Ereditatea si Variabilitatea lumii vii: Influenta mediului asupra ereditatii

INFLUENŢA MEDIULUI ASUPRA EREDITĂŢII

 


Mutaţiile sunt modificări bruşte ale structurii şi funcţiilor materialului genetic, care se pot transmite ereditar şi nu sunt cauzate de recombinări genetice.

 


Clasificarea mutaţiilor se poate realiza după mai multe criterii:
- după tipul celulei afectate, mutaţiile pot fi gametice (se transmit ereditar) şi somatice (apar în cursul vieţii individuale şi afectează doar anumite părţi din organism; nu se transmit descendenţilor decât dacă aceştia se înmulţesc vegetativ);

- după modul în care apar, mutaţiile pot fi naturale (cu frecvenţă redusă) şi artificiale sau induse (cu frecvenţă mai mare);

- după cantitatea de material genetic implicat, mutaţiile sunt: genomice, cromozomiale şi genice. Mutaţiile genomice afectează setul haploid de cromozomi din celulele somatice. Pot fi poliploidii (se multiplică numărul de genomuri) şi aneuploidii (se modifică numărul anumitor cromozomi din genom).

 

Organismele poliploide se împart în autopoliploide, care îşi multiplică singure setul de cromozomi şi rezultă forme tri- şi tetraploide (ex. viţa de vie, mărul, salcia, plopul, sfecla de zahăr, secara) şi alopoliploide care au rezultat din hibridări interspecifice ( ex. grâul comun este un hexaploid format pe cale naturală în mai multe etape: încrucişarea a două specii diploide şi obţinerea unei forme tetraploide; acestă formă tetraploidă a fost încrucişată cu alta diploidă şi a rezultat o specie hexaploidă).


Aneuploidia reprezintă o modificare inexactă a setului de cromozomi prin non-disjuncţia sau nesepararea cromozomilor în cursul meiozei. Rezultă astfel gameţi cu n+1 sau cu n-1 care, prin fecundarea cu gameţi normali, vor da naştere unor indivizi cu monosomie (2n-1) sau cu trisomie (2n+1).
 

 

Mutaţiile cromozomiale sunt cauzate de ruperi ale unor fragmente din cromozomi care pot duce la: translocaţii (ataşarea unui segment cromozomal la un cromozom neomolog), deleţii (pierderea unui segment), inversii (inversarea ordinii genelor într-un cromozom), duplicaţii (translocarea unui segment cromozomal pe cromozomul omolog).

 

Mutaţiile genice constau în modificarea structurală a unei singure gene.
Mecanismele care produc mutaţii genice sunt: substituţia, adiţia de nucleotide, deleţia sau inversia ordinii nucleotidelor. Mutaţiile genice pot fi dominante, recesive, codominante, semidominate sau letale.

Factorii care produc mutaţii se numesc factori sau agenţi mutageni. Agenţii mutageni pot fi:

  • fizici (radiaţii neionizante – UV, radiaţii ionizante: raze Rontgen, gamma, alfa, beta);
  • chimici (alcaloidul colchicina extras din brânduşa de toamnă şi care blochează fusul de diviziune, agenţi alkilanţi precum iperita – gaz de luptă utilizat în Primul Război Mondial -, derivaţi ai bazelor azotate, medicamente, pesticide) sau
  • biologici (virusurile rubeolei, oreionului, hepatitei, herpesului care produc tumori, sarcoame, leucemii).

 

→ Genetică umană: boli ereditare – clasificare şi exemple 

 Cuprins: Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetala si Animala

Alte Lectii din biologie