EVOLUTIA TERITORIULUI ROMANIEI

EVOLUTIA TERITORIULUI ROMANIEI

Nr crt

Era

Perioada

caracteristici

 

 

1

 

 

PRECAMBRIAN

ARHAIC

- pe terit. Rom.  se află partea vestică  a Platformei. Est-Europene. ce coboară în trepte spre C. Orient. si form. baza din NE Pod. Mold.

-ac. suportă o cuvertură de depozite sedim. paleozoice, mezoz. si neozoice, dintre care cele mezoz. apar la zi în malul Prutului, iar cele neozoice în  lungul alf. lui

- La sf. PROTEROZOICULUI   a avut loc orog. baikaliană, care a înălţat partea centr. a Dobr.(Pod.Casimcei) şi a cutat şist. verzi din care ac. e alc.

 

PROTEROZOIC

 

 

 

2

 

 

 

PALEOZOIC

CAMBRIAN

 

- s-a prod. orog. caledonică care a reînălţat Pod. Casimcei

- are loc orog. hercinică ce a form. M-ţii Măcin.

- În urma ac. orog. apar primele cute sub apă ale Carp.

ORDOVICIAN

SILURIAN

DEVONIAN

CARBONIFER

PERMIAN

3

MEZOZOIC

TRIASIC

- au avut loc doar transgresiuni şi regresiuni marine care au umplut geosincl. carp cu depuneri sedim. form. din (conglomerate, gresii, argile, calcare) şi form. unei cuveturi sedimentare în spaţiul din faţa Carp.

- Depozitele din geosincl. carp. au fost cutate şi scoase de sub ape în timpul orog. alpine care a ţinut din CREATACIC până la încep. CUATERNARULUI (200 mil. ani).

- ca o consecinţă a orog., în int. arcului carp. are loc scufundarea lentă a baz. Trans., inundarea sa de către ape şi apoi umplerea treptată până la sf. NEOZOICULUI, cu depoz. sedim.(argile,nisipuri,gipsuri,sare).

JURASIC

CRETACIC

4

NEOZOIC

PALEOGEN

- în ultimele faze de cutare ale orog. alpine iau naştere subcarp. şi o parte din dealuri.

- se form. toate celelalte forme de relief: D. de Vest, D. Tulcei, Pod. Babadag, Pod. Mold., Dobr. de Sud, Pod.Getic şi C. Rom. şi C. de Vest.

- au avut loc erupţii vulcanice (PLIOCEN) care ridică 2 lanţuri de munţi vulcanici pe rama int. a Carp. Or. şi sudul M. Apuseni.

- se form. şi depr. intramontane.

- la sf. NEOZOICULUI şi încep. CUATERNALULUI apele se retrag din depr. intram. fiind drenate de o reţea dif. de râuri (Depr. Braşov, Giurgeu, Ciuc, Maram.)

-  placa moesică pătrunde sub Carp. Mer. şi  îi ridică cu 1000, faţă de ceilalalţi. -  -  se individualiz. cursul Dun.

NEOGEN

PLIOCEN

5

CUATERNAR

PLEISTOCEN

- clima a suferit o răcire generală (PLEISTOCEN) ajungând la latit. ţării noastre, succesiv subpolară (în per. glaciare) şi temperată (în per. interglaciare)

- crestele mai înalte de 2000m ale Carp. au fost acoperite cu gheţari, care au sculptat circuri, văi glaciare şi creste.

- molidul coboară spre regiunile joase.

- o dată cu încălz. climei (HOLOCEN) (acum cca 10 000ani)gheţarii s-au topit, apele curg. au modelat prin eroziune şi acumulare văile, terasele şi luncile, definitivând actuala înfăţişare a terit. ţării noastre.

- Dun. care se  vărsa într-un vechi golf al M.N. şi definitivează cursul. Golful Halmyris a fost colmatat şi transf. în actuala deltă.

HOLOCEN

Alte Lectii din geografie