Eseu Biologie: Mitocondriile

MITOCONDRIILE - constituenţi de bază ai celulelor eucariote

Planul eseului:

Tipuri de celule
Constituenţii celulei eucariote
Structura mitocondriilor
Rolul mitocondriilor

În lumea vie există două tipuri fundamentale de organizare celulară: procariot şi eucariot.
Tipul procariot este întâlnit la bacterii şi cianobacterii şi se caracterizează prin absenţa unui înveliş nuclear. Materialul genetic procariot se mai numeşte nucleoid sau echivalent nuclear.

Tipul de organizare eucariot se întâlneşte în celulele celorlalte organisme şi se caracterizează prin prezenţa unor învelişuri nucleare. Celula eucariotă prezintă o compartimentare a spaţiului celular printr-un sistem de membrane, care delimitează compartimente specifice numite organite celulare.

În alcătuirea celulei eucariote se află: membrana celulară (rol în delimitarea şi protecţia celulei, dar şi în asigurarea schimburilor selective cu mediul), citoplasma (soluţie coloidală), nucleul (delimitat de un înveliş dublu; conţine informaţia genetică necesară proceselor metabolice şi diviziunii celulare), organite celulare: ribozomi cu rol în sinteza proteinelor, aparatul Golgi - rol secretor, RE- rol de transport, lizozomi - rol în digestia celulară, vacuole - rol în depozitarea unor substanţe, mitocondrii.

Celulele vegetale au, în plus, perete celular şi plastide (rol în fotosinteză).

Unele celule eucariote pot avea organite de mişcare: cili, flageli, pseudopode.
Mitocondriile – sunt prezente în toate celulele eucariote aerobe. Au formă, număr şi mărimi variabile şi sunt autodivizibile deoarece au material genetic propriu de tip procariot (motiv pentru care se consideră că sunt bacterii aerobe care au realizat simbioză cu celulele eucariote).

Structură: - înveliş dublu: membrana externă, netedă, cu pori şi membrana internă, cutată, impermeabilă şi energizantă;
- matrix sau matricea mitocondriei - este o soluţie de substanţe organice şi minerale în care domină enzimele implicate în ciclul Krebs;
- aparatul genetic de tip procariot.

Rolul mitocondriilor - asigură respiraţia celulară. Respiraţia aerobă care se desfăşoară în mitocondrii este precedată de o fază anaerobă, care se desfăşoară în citoplasmă. Produşii respiraţiei anerobe (acidul piruvic) intră într-un lanţ de reacţii numit ciclul Krebs, unde sunt dehidrogenaţi în prezenţa oxigenului, produsul final al reacţiei fiind dioxidul de carbon. Ciclul Krebs se desfăşoară în matricea mitocondrială.
Atomii de hidrogen eliberaţi se unesc cu oxigenul şi formează apa.
Aceste reacţii de oxido-reducere se desfăşoară în cristele mitocondriale. Din toate aceste procese rezultă energie care este înmagazinată în legături macroergice de tip ATP (adenozin trifosfat). Prin degradarea aerobă a unei molecule de glucoză se obţin 36 molecule de ATP, echivalent cu 675 Kcal. Datorită acestor procese energetice, mitocondriile au fost numite „uzinele energetice” ale celulei.

 

 Cuprins: Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetală și Animală

Alte Lectii din biologie