Ereditatea si Variabilitatea lumii vii: Determinismul cromozomial al sexelor

DETERMINISMUL CROMOZOMIAL AL SEXELOR


     Tipul Drosophila de determinism cromozomial al sexelor se regăseşte şi la mamifere, inclusiv la om, şi la unele plante –spanac, cânepă, hamei. Th. Morgan a demonstrat existenţa unor cromozomi ai sexului (heterozomi) la femelă (XX) şi la mascul (XY).

Acest determinism cromozomial al sexelor asigură în descendenţă un raport constant şi egal între sexe (sex_ ratio 1:1).

Femelele sunt homogametice pentru că produc un singur tip de gameţi ( cu cromozomul X), iar masculii sunt heterogametici pentru că produc două tipuri de gameţi (unii cu cromozomul X, alţii cu Y).

 

     Un alt tip de determinism cromozomial este tipul Abraxas (fluture) pe care îl întâlnim la amfibieni, reptile, păsări.

Tipurile de heterozomi sunt: XX pentru masculi care sunt homogametici şi XY pentru femele care sunt heterogametice.

→ Influenţa mediului asupra eredităţii 

 Cuprins: Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetala si Animala

Alte Lectii din biologie