Harta Podisul Moldovei

Podisul Moldovei
Precipitatii: 400-500 mm C.Moldovei si Pod. Barladului
500-700 mm Pod. Sucevei (infl. scandinavo-baltice)
Temperatura: 8-10 gC
Etaj climatic: dealuri si podisuri
Vegetatie: silvostepa si paduri de foioase in Nord (Pod. Sucevei)
Clasa soluri: molisoluri - C.Moldovei si Pod. Barladului
argiluvisoluri - Pod.Sucevei


Mod de formare:
Podisului Moldovei este format prin depunerea sedimentelor la sfarsitul neozoicului, care stau insa pe un fundament foarte vechi: Platforma Est-Europeana (din precambrian)(cea mai veche din Ro).

Caracteristici:
- rocile sunt dispuse orizontal, cu o inclinare redusa.
- gresii si conglomerate 500-600m (alt.medie)(688m max)
- argile 200-300m
- orientare generala: NV-SE in Nord, N-S in Sud
- alunecari de teren
- se intalneste relief fluvial

Campia Jijiei - 200-300m, substrat argilos, relief relativ neted.
- intalnim podgoria Cotnari
- intalnim numeroase iazuri

Podisul Barladului: peste 500m in N, iar spre sud 200m.
- structura monoclinala
Partea sudica a Pod.Barladului (Colinele Tutovei) se caracterizeaza printr-o succesiune de dealuri si vai paralele, ce coboara de la nord la sud.
Atat in Campia Jijiei, cat si pe unele vai din Podisul Barladului apar frecvent forme de relief abrupte denumite CUESTE sau „Coaste”, cum este Coasta Iasilor.
 

Vezi: Harta Podişul Moldovei

Alte Lectii din geografie