Excretia la plante

EXCREŢIA
Excreţia reprezintă eliminarea unor substanţe din corpul plantelor sau animalelor. Substanţele eliminate pot fi rezultate din procesele metabolice (dezasimilaţie ), pot fi substanţe care se găsesc în exces la un moment dat, pot fi substanţe străine pătrunse în organism (ex. medicamente) sau substanţe cu rol de semnal chimic (ex. nectarul).

 

EXCREŢIA LA PLANTE
Plantele utilizează doar 1% din apa absorbită pentru fotosinteză,iar restul de 99% se elimină sub formă de vapori,prin transpiraţie sau sub formă de picături, prin gutaţie (fenomen mai rar).

 

Transpiraţia
Procesul se desfăşoară la nivelul stomatelor, prezente mai ales la nivelul frunzelor. O cantitate redusă de apă se poate elimina prin cuticula celulelor din epiderma frunzelor (1/10din vapori).

Celulele stomatelor prezintă clorofilă, astfel că, la lumină, realizează sinteza de substanţe organice solubile a căror concentraţie creşte. Ca o consecinţă, ele absorb apă din celulele vecine, se deformează şi ostiola se deschide permiţând transpiraţia.

Se observă un ciclu de închidere – deschidere a stomatelor în funcţie de lumină şi temperatură.

 

Avantaje ale transpiraţiei:

- asigură forţa de sucţiune necesară absorbţiei şi transportului sevei brute în plantă;
- împiedică supraîncălzirea plantelor;
- menţine ostiolele deschise, asigurând schimbul de gaze necesar fotosintezei şi respiraţiei;
- favorizează coacerea fructelor prin deshidratare.

Excreția la animale

 

 Cuprins: Lectii pregatitoare pentru examenul de bacalaureat la Biologie Vegetală și Animală

Alte Lectii din biologie