Fenoli

Fenoli 1.Definitie:sunt compusi organici care contin una sau mai multe grupe functionale hidroxil(−OH)legate direct de un nucleu benzenic. 2.Structura. In fenoli,nucleul benzenic atrage electronii neparticipanti ai atomului de oxigen din grupa hidroxil(−OH),intarind legatura carbon-oxigen.Consecinte: −atomul de oxigen din grupa _OH devine mai puternic legat de nucleu;grupa −OH nu poate fi inlocuita . −scade densitatea electronica a oxigenului si atomul de hydrogen este mai slab legat de el;hidrogenul esta mai usor cedat ca proton(H+) explicand aciditatea mai mare a fenolilor fata de alcooli. −creste densitatea electronica la nucleu ,ceea ce face ca fenolii sa dea mai usor reactii de substitutie decat benzenul. 3.Clasificare. Monohidoxilici. Polihidroxilici. 4.Proprietati fizice: −sunt substante cristalizate,cu miros patrunzator,characteristic. −se prezinta sub firma de cristale incolore,higroscopice,care in aer se coloreaza rosiatic datorita unui process de oxidare. −fenolul produce rani profunde si de aceea manipularea lui in laborator se face cu o foarte mare atentie. −sunt substante toxice;fenolii si crezoli se folosesc in medicina ca antiseptice; multi dintre microbii patogenii sunt distrusi chiar de solutiile de fenol ce au o concentratie de 0.5%. 5.Proprietatile chimice. A.Reactii comune cu ale alcoolilor. Reactii cu metalele alcaline. Exemplu:2C6H5−OH+2Na→2C6H5−O-Na++H2↑ fenoxid de sodiu Ractia de ardere. Exemplu: C6H5−OH+O2→6C+3H2O negru de fum B.Reactii care deosebesc fenolii de alcooli. Exemplu; 2C6H5−OH+NaOH→C6H5−O-Na++H2O fenol fenoxid de sodiu 6.Utilizari: −antiseptici − mase plastice −colorantii −fibre sintetice −revelatori fotografici

Alte Lectii din chimie