate în paginile revistei sau citite în şedinţele cenaclului.
O altă perioadă de efervescenţă creatoare în domeniul literaturii române este perioada interbelică (1920-1940). Modernismul românesc, existând în epocă în paralel cu orientarea tradiţionalistă, este o orientare impusă de E. Lovinescu, atât prin lucrările publicate, cât şi prin activitatea cenaclului şi a revistei Sburătorul. Fără a fi în mod obligatoriu fideli cenaclului, în care unii dintre ei pătrund pentru diferite perioade, în re­vistă publică scriitori importanţi ai literaturii române, uneori chiar opuşi direcţiei lovinesciene: Ion Barbu, Camil Petrescu, G. Călinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Tudor Vianu, Ilarie Voronca, Felix Aderca ş.a.
Cei trei îndrumători ai literaturii române şi-au fundamentat con­cepţia estetică prin texte de doctrină literară, care configurează direcţiile de evoluţie a literaturii române. Titu Maiorescu şi E. Lovinescu sunt nu numai teoreticieni, ci şi critici de direcţie.

Alte Lectii din romana